Dělnická tělocvičná jednota Smiřice

Zpět na hlavní stránku

Hlavní stránka o smiřické DTJ   --     Veřejné vystoupení DTJ   --     Fotografie z cvičení DTJFotografie od Otakara Hnika vystavil Ing. Milan Plšek.

u Beneše
Uprostřed s vlnitými vlasy Anežka Hažová, náčelnice DTJ Smiřice, ostatní nejspíše ze Smiřic nejsou.

u Beneše

u Beneše
Delegace spolků na návštěvě u prezidenta Ed. Beneše, rok cca 1935.

u Beneše
Prezident Edvard Beneš.

u Beneše

u Beneše
Přesný popis k fotkám není.

u Beneše u Beneše
Žákovská průkazenka DTJ

Průkazky mám okopírované od p. Miloše Dvořáka.

DTJ
Žákovská průkazenka Jiřiny Zelfelové, která do DTJ přistoupila 1.září 1937.
Podepsaní: jednatel Bohuslav Dvořák a starosta Václav Valášek.

DTJ
Střed dvojlistu.Členská legitimace DTJ

DTJ DTJ
Velikost legitimace je 8 krát 11,5 cm. František Tábořík se narodil v roce 1909

DTJ
Text z první stránky:
Členská legitimace číslo 111
Soudruh Tábořík František
jest cvičícím členem Dělnické tělocvičné jednoty v Smiřicích
Přistoupil dne 1. února 1928
Podepsaní: jednatel Klíž Oldřich a starosta ( snad ) V. Klimeš
DTJ
Známka vylepená v legitimaci.
DTJ
Část ze stanov spolku, vytištěných v průkazce.


DTJ DTJ
Razítko: Dělnická tělocvičná jednota ve Smiřicích. + Krojový řád.

DTJ
Pokračování krojového řádu a popis zdravení členů DTJ.Reklama na zábavy DTJ

DTJ DTJ DTJ
Maškarní merenda 21.2.1925. Jednostranný tisk.
Uprostřed: přední strana dvojlistu.
Maškarní merenda 18.2.1939. Vnitřní strana dvojlistu.