Sokol Smiřice - Okrskové cvičení 11.6.1939

Z alba Jaroslava Litomiského okopíroval Milan Plšek.

Zpět na hlavní stránku        Další stránky o smiřickém sportováníSokol Smiřice
Okrskové cvičení ve Smiřicích 11.6.1939.
Text hesla transparentu: V mysli vlast v srdci smělost v paži sílu

házená Sokolská kronika:

10.6.1939 V předvečer okrskového cvičení zapálil spolek "Junák" na stadioně "táborák".
11.6.1939
   Dopolední zkoušky na odpolední veřejné okrskové cvičení odbyly se hladce za krásné pohody; ale po poledni, ještě před srazem na sletišti - průvod městem byl od Němců zakázán - spustil se prudký liják, trvající asi půl hodiny. Po lijáku zazářilo zase slunce, kaluže rychle vysychaly a při krásné pohodě se cvičení dobře odbylo. Ale nálada nebyla přece jen taková, jaká bývala; nač se mládež nejvíce těšívala (a s mládeži i starší), totiž slavný průvod, nástupy a odchody při hudbě, to vše chybělo. Ba i nošení jakýchkoliv odznaků bylo zakázáno, výjimku činil odznak Národního souručenství Háchova, který na štítku nesl písmena NS, začáteční písmena spolku; nevyčerpatelný vtip lidu je četl s narážkou na špatné zásobování tuky "Nemáme sádlo"; připevněný na klopě obráceně (vzhůru nohama) se četl "Smrt Němcům!"

Při okrskovém cvičení vystoupilo:
42 žáků a 91 žaček při napodobivých prostných,
153 žáků při prostných,
164 žaček při prostných s obručemi,
61 dorostenců při prostných,
74 dorostenek při kanafasce,
72 žen a 74 dorostenek při čtverylce,
80 mužů při sletových prostných,
45 žen při sletových prostných,
házená 18 mužů a 45 dorostenců na nářadí.

Cvičení bylo zakončeno zápasem v házené.
   Cvičení tak neočekávaně ohrožené popoledním lijákem se při krásném odpoledním počasí dobře vydařilo: za vstupenky se vybralo 4112 K, hostinský Chmelík odvedl 175 K, Svoboda 50 K, cukráři 10% tržby, stánky, tombola, střelnice měly také pěknou tržbu. Hudbě bylo zaplaceno 1544 K, městu dávku 375,25 K (t.j. 40% normální dávky). Po odečtení všech výloh zbylo čistých 4946,50 K, z něhož 10% bylo odvedeno okrsku.
   Při okrskovém cvičení shromáždilo maňáskové divadélko u svého stánku 220 diváčků; br. Stříbrný odvedl pokladně 35,70 K.

Smiřická kronika:

10. června 1939
  večer na sokolském cvičišti za velké účasti junáků z Jaroměře a Josefova i četných hostí a diváků zapálen byl táborový oheň nově utvořeného Junáka ve Smiřicích.

11. června 1939
  konáno na témž cvičišti veřejné cvičení XI. okrsku sok. župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Připojena též výstavka fotografií ze žup. sletu v loňském roce zde konaného.

Vložené fotografie
smiřických házenkářů nebyly v albu datovány, jsou asi z jiné události.
Foto dole: 2. zleva Rudolf Malík, 2. zprava s úsměvem Josef Kubeš


Sokol Smiřice

Sokol Smiřice Sokol Smiřice

Sokol Smiřice