Dělnická tělocvičná jednota Smiřice

7. září 1919 založena byla „Dělnická tělocvičná jednota ve Smiřicích n./ Labem“. Při ustavení čítala 44 členy a prvním jejím starostou zvolen Oldřich Šubrt, sedlář, jednatelem Josef Zmrzlík, náčelníkem Josef Slezák. Cvičební místností byl spočátku sál Městské dvorany, od prosince 1921 sál u Andrejsků, od září 1923 školní tělocvična.
Smiř. kronika.

Děkuji panu Ing. Milanu Plškovi za fotografie a za jeho práci s popisem. a p. Miloši Dvořákovi za většinu materiálů zde zveřejněných.


Zpět na hlavní stránku


Veřejné vystoupení DTJ       Fotografie z cvičení DTJ       Hažová v Praze, průkazky31.8.1919 byla založena DTJ, politicky orientovaná na ČSSD, měla internacionálně vyvažovat vliv národně orientovaného Sokola,
po roce 1921 se odštěpila komunisticky orientovaná FDTJ ( federovaná dělnická TJ ) - zdroj Smiř. zpravodaj.
10.dubna 1948 se DTJ sloučila s TJ Sokol Smiřice.

Popis vzniku svazu DTJ    je na této stránce


DTJ
DTJ Smiřice 25.9.1932. Pro zvětšení klikněte na obrázek

DTJ
Zájezd do Čeperky 3.7.1932.
Zleva stojí: František Dušek (policajt), Klíž, Václav Valášek, Klimeš Josef, ?, Václav Dušek, JIndřich Filip, Kvasnička a Bohuslav Dvořák (*1911)
zleva klečí Zdena Klimešová, Anežka Dvořáková (*1911), ?, Dušková Anna, Marie Koudelková. Foto od p. Miloše Dvořáka.
Popis Milena Humpolcová roz. Šturmová, L. Kupka a M. Vágnerová

DTJ
DTJ Smiřice. Rok 1935.
Poslední řada zleva: 1. ?, . . 2.Špaček Antonín, 3. Dušek Václav, 4. Klíž František
Třetí řada zleva 5. Bůta, 6. ?, . . 7. Dvořák Bohuslav , 8. Valášek Václav, 9. Bláha Josef, 10. Klouček Josef, 11. Propílek ? z Holohlav
Druhá řada zleva: 12. Valášková, 13. Hažová Anežka (12 a 13 jsou sestry), 14. Dvořáková Anežka, 15. Holečková-Černá, 16.Hlavatá Ludmila vdaná Klimešová, 17. Horská Františka 18. Josef Voltr
První řada zleva: 19. Doležalová, 20. Šeda Ota, 21. Dušková Miluše Foto od p. Miloše Dvořáka.
Popis Ing. L. Kupka, M. Vágnerová, B. Dušek.
Paní Milena Humpolcová roz. Šturmová doplnila, že první zprava ve třetí řadě stojí pan učitel Petr Zahálka.
Paní Machůtová doplnila:
Ve druhé řadě první zprava pod č.18 je otec mého švagra pan Josef Voltr ze Smiřic. Já osobně bych na té fotce nepoznala pana Zahálku, který mne na zdejší škole učil.


DTJ
Okolo roku 1936.
Zleva stojí: Šíma Fr. (pískař), ?, Svatoň Josef (soustružník na statkových dílnách), Bláha Josef, Klimeš Oldřich, ?, ?, ?, ?, ?,
Uprostřed zleva:Kvasničková Zdena vdaná Klimešová (žena Oldřicha Klimeše), Hažová Anežka, Rezková-Funferová, Horská Františka-Štěrbová, ?
Dole zleva: ?, ?, Dušková Miluše z lihovarské uličky (manželka Václava - popis Bořík Dušek)
Foto od p. Miloše Dvořáka. Popis Ing. L. Kupka, M. Vágnerová a Milena Humpolcová roz. Šturmová.


DTJ
Okolo roku 1937
Poslední řada zleva: p. Josef Klimeš (1), Václav Valášek, Kvasnička, František Svatoň,
třetí řada: ?, Adamírová Marie-Klimešová (žena Josefa č.1), Hlavatá Ludmila-Klimešová (matka Václava), Dušková Miluše (žena Václava)
druhá řada: Ota Šeda, Lejčková Anna ?, František Marko, Oldřich Klimeš, Anežka Hažová, Josef. Klouček
první řada: Oldřich Šubrt, ?, Šturmová ? (Zdeňka Fišerová), Propílek (Petr Zahálka)
Foto od Miloše Dvořáka, popis Ing. L. Kupka a M. Vágnerová (v závorce jiný zdroj)


DTJ
Veřejné vystoupení ve Smiřicích 1936.
Zleva stojí: Miluše Kvasničková, Anna Filipová, ?, ?, Světla Holubcová, ?, Šturmová
Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová

DTJ
Veřejné vystoupení ve Smiřicích 1936. Smiř. archiv.
Paní Hana Musilová píše: 1. zleva je moje maminka Zdeňka Fišerová, provdaná Pfeiferová, bylo ji 17 roků.

DTJ
Průvod prochází kolem domů naproti kostelu.
Foto od p. Miloše Dvořáka.

DTJ
S pěkně ustrojenými dětmi na výletě. Foto od p. Miloše Dvořáka.

