Kuželkářský klub Zálabáci Smiřice 1988 - 1992

Za fotky, popisy a informace, z pečlivě vedeného deníku, děkuji Josefu Ryntovi.
Výsledky soutěžních utkání a turnajů pro svou obsáhlost nejsou uvedeny.

Zpět na hlavní stránku    Jiné stránky Zálabácích      Oficiální stránky Klubu kuželkářů Zálabák Smiřice

Roky 1982 - 1987     Roky 1993 - 1997


1988

tabulka 6.1.1988 se konala Výroční členská schůze členů kuželkářského oddílu za celkem dobré účasti - 17 členů oddílu, 1 omluva, 1 nemocen a 2 hostů
K 31.12.1987 se počet členů zvýšil na 23 (1.1.1987 20 členů).
Vyhodnocení sportovci za rok 1987 - neprovádělo se.

---------------

Tabulka vpravo:
Okresní přebor kuželek na 2x200 hodů sdružených - jednotlivců, muži - na rok 1988
Místo konání: dvoudráhy Lokomotivy Hradec Králové a TJ Třebechovice dne 23. a 31.1.1988

---------------

tabulka Mistrovské utkání: jaro.
,,A" družstvo - v pásmu sestupu na 11. místě.
,,B" družstvo - tomu o nic nejde, také na 11. místě.

---------------

Závěrečná tabulka sezony 1987 - 1988
Sestupují Smiřice a Hořice B.

Pořadí závodníků, kteří startovali nejméně na pěti drahách:
38. Sukup 385,8 / 40. Černilovský 385,5 / 56. Peštík 377 / 64. Vořechovský 373 / 67. Šmejda 371,7 / 80. Tobiška 362,5

Smiřice B se umístilo na 11 místě z 12 celků.
Pořadí jednotlivců:
43. Chvála 368,4 / 50. Hažva 364,3 / 55. Runkas 358,4 / 57. Koutník 357,2 / 73. Svatoň 342,4 / 75. Groh 338,7 / 86. Juriček 308,3

---------------

90 let TJ Sokol Smiřice - 50 let kuželek

kuželky
Čestné uznání za rozvoj tělovýchovy ve Smiřicích
Zleva: Ing. Baborák R, Svatoň Vl., Ducháček P. (chybí) - za tenis, Jágrová D., Jágr J. - za turisty, Sukup L. - za kuželky.

kuželky

Zleva: Kuželky: Uznání III. stupně ČSTV obdržel Runkas Z. - je členem TJ od r. 1930
Čestný odznak ČSTV obdrželi Vořechovský Z. a Sezima Vl. (turisté - vpravo)

   Oslava se konala na Výroční členské schůzi TJ 5.2.1988 ve smiřické kavárně Labe. Většinou probíhala ve znamení 90 let Sokola; 50ti leté výročí kuželek bylo snad pouze symbolické. Něco z kroniky:
   Organizovaně se začaly hrát kuželky ve Smiřicích v r. 1938. Ustavující schůzka byla 14. března 1938 v hotelu ,,Andrejsek". Za přítomnosti 11 zakládajících členů byl ustaven kuželkářský kroužek Zálabáci. Kuželník byl pískový a ve Smiřicích nebyl jediný (u Pácaltů, Na Lednici, v Městském hotelu, u Balašů). Zápasy se však musely hrát na betonových drahách a tak se snilo i o takovém vlastním kuželníku. To se podařilo realizovat v r. 1940 na Lednici, za vydatné pomoci pana Šicnera (hostinský - pozn. P.), který se velkou měrou zasloužil i o provedení asfaltového potahu, který provedl na svůj náklad v r. 1945. Stal se velkým příznivcem kuželkářského sportu ve Smiřicích a byl i jinak sportovně činný v mnoha druzích sportu v celé vlasti.
   Stručná historie kuželek vycházela na pokračování v místním časopisu Zpravodaj.
   Celé 50tileté období zpracoval Z. Runkas a bylo vydáno v brožurce ,,50 roků kuželkářského sportu ve Smiřicích".
   Na škodu vydané historii je pouze to, že některá období, zvláště to poslední (10 - 15 let) je v některých úsecích popisován dost zkresleně a mylně. Tak se totiž jednalo se členy oddílu a někdy s jejich příznivci v době 20letého působení předsedy kuželkářského oddílu .... Tento nešvar se přenesl i do doby pozdější, proto raději někteří odešli.

