Sbor dobrovolných hasičů Smiřice
oslava 110. výročí založení sboru - 1.8.1992

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku     Další stránky o smiřických hasičích


oslavy
Hosté, Lubomír Kupka, Václav Kubín, Václav Špryňar a František Šmejcký

oslavy

oslavy
Oslava se konala v hostinci U nádraží

oslavy
Oceňování: Slavoj Lochman

oslavy
Paní Fumferová

oslavy
Jaroslav Šíp

oslavy
Josef Vaněk a Jaroslav Šíp

oslavy
Zleva: ?, Vladislav Mach, František Šmejcký

oslavy
Metoděj Sukup

oslavy
Luděk Kvírenc

oslavy
Václav Kubín

oslavy
Paní Kubínová

oslavy
Václav Špryňar

oslavy
Jiří Svoboda

oslavy
Sláva Šťastný

oslavy
Čapek

oslavy

oslavy
Starosta města Lubomír Kupka

oslavy
Vzadu stojí Milan Špryňar, syn Václava v popředí.

oslavy

oslavy

oslavy
Manželé Kubínovi

oslavy

oslavy
Paní Fumferová