Smiřice - pozvánky spolku Hanka

Všechny materiály jsou ofoceny ze složek spolku Hanka, uložených v Okresním archivu Hradec Králové,

Starší pozvánky     Zpět na hlavní stránku

Pozvánky a plakáty mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.


1932

pozvánka
V sále Městské dvorany ve Smiřicích.
Pěvecko - ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích pořádá na ukončení masopustu v úterý dne 9. února 1932
Zábavní večer s následujícím programem: ..... 5. ,,Dámské kvarteto". Aktovka.
V našem městečku ne tak dávno odposlouchal Jaroslav Hubálek. ....
Po programu tanec. Začátek o 8. hod. večerní.
Sedadlo při restauračním zařízení 6 Kč se zemskou dávkou. Sedadlo na balkoně 5 Kč.
Předprodej lístků u Mahlerů. Účinkuje Jazz - band kapel. p. Čertnera.
Knihtiskárna Adolf Horák, Smiřice n. L.

pozvánka
Pěvecko - ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích koná
v pátek 29. ledna 1932 o půl 8. hod. več. v ,,Besedě" městského hotelu
Slavnostní 60. řádnou valnou schůzi
při které odevzdá svým činným členům za jejich více jak 20ti letou činnost záslužné diplomy od P. O. Č.
Pořad: ....Hosté vítáni !
Nesejde-li se v ustanovenou hodinu úplný počet členů, koná se valná hromada s tímtéž pořadem o půl hodiny později
bez ohledu na počet přítomných a jest schopna k právoplatnému usnášení.
Za výbor: J. Krejčí, t. č. předseda - R. Vacek, t. č. jednatel
Knihtiskárna A. Horák, Smiřice n. L.


1933

pozvánka
Pěvecko jednota ,,Hanka" ve Smiřicích n. L. pořádá v úterý 28. února 1933 na ukončení masopustu
v sále Městské dvorany ve Smiřicích.
Přátelský večírek s programem.
Pořad: .... 5. R. Nížkovský: Před svatbou. Fraška o 1 jedn. Režie br. Hanuš. ...
Sbory nacvičil a diriguje br. Antonín Krejčí, říd. uč. v. v. - Na klavír doprovází pí. Serbijenková. - Na harmonium pan důchodní Rozmajzl.
Po programu tanec.
Začátek o 8. hodině večerní. V meziaktí a po programu účinkuje Jazz-band p. Frant. Čertnera.
Vstupné při restauračním zařízení 5 Kč mimo zemské dávky.
Předprodej lístků u br. Ad. Mahlera, knihkupce.
Knihtiskárna Adolf Horák, Smiřice n. L.


pozvánka
Pěvecko jednota ,,Hanka" , jednota div. ochotníků ,,Jirásek" a Tělocvič. jednota ,,Sokol" pořádají
Veřejnou oslavu 83. narozenin presidenta republiky Dr. T. G. Masaryka
V úterý 7. března 1933 v sále hotelu Andrejsek ve Smiřicích
Začátek přesně o 8. hodině večerní. Zařízení divadelní. Dobrovolný režíjní příspěvek.
V neděli 5. března o půl 3. hod. odpol. slavnostní představení v loutkovém divadle.


1934

pozvánka
Pěvecko jednota ,,Hanka" ve Smiřicích n. L. člen První pěvec. a hudeb. župy a P.O.Čsl. pořádá
v neděli, 11. března 1934 v Měst. dvoraně v rámci oslav 84. narozenin pana presidenta
za spoluúčasti žactva měšťan. školy a městské hudby p. Fr. Čertnera ve Smiřicích
Den národních písní
Pořad: .... Sbory nacvičil a řídí br. A. Krejčí, říd. uč. v. v., J. Pacák, říd. uč. v. v. a M. Salač, odb. uč.
Začátek v 8 hodin večer.- Sál řádně vytopen !
Ceny míst: Křesla 5 Kč, I. místa 4 Kč, II. místa 3 Kč, k stání 2 Kč.
Předprodej lístků u p. Ad. Mahlera, knihkupectví ve Smiřicích.
Odpoledne ve 3 hodiny koncert s tímtéž pořadem pro školní mládež za ceny poloviční.

pozvánka pozvánka
Prostřední a zadní strana pozvánky s texty písní.
Knihtiskárna Adolfa Horák ve Smiřicích.