   K 50. výročí kuželkářského oddílu měla být zhotovena vlaječka, kterou vyráběl OPS Teplice n. / Metují. Vznikala za velikých obtíží. První zásilka (260) měla na zadní straně obrácenou lávku ve smiřickém znaku. Měla být provedena oprava s celkovým přetiskem (150 ks), ale 20 ks bylo úplně poškozeno a dalších 30 - 40 mírně odřená slída.
   Také byl zhotoven odznak TJ Sokol Smiřice. zařizoval Svatoň Vl. Oba nákresy provedla Knapová R. ze Státního statku.

---------------

Sezona 1988 - 1989 - podzim: tabulka
Obě mužstva se setkala ve stejné skupině a také jim patřil úvodní zápas v nové sezoně SOP - ,,C" 11 mužstev.
Smiřice A : Smiřice B 2115 : 1945 Již nemůže docházet k přesunům hráčů mezi mužstvy. B mužstvo zaznamenalo asi rekord v újezdech - 98.
Zápas bez hodové devítky.

---------------

Odešel další Zálabák: Josef Vymetálek zemřel po krátké nemoci 13. října 1988 ve věku nedožitých 79 let.

---------------

Po podzimní části: Smiřice A na 5 místě, Smiřice B je poslední.
V jednotlivcích byl nejlepší z našich 4. Chvála 393,16

---------------

Obrázek vpravo:
Runkas, Skákal a Šmejda.


kuželky
Znak města Smiřic zhotovil Rudolf Andrýs z Holohlav.

kuželky
Družstvo A - zleva: Peštík, Šmejda, Sukup, Tobiška, Černilovský, Koutník, Hažva a Vořechovský.

kuželky
Družstvo B - zleva Kunc, Chvála J., Morávek, Richtera, Juriček, Felbr, Svatoň a Janoušek1989

13.1.1989 se konala Výroční členská schůze ...15 členů + 1 dorostenec (nový).
   Se stavbou šaten se opět nepokročilo. Bude nutné předělat ústřední topení, které se stále zavzdušňuje. Stále zlobí automaty na dráze č. 2.
   Runkas hovořil kriticky o oslavách 50tileté činnosti oddílu, k výročí nebyl uspořádán žádný turnaj, propagace byla velice malá. Pouze se zhotovily vlaječky, se kterými byly starosti až do jejich proplacení.
   Postavení v tabulce není špatné, zlepšenými výkony by se dalo ještě bojovat o přední místo. K tomu je ale zapotřebí trénovat. V podzimní části nebylo na kuželně ve Smiřicích dosaženo v mistrovské soutěži čtyřstovky.
   Byl vyzvednut výkon Chvály J. v Přelouči - 452. Jeho výkonnost byla ve všech zápasech standartní a zaslouženě je nejlepší ze všech smiřických hráčů na průměr.
   Knihu za brigádnickou činnost obdržel Tobiška.
   V pondělí budou zavedeny tréninky, pro zlepšení výkonnosti.
   Je nutné omezit i podávání alkoholických nápojů.

noviny
Článek od Milana Plška vyšel v Novém Hradecku 31.1.1989.

tabulka Na konci soutěže 1988 / 1989 bylo A družstvo na 4. místě a B na posledním jedenáctém.
Z jednotlivců byl nejlepší 7. Šmejda 389,46, následován 8. Černilovským 388,24

Hodnocení soutěže:
Družstvo A "zaspalo" začátek soutěže a potom i když se snažilo, tak na vrácení se do vyšší soutěže to nestačilo.
Družstvo B nejslabší družstvo soutěže, ve kterém hráli dobře pouze 2 hráči (Šmejda, Chvála).

Na V. ročníku spartakiádního turnaje v T.J. Tesla Pardubice se družstvo Smiřic (Rynt, Kunc, Tobiška) umístilo na 28. místě z 35. Z jednotlivců byli 6. Rynt 421 / 64. Tobiška 379 / 104. Kunc 319. Celkem 105 závodníků.

