Kuželky Smiřice - doplňky

Za materiály, doplňující --- tyto --- stránky, děkuji Josefu Ryntovi.

Zpět na hlavní stránku    Jiné stránky Zálabácích     Oficiální stránky Klubu kuželkářů Zálabák Smiřicekuželky
Závodní asfaltová dvoudráha - půdorys.
Výkresy jsou okopírované z knížečky Kuželky pravidla platná od 1.VII.1959

kuželky
Závodní asfaltová dvoudráha - detaily.

kuželky
Profil a úprava kuželky; rámové ložisko.kuželky
Válečné povolení k uspořádání valné hromady dne 25.1.1942 o 14. hod. v hostinci "Na lednici".

kuželky
Uznání bratru Václavu Bělohlávkovi za docílený výkon o přebor klubu na rok 1943 v závodě 3x 50 hodů kombinovaných.

kuželky
Kuželkářský kroužek Dědina v Třebechovicích a jeho soutěž o ceny v roce 1947.kuželky
kuželky
Blahopřání k 60. narozeninám Josefu Sychrovskému, obuvníku ve Smiřicích, (*9.5.1899)
Razítko Tělovýchovná jednota Dynamo oddíl kuželkářský Smiřice a podpisy kuželkářů.

kuželky kuželky
Členský průkaz Československé obce Sokolské Josefa Sychrovského.

kuželky
Krajský přebor žen na 2x100 hodů sdružených tříčlenných družstev dne 12.5.1973 ve Smiřicích.
Stavěči kuželek zleva: Lubomír Jandera, Jiří Holeček a Aleš Černilovský. Ředitel závodu Josef Sychrovský.

kuželky
zleva stojící: Dušek Václav, Skákal Emanuel, Řehák Josef, Rezek Karel, Plšek Jan
sedící: Šmejda Bohumír, Richtera Ladislav, Marek Zdeněk, Tůma Josef
foto a popis M. Plšekkuželky kuželky
Členská přihláška Josef Šebek *3.9.1902, Smiřice, ul. Nová 175, přistupuji za člena Svazu českých kuželkářů dnem 17.II.1948
Razítko: Severovýchodočeská župa českých kuželkářů, člen svazu českých kuželkářů se sídlem v Hradci Králové

kuželky kuželky
Tento typ členských průkazů má tvrdé desky bez potisku.
vlevo: František Elsner *21.1.1896 ze Smiřic, vpravo Karel Horák *24.10.1899, Smiřice 400

kuželky kuželky
Členský průkaz Františka Sichrovského *22.7.1910 ze Smiřic.
Podpisy: předseda František Malý, kapitán K. Horák a pokladník Sučík Václav.

kuželky
Členské známky 1941 - 1948 na konci průkazu.

kuželky kuželky
Průkaz s deskami z tvrdého papírů. Jaroslav Němeček *27.8.1890, Neděliště č. 12

kuželky kuželky
Vlevo: osobní data pana Němečka. (Obálka a foto nahoře.)
Záznam vrcholných a vynikajících výkonů. Další dvě stránky mají nadpis: Potvrzení o přestupu.
Na konci jsou vylepené známky.kuželky kuželky
Všeobecná legitimace Čulibrka od roku 1954. Tento typ průkazky i se stejným obrázkem pokračuje rokem 1959.

kuželky
Vysvětlující informace.

kuželky kuželky
Vlevo: v záznamech z roku 1954 jsou zmíněna jména smiřických kuželkářů: Vlast. Prokeš, František Svatoň, Josef Šebek, Josef ,,Odip" Sychrovský, Jar. Špryňar, Josef Finek,
v roce 1955 Zdeněk Runkas, Frant. Loučka, Richard Grigera, Josef Rynt, Josef Hlavatý, Josef Křížek,
1956: Bohumír Šmejda, 1957: Jan Plšek, 1959: Josef Řehák, Emanuel Skákal

Vpravo nový zápisník na rok 1959: Jaroslav Nepokoj, Jaroslav Chvála, Jiří Valenta, Zdeněk Kubeš, Václav Špryňar, Josef Svatoň, Josef Tůma, Ladislav Slavík,Vlad. Jirousek, dále Luboš Šteffen, Jiří Holeček
V roce 1960 jsou zde poslední záznamy: 19.2. tréning 60 hodů / celkový výkon 193 L. Vít a 23.2. tréning 60 / 197 V. Špryňar
Nejedná se o přesný záznam, jen jména zúčastněných.


kuželky kuželky
Tento průkaz Čulibrka začíná datem 9.2.1996.kuželky
Tiskopis: Záznam hodů.