1935

pozvánka
Tělocvičná jednota ,,Sokol" a Pěvecká jednota ,,Hanka" dovolují si Vás zváti na
Reklama firmy Malburg Smiřice
Přední a zadní strana pozvánky.

pozvánka
Přátelský večer s malým programem, který provede sbor a solisté pěv. jednoty ,,Hanka"
v sobotu 2. března 1935 v Městské dvoraně ve Smiřicích Začátek o půl 8. hodině večerní
Účinkuje Jazz-band kapel. p. Čertnera. Vstupné za osobu 4,80 Kč se zemskou dávkou.
Reklama vlevo: Již půl století slouží všem vrstvám bez rozdílu Spořitelna smiřická
Uvažujte, komu svoje úspory svěřujete.
Vnitřní strany pozvánky nahoře.

pozvánka
Na tý louce zelený

pozvánka
Divadlo Měst. dvorana, Smiřice
Pěvecká jednota ,,Hanka", jednota div. ochotníků ,,Jirásek a Těl. jedn. ,,Sokol"
Na tý louce zelený 25., 26. a 31. prosince 1935
Přední strana programu. Celý program a plakát je --- na této stránce ---.


1936

pozvánka pozvánka
Pěv. jedn.,,Hanka" za účasti Měst. hudby s ochotníky
pořádá v sobotu dne 9. května 1936 v sále Městské dvorany ve Smiřicích
Jarní akademii
Ceny míst: Křesla 6 Kč, I. místo 4 Kč, II. místo 3 Kč, balkon 4 Kč, k stání 2 Kč.
Účinkují žákyně pí. J. Moravcové-Brixové z Hradce Králové.
Zpěvy nacvičili a dirigují: Ant. Krejčí a Miloš Salač. Hudbu řídí kapelník Frant. Čertner.
Při chladném počasí sál vytopen. Knihtiskárna Adolfa Horáka, Smiřice


1937

pozvánka
Pěvecká jednota,,Hanka" ve Smiřicích
Reklama: Živnostenská záložna ve Smiřicích, prodejna u Prokšů

pozvánka
dne 31. prosince 1937 v sále Městské dvorany
Veselý a přátelský Silvestrovský večer
za laskavého spoluúčinkování známého ,,Žejo-tria" z Hořic Konferencier p. J. Michal z Hořic
Na programu tanec, jazz, zpěv, půlnoční scéna, trampské i světské písně a další překvapení.
Začátek o 8. hodině večerní Jazz kapel. p. Čertnera. Zařízení restaurační. Vstupné: v přízemí 6, balkon 4 Kč se z. d.
Reklama: Sezima, Prokeš, Hemelík, Městský hotel, Bozner, Ant. Pavlík, Hejzlar, Weidner,
V. Dvořák, Jindřich Krejčí, lékárna ,,U bílého anděla", Karel Juliš
Tiskl Baborák a Brázda, Smiřice.


1941

pozvánka
Ten národ ještě nezhynul, kterému věštec zpívá, jeť píseň v nebi zrozená a ve smrt život vlívá.
Pěvecká jednota ,,Hanka" ve Smiřicích uspořádá v rámci oslav 100. výročí narozenin Mistra Antonína Dvořáka
v neděli 15. června 1941 v 8 hod. večer v sále hostince u Fejglů v Rodově
Pěvecký a hudební večer
pod záštitou místní Osvětové komise a Mládeže Národního souručenství.
Zpěvy nacvičili a řídí: Br. A. Krejčí, J. Pacák, J. Maincl a V. Čertnerová.
Klavírní doprovod: Br. Jiří Lefnar, ses. V. Čertnerová a ses. B. Prokšová.
Ceny míst: 5 K, 4 K, k stání 3 K. Předprodej lístků u pana Fejgla.
Každý dobrý Čech uctí návštěvou památku velkého genia.
Tiskl Baborák a Brázda, Smiřice.

pozvánka
Stejná akce, jako na pozvánce nahoře, se uskutečnila již 2. června 1941 v sále u Hájků ve Vlkově.


1943

pozvánka
Pěvecký sbor Českých učitelů za spoluúčasti kulturního odboru Národního souručenství a Pěvecké jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
( Der gesangchor der Tschech. lehrer ) uspořádá v neděli 7.listopadu 1943
Dva koncerty
Začátek koncertu pro mládež v 15 hodin, večer ve 20 hodin. Židům vstup zakázán.
Vstupné na odpolední koncert 6 K, na večerní koncert 6,25 K mimo z. dávku. Měst. dvorana.


1944

pozvánka
,,Pozvánka" z Městského úřadu Smiřice k oslavám zřízení Protektorátu 15. března 1944.
Podepsaný předseda správní komise Ing. Zdeněk Lameš.


1946

pozvánka
Místní rada osvětová ve Smiřicích Pěvecká jednota ,,Hanka" ve Smiřicích pořádá
v rámci květnových oslav povstání českého lidu v neděli dne 5. května 1946
Pěveckou akademii
Dětský pěvecký sbor měšť. školy řídí odb. učitel P. Zahálka. Sbory Pěvecké jednoty Hanka řídí říd. uč. A. Krejčí.
Městská dvorana. Začátek ve 20 hod.
Ceny míst: Křeslo 18 Kčs, I. místo 15, II. 10, III. 8, k stání 5 Kčs. Balkon 18, 15 a 10 Kčs.
Baborák a Brázda, Smiřice - Telefon 22