Obrázek vpravo:
Na turnaji T.J. Uhelné sklady Praha 13.5. - 4.6.1989
Zleva Rynt, Sukup, Tobiška a Hažva
Rynt Josef a Sukup L byli jedenáctí, Hažva Jaroslav a Tobiška P. na 55. místě z 95.
V jednotlivcích byl Rynt na 3 místě (428)

3. ročník 100x100 byl ve Smiřicích sehrán 7. a 8.5.1989
Na XV. ročníku veteránů v Náchodě byl Šmejda (senioři 60 - 69 let) třetí (celkem 42 závodníků).

Po podzimní části soutěže je družstvo Smiřic A na druhém místě, B je poslední.

Svatoň
František Svatoň dovršil 80 let v říjnu 1989.
Vzadu syn Vlastimil Svatoň, Aleš Černilovský a Bohumír Šmejda1990

12.1.1990 se konala Výroční členská schůze kuželkářského oddílu. Účast z oddílu 13 členů. Nový člen z dorostu Rynt.
Zpráva o činnosti oddílu byla opět vypracována a předvedena Vořechovským. Opět hovořila kriticky, jak v sportovní, tak i brigádnické činnosti - v té se během roku skoro nic neudělalo. Pouze žlab na odvod vody podél kuželny a nátěry okapů.
Stále problémy s poruchovostí automatů - dráha č. 2.
Plšek (za TJ Sokol) hovořil o možnostech osamostatnění - s tím ale souvisí i samofinancování.
Chvála Jaroslav obdržel vyznamenání za rozvoj ČSTV.

Na konci soutěže 1989 - 1990 se A družstvo Smiřic ocitlo na 4. místě tabulky, B bylo poslední.
Průměry jednotlivců: 2. Šmejda 394,91 / 8. Černilovský 388,63 (ze 112 hráčů)
Nejlepší výkon venku podal Šmejda 463 v Přelouči.

Jako náhradník postoupil do přeboru ČR v kuželkách za zraněného Dohnálka hráč TJ Třebechovice Josef Rynt. Skončil na 18 místě z 24 startujících, výkonem 882 kuželek. Pouhých 6 kuželek ho dělilo od postupu na přebor ČSSR v Bratislavě. Přebor ČR se hrál v Rokycanech 5. - 6. května 1990.

Podzimní část soutěže 1990 - 1991: Smiřice A na 2. místě B na 7. místě z 9.
Nejlepší jednotlivec: 3. Černilovský 394,33 / 7. Bílek 389,8 / 11. Sukup 385,9 / 13. Tobiška 382,9 / 15. Capek 380,83
Získány pouze III. výkonnostní třídy.tabulka

1991

30. ledna 1991 se konala Výroční členská schůze oddílu za účasti 14 členů oddílu, 2 omluvami a za TJ Plšek Milan.
Zprávu o činnosti přečetl ... předseda oddílu Černilovský. Odstoupil z funkce.
Byl zvolen nový výbor oddílu, který se chce osamostatnit.
Po delším přesvědčování se opět do funkce předsedy vrátil Rynt.
Výbor:
Předseda Rynt Josef,
místopředseda Bílek Jan,
pokladník Sukup Luděk,
jednatel Vořechovský Zdeněk,
vedoucí A Černilovský Aleš,
vedoucí B Vořechovský Zdeněk,
člen okresní komise Koutník Jan.

Nekonal se oddílový přebor, do okresního přeboru byli vybráni hráči, kteří snad by na to mohli mít.

---------------

Tabulka vpravo:
Okresní přebor
na 200 hodů sdružených jednotlivců - muži na rok 1991, se uskutečnil dne 26.1.1991 na kuželně TJ Sokol Smiřice za účasti 12 závodníků.
1. a 3.bydlí ve Smiřicích.

---------------

1. března 1991 se kuželkářský oddíl osamostatnil.
Sportovní klub bude vystupovat po názvem: Klub kuželkářů Zálabák Smiřice.
Vstoupil pod ČSTV.
Finanční vypořádání: Z celkové částky 50. tis. Kčs bylo převedeno klubu kuželkářů asi 5.000,- Kčs. Toto schválila valná hromada 22.2.1991.

razítko razítko
Staré a nové razítko.