DTJ
Václav Valášek bez trička, za ramena ho drží jeho žena. Lidé se na fotografiích často opakují. ( jen je poznat :-)) Smiř. archiv.

DTJ
Cvičenky DTJ kolem roku 1945. Smiř. archiv.
Kliknutím se fotografie zvětšíDTJ
Fotografie ze smiřického archivu s popisem: 1945 - cvičení DTJ, příprava na IV. dělnickou spartakiádu.
Ve smiřické kronice se o cvičení v roce 1945 nic nepíše jen v roce 1947.

DTJ

DTJ

DTJ
Nápis vzadu: Zdar IV. děl(-nické spartakiádě?). Na vlajce je nápis dr"užina ...lacka"

DTJ
Paní Atanasovská, které děkuji za fotografii, napsala:
,,Čelo průvodu DTJ s kapelou, průvod se řadil na Štemberku a pochodoval ke škole, kde se cvičilo.
Snímek je podle slov mé matky Marty Benešové roz. Dittrychové asi z r. 1947."
Foceno naproti smiřickému kostelu.

DTJ
15.6.1947, vpravo s praporem Josef Marko, ostatní jsou cizí.
Průvod jde nejspíše na školní hřiště, kde měla DTJ cvičiště. Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová.

DTJ
15.6.1947, funkcionáři zleva: ?, Kutil Josef – předseda MNV, s kloboukem, Patočková z ministerstva sportu z Prahy, ?
Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová.

DTJ
Po pravé ruce praporečníka pochoduje pan Jaroslav Voltr (*1931),po levé ruce praporečníka je Josef Kratochvíl (*1931),
za nimi tři chlapci v tmavém zleva: J.Špaček, Josef Čermák a Ladislav Bureš, (všichni jmenovaní D.T.J. Smiřice).
Ve světlém jsou členové D.T.J. Hradec Králové, jejich jména švagr nezná.
Paní Machútové děkuji za foto a popis od jejího švagra Jaroslava Voltra *1931.

DTJ
15.6.1947, zleva: Voltrová - vykukuje za paní s baretem, Vachková-Jahodková – uprostřed 1. trojice,
Ditrichová Líba-Benešová – vpravo 1. trojice
Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová.

DTJ
15.6.1947, zleva: ?, ?, pí. Fabiánová, Filipová Anna-Plšková, Hlavová Jiřina-Hlaváčková, Kvasničková Miluše-Šírová,
pí. Šedová, Matoušová Marie-Vachtlová
Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová.

DTJ
15.6.1947, zleva: Marie Matoušová-Vachtlová, Šeda Ota, Františka Horská-Štěrbová, Josef Vondruška, Jaroslav Šíp, Němec, Oldřich Adámek
Foto Milan Plšek, popis M. Vágnerová.

DTJ
Vpředu vpravo Jiří Janhuba,vlevo od Kratochvíla je tmavovlasá Zdena Valášková¨(vdaná Hvězdová,cvičitelka dorostenek D.T.J. Smiřice).
Po její levé ruce stojí za vlajkonošem Milada Ditrichová (světlejší vlasy). Ostatní švagr nepoznal,nebo jsou z jiných D.T.J.
Paní Machútové děkuji za foto, která už ukazuje nástup na hřišti před smiřickou školou. Foto a popis Jaroslav Voltr.DTJ
Průvod DTJ 11.5.1947 Oslava vítězství
zleva: Věra Valášková, Josef Marko (s praporem), Bohuslav Dvořák
dále:druhá zleva v 1. řadě Dana Burešová, za ní vpravo Alena Suchá, za její hlavou Věra Horychová, vpravo Drahoslava Šrámková
Byla to společná oslava všeho občanstva, v průvodu šlo členstvo s vlajkou a prapory, na malém stadionu byl slavnostní projev
Foto od Milana Plška, popis pí. M. Vágnerová

DTJ
Průvod DTJ 1947 oslava vítězství v Palackého ulici na křižovatce s Jiráskovou ulicí (cesta ke škole).
Zleva: Anežka Dvořáková, Jan Plšek – cvičitelé žactva, s praporem Josef Voltr, vedle něho Alena Marková.
Foto od p. Miloše Dvořáka, popis M. Vágnerová

DTJ
Průvod DTJ 1947 oslava vítězství. Vlevo stojí budova čp. 23 s nápisem Ústřední konsum.

DTJ
Zvětšená část z fotky nahoře.
Zleva: Jaroslava Zoubková, ?, Alena Křížová, ?, s brýlemi Markéta Šotolová, Maršíková, Libuše Jirková, Ludmila Vlčková,
Božena Rybínová, Miluše Křížová, Milada Grycová, Jiřina Suchá, Věra Nováková
Foto od p. Miloše Dvořáka, popis pí. M. Vágnerová.

Smiřice

Smiřice
Členové Československé sociálně demokratické strany.

Smiřice

DTJ
Průvod DTJ 1947 oslava vítězství. Foto od Milana Plška.Anežka Hažová
Anežka Hažová s manželem
Anežka, bývalá náčelnice DTJ (Dělnická tělovýchovná jednoty) Smiřice, mnohokrát je fotografovaná na sportovních fotografiích.

Anežka Hažová
Rodinu Anežky Hažové fotografoval Václav Prostředník v březnu 1978.

Anežka Hažová
Foto Prostředník 14.5.1979.