Sbor dobrovolných hasičů Smiřice
90. výročí založení sboru v roce 1972

Jsou použity fotografie ze smiřického a hasičského archivu.

Zpět na hlavní stránku     Další stránky o smiřických hasičíchoslavy

oslavy
Zleva: Šíp, Knap, Černilovský, Vymetálek a Doležal

oslavy
Zleva: Pikola ml., Šíp, Knap, Černilovskýoslavy

hasiči Smiřice
Zleva p. Černilovský, v pozadí ?, Jaroslav Šíp, Doležal ( kolář ), Pikola ml., Slavoj Lochman, Václav Štěpán

hasiči Smiřice
Zleva stojí: Josef Opletal, Kudr, Polák v pozadí, Josef Pikola st., Pácalt, Tyrš, Vendelín Isaides

oslavy
Kliknutím se fotografie zvětší

oslavy
Zleva: Josef Pikola, Václav Štěpán, ?, vpředu Vendelín Izaides

oslavy

oslavy

oslavy

oslavy

oslavy


Oprava fasády hasičské zbrojnice 1972

oslavy
Paní Fumferová.

oslavy


Předávání ocenění 2.12.1972

Smiřická kronika:

   2. prosince 1972 vzpomněla místní organizace Českého svazu požární ochrany slavnostní schůzí 90. výročí svého založení. Zúčastnilo se jí 212 účastníků včetně řady oficielních hostí. Slavnost zahájil dětský pěvecký sbor místní ZDŠ několika sbory (m.j. též sborem, věnovaným smiřickým požárníkům autorem - dirigentem sboru s. uč. Josefem Veselým). Nato podal obšírnou vyčerpávající zprávu o činnosti ČSPO za uplynulou dobu od počátku do současné doby s. J. Knap. Zprávu podle zachovalých archiválií a kroniky požárního sboru vypracoval s. Karel Novák. Výpis z této zprávy uveřejněn postupně též ve smiřickém Zpravodaji v roce 1973 v číslech 18., 19. a 20.). Ve zdařilé schůzi bylo odevzdáno zasloužilým členům sboru čestné uznání MěstNV Smiřice. Obdrželi je:
Josef Černilovský, Josef Knap, Slavoj Lochman, Karel Novák, Josef Pikola, František Polák, Bohumil Šťastný.
   ČSPO uspořádána též výstavka fotografií a dokumentů ze života organizace.
   Slavnosti zakončeny téhož dne večer uspořádanou taneční zábavou.


oslavy

oslavy

oslavy

oslavy
Druhý zleva sedí Karel Kutil, mluví František Jandera, předseda MěNV Smiřice.

oslavy
Zleva: Knap, Šťastný, Pikola, Polák, Novák a Slavoj Lochman.

oslavy

oslavy

oslavy
Zleva: Václav Štěpán, Pikola ml., Slavoj Lochman a Kudr

oslavy
Vlevo K. Novák a Slavoj Lochman.

oslavy


oslavy
Zleva: Doležal, Kudr a Izaides - jiné v kronice nezapsaná ocenění.

oslavy

oslavy

oslavy
Vlevo sedí Gustav Brož, druhý Jaroslav Novotný, vpravo Václav Vébr.