---------------

Na konci soutěže 1990 - 1991 jsou Smiřice A na 5. místě, Smiřice B na 8. místě z 9 celků.
Nejlepší jednotlivci: 6. Bílek 387,8 / 8. Tobiška 387,4 / 12. Capek 383,7 / 14. Černilovský 383,3 / 16. Sukup 381,2

Ze zápisu členské schůze 27.3.1991:
Vybavení kuželny má hodnotu 161 000 Kčs a od TJ bude převedeno na náš účet 3 800 Kčs. Postupně během roku nám byla přidělena dotace 7 000 Kčs na provoz kuželníku v roce 91.

24.4.1991 - Oddílová schůze. Registrováno 22 dospělých + 3 dorostenci. Ve st. spořitelně 8.405,- Kčs. Velká diskuse se opět rozpoutala kolem finančního vypořádání s TJ, které bylo velmi špatné.

Rychnov
Rychnov nad Kněžnou - Přebor Čech mužů 18. a 19.5.1991

Rychnov
Účastníci přeboru Čech.
Rynt J. (modrá bunda v pokleku) skončil po slabé druhé stovce na 19. místě a do II. kola nepostoupil.

Rychnov
Dorostenci
Rynt R. třtí zprava nastoupil ještě za Třebechovice.26.5.1991 Přátelské utkání KK Zálabák Smiřice - Praga Praha 2224 : 2321

Praga
Chlapcům ze Smiřic za vzornou obsluhu a pohoštění po ,,těžkém a namáhavém víkendu" věnují Pragováci.

Praga
Společná fotografie.

Praga
Praga Praha
Zleva stojí Rostislav Kašpar, Jaroslav Pichl, Bohumil Šaník a Anton Stašák, v pokleku: Aleš Král, Filipová Pavlína a Krejčová Soňa

Praga
Zálabák Smiřice
Zleva stojí: Kunc, Černilovský, Tobiška, Hažva, Sukup, v pokleku Rynt R., Rynt J., Capek a Bílek


---------------

4. ročník 100x100 HS 10. - 12.5.1991.
Celkovým vítězem se stal nestárnoucí Šmejda, který nenašel přemožitele z registrovaných hráčů vyšších soutěží. Celkem 88 soutěžících.

---------------

Podzim 1991:
Obě družstva opět v nejnižší skupině. Byly vytvořeny čtyři skupiny pouze po 9ti družstvech. Cílem A družstva byl postup.
Tradičně se zahajovalo derby A - B.
Snad již s posilami - návrat Holečka z Josefova a Rynta z Třebechovic.
Manych
První utkání v historii kuželkářského sportu ve Smiřicích sehrálo družstvo dorostenců, které bylo založeno v podzimní části soutěže ročníku 1991 - 1992. Tvořili ho: Kunc, Rynt R. a Sukup L. ml. První dva měli již zkušenosti z dorosteneckého družstva Třebechovic, Kunc hrál za B družstvo Smiřic.

---------------

Vložený obrázek
65. narozeniny oslavil bývalý hráč Rudolf Manych. Zleva sedí Šmejda, Manych a Příkaský

70. let Runkas Zdeněk

---------------

Podzimním vítězem se stává družstvo Smiřic A, které ani v jednom zápase neprohrálo. Překvapivě dobře se umístilo družstvo Smiřic B, na pěkném třetím místě.
Průměry jednotlivců:
1. Rynt 400,75 / 2. Holeček 394,29 / 3. Černilovský 394 / 4. Hažva 391/ 7. Sukup st. 377,41 / 14. Bílek 369,66 / 19. Chvála 365,46 / 23. Kunc 360,44 / 27. Vořechovský 359,66 / 29. Groh 357,37 / 32 Richtera 353,16. Celkem 70 soutěžících.
Dorostenci jsou na 2. místě z 8.dorostenci

1992

Od začátku roku mělo zajištěno pronájem kuželny ZD Libčany (úterý, čtvrtek).
Oddílový přebor se nekonal.
Okresní přebor na rok 1992se konal 18.1.1992 na kuželně SBD Hradec Králové za účasti 12 závodníků.
1. Mařák Zdeněk st Třebechovice, 2. Rynt Josef Smiřice, 3. Nepokoj Pavel Třebechovice, 6. Hažva Jaroslav, 9. Černilovský Aleš, 10. Holeček Jiří - všichni Smiřice

Valná hromada K.K. Zálabák se konala 12.2.1992 na kuželně. Účast 12 členů.

