Junák Smiřice

Junák – svaz skautů a skautek ČR. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Za fotografie a popis děkuji paní Evě Knapové roz. Opletalové, v této době byl náčelník učitel Jaroslav Novotný ( pozdější ředitel )

Zpět na hlavní stránkuJunák
,,Junácký domov" Smiřice byl zbořen počátkem osmdesátých let. V. Prostředník fotil v roce 1947. Smiř. archiv
Dnešní místo zabírá budova Rybářského svazu ( viz: ulice 9. května )

Svojsíkův junácký domov
28.září 1946 po pečlivých a dlouho trvajících přípravách konala se slavnost otevření nově postavené budovy Svojsíkova junáckého domova na pozemku při Labi. Slavnostního táborového ohně se zúčastnilo na 120 účastníků. Dopoledne se konala slavnostní schůze střediskové rady, které se zúčastnili m. j. za Ústředí Junáka místonáčelníce Marie Žáková z Prahy, za okresní radu Junáka odb. uč. Václav Keller z Jaroměře, za MNV jeho předseda J. Kutil, předsedové všech 4 politických stran ve Smiřicích aj. Dopoledne konány též závody ve skautských disciplínách a uspořádána výstavka junáckých prací a fotografií.
Svojsíkův junácký domov byl postaven na pozemku, který pronajal MNV smiřickému středisku Junáka. Vlastní budova vznikla úpravou dřevěného baráku, zakoupeného od fy Škodovy závody z bývalého staveniště továrny v Račicích n./ Trotinou za Kč 20 000 a baráku, získaného za Kč 5 000 od p. Št. Jandy ze Smiřic. Dodatkový drobný náklad na stavbu činil ca Kč 15 000,-. Při vlastní stavbě, při úpravě zdivočelého okolí (pole, přebujelá školka, trní apod.) a při přesazování 80 bříz odpracovali si celkem bez valné účasti dospělých mladí junáci na 2 500 pracovních brigádnických hodin.
Svolení k pojmenování nové budovy na Svojsíkův junácký domov dala osobním dopisem pí. Julie Svojsíková, vdova po A.B. Svojsíkovi.
Zdroj: smiřická kronika

Junák
Chodilo se na ,,Skauťák".

Junák
Smiřice 1946

Junák   Junák
Junácký domov Smiřice
Vlevo stojí Jiří Prudký, věší vlajku Karel Malý.
Vpravo Zdena Kadaníková vdaná Burešová věší vlajku, salutuje velitel Jaroslav Novotný.

Junák
Smiřice

Smiřice - Junák

Smiřice - Junák      Smiřice - Junák
Pohled odeslaný 22.7.1939 na adresu I. a II. oddíl Junáka p. učitel Novotný, Smiřice n. L..
Text: Srdečný pozdrav z tábora
Vám posílají 2. a 3. oddíl.
Vlasti Zdar !
Podpisy jsou vidět na obrázku vlevo. Vpravo razítko: 1. Středisko ,,Junáka" Smiřice

Junák
Ruprechtice u Broumova v roce 1946.
Zleva klečí: ? dívka z Holohlav, Zdeňka Stránská, Hedva Křížalová, Jiřina Luňáčková,
stojí zleva: ?, ?, Ela Skákalová, Hana Belingrová, Zdeňka Kadaníková, Jarča Fišerová, Eva Opletalová, Zdena Špátová.

Junák
Eva Opletalová. Ruprechtice v roce 1946.

Junák
Ruprechticev roce 1946.

Junák
Ruprechtice v roce 1946.

Junák
Ruprechtice v roce 1946.

Junák   Junák
Ruprechtice v roce 1946.

Junák
1946
Zleva cvičí: Jiřina Luňáčková, Ela Skákalová, Eva Opletalová, Zdeňka Kadaníková, Ela Suchá, Marie Potůčková.

Junák
Hrádek 1946.

Junák

Junák

Junák
V době digitálních fotoaparátů se už nedá fotit dvakrát na jedno políčko filmu.

Junák
V roce 1947 na Mostkách
Zleva sedí: Zdena Kadaníková, Kadaníková, Marie Potůčková, Ela Suchá, Ela Skákalová, Eva Opletalová, Jiřina Luňáčková,
kuchařka paní Suchá. Vzadu sedí Anna Opletalová maminka Evy, a paní Luńáčková, ?

Junák
1947

Junák
1947
Zleva sedí: Stránská, ?, Hana Belingerová, Zdeňka Kadaníková, Eva Opletalová, ?, ?. Stojí zleva Ceralová a Alena Svatoňová.

Junák
Na Mostkách 1947

Junák
Jiří Prudký, Eva Opletalová, Jakubský a malý Jaroslav Janoušek
V roce 1947 procházejí před dnes již zbouranými domy, na jejich místě stojí velkoprodejna pana Brože.

Junák
Eva jde v první řadě s vlajkou po dnes zrušeném mostě nad mlýnským náhonem na začátku Palackého ulice.

Junák
Stanislav Beránková, Marie Potůčková a Eva Opletalová 1947

Junák
Náčelnice Skautek, Jaroměř v roce 1947.

Junák
Náčelnice Skautek, Jaroměř v roce 1947.

Junák
Nové Město, vycpávání slamníků 1948
Zleva sedí: Ceralová, Stanislava Beránková, Eva Opletalová, Olinka Malá a Marie Mlejnková

Junák
Nad bránou je nápis Oddíl J. Fučíka. Vysoká Srbská 1950.

Junák
Vysoká Srbská 1950.

Junák
Na výletě v Prachovských skalách ( Nebák )
Zleva dívky Eva Opletalová, Jiřina Gurovská,
stojí Josef Knap, Václav Nosek, Evžen Jelínek ( pouštěl filmy ve smiřickém kině ) a Jindra Aizů.( psáno hovorově )Skaut
Stojí zleva: Miroslav Bureš, Václav Halák, Milan Pikart, Otakar Ježek (*1928) – vedoucí skupiny, Rudolf Křížala
Sedí: Zdeněk Klíž, Miloslav Beránek (*1934)
Foto (z roku 1946) a popis od Miloše Beránka, poslal Ing. Plšek

Skaut

Skaut


Skaut
Lysečiny v Krkonoších, 1946.

Skaut

Skaut
"Předválečná parta smiřických junáků - skautíku na jednom jarním vejšlapu
Zleva: Šindelář, Škarytka, Jarda Bureš, Jaroslav Litomiský"
Foto a popis Jar. Litomiský (vpravo). Jedno jméno chybí? (Sm. archiv)

Skaut
Skautky
stojící zleva: Jiřina Luňáčková, Alena Svatoňová, Alena Malá, Jindřiška Slezáková, ?, (J.Fišarová *1929), Hana Belingrová, Dáša Joštová?, ?, ?, ?, ?
sedící zleva: Vlasta Kociánová, Marie Rohlenová, Zdenka Kudrová, ?, Dana Burešová, ?
Foto od Miloše Beránka, rok cca 1946, které popisovala Milada Vágnerová, poslal ing. Plšek.