---------------

Obrázek vpravo:
dorostenci Rynt, Kunc a Sukup

---------------

4. března 1992 byla sehrán 17. ročník Habaďury za účasti 24. závodníků. 1. Tobiška 221, v ženách Řenčová 152.A družstvo
A družstvo Zálabák Smiřice
Zleva stojí: Rynt Josef, Hažva, Tobiška, v pokleku Capek, Rynt R., Sukup st.
Na fotografii chybí Černilovský, Holeček a Bílek.

kuželky
Zleva stojí: Rynt Josef, Koutník, Sukup st., Tobiška, Vořechovský, v pokleku Rynt ml., Capek, Richtera Hažva
Leží žáci Sluštík a Hažva J. ml.

kuželky
Mistrovství Čech Solnice 1992. Rynt R stojí druhý vpravo.

Výsledky sezony 1991 / 1992:
Smiřice A na 1. místě, Smiřice B na 6. místě z 8.
Průměry jednotlivců:
1. Rynt J. 406,51 / 2. Holeček 394,82 / 3. Hažva 391,42 / 4. Černilovský 390,2 / 9. Sukup 372,7 / 16. Groh 369,33 / 20. Vořechovský 366,37 / 21. Capek 365,95 / 29. Richtera 360,184 / 32. Koutník 356,21 / 33. Kunc 356,04 / 40. Runkas 348,87

---------------

5. ročník turnaje "Open" 100x100 HS se konal 8.5. - 9.5.1992
(také jsem se zúčastnil a obsadil skvělé 76. místo - ze 79. soutěžících - pozn. P.)

Ze zápisu schůze 22.4.1992.
.. uzavřou se finanční záležitosti a předání pokladny nově zvolené pokladní Řenčové. Stav účtu je k dnešku 25 655,50 Kčs.

Další schůze (bez data).
Slovo dostává Mařák st. Zhodnotil činnost oddílu Smiřice A a Treko Třebechovice, které hraje II. ČNL. Toto družstvo se chce posílit, žádá o uvolnění Rynta J. po ročním působení ve Smiřicích opět do Třebechovic.
I přes četné připomínky, odchází na vlastní žádost.

kuželky
Na Lokomotivě Hradec Králové po zápase.

Ze závěrečného hodnocení sezony 1991 - 1992:
   A mužstvo - První místo v tabulce, náskok 4 bodů a daleko nejlepší průměr (2322, druhý 2190) znamenalo postup do II. třídy.
   B. družstvo - si vedlo v podzimní části soutěže velmi dobře, se ziskem 8 bodů skončilo na pěkném 3. místě. V této části soutěže byla sestava družstva stabilní, výkony celkem vyrovnané. Horší už to bylo na jaře, kdy pro zdravotní potíže skončil Chvála J., někteří další hráči skončili z osobních důvodů. Velmi těžko se shánělo 6 hráčů na zápas, museli vypomoci ještě nehrající dorostenci a nestárnoucí Z. Runkas. Družstvo získalo pouze 2 body a skončilo třetí od konce tabulky. Doufáme, že v příští sezoně dojde ke zlepšení situace, hlavně v přístupu k jednotlivým mistrovským zápasům, určitou jistotou by měly být i nové hráčky: Kučerová Š, Mengrová L. a Řenčová D.
   Družstvo dorostenců , které hrálo pouze ve třech a ještě nahrazovali chybějící hráče A i B družstva si vedlo po celou dobu soutěže celkem úspěšně. Se ziskem 18 bodů skončilo při svém prvním působení v mistrovské soutěži na třetím místě. Dobré výkony podával Kunc M., i Rynt R., který vyhrál Krajský přebor jednotlivců, na mistrovství Čech skončil na 8. místě.
   Na Okresním přeboru jednotlivců si nejlépe vedl Rynt J., skončil na 2. místě a postoupil do Kr. přeboru. Zde se umístil ve druhé desítce.

Schůze 27.8.1992
Vedoucí A mužstva Černilovský, B mužstva Tobiška

kuželky kuželky
Rekonstrukce kuželny v létě 1992.
Zleva Vořechovský, Richtera a Rynt ml.

Podzim 1992
Tabulka po 11. kolech Smiřice jsou na 4. místě
Jednotlivci: 13. Holeček 401,1 / 14. Černilovský 400,3
Smiřice B na 9. místě z 12 celků. Nejlepší 20. Tobiška 376,6.