TJ Sokol Smiřice - oslavy 90. let v roce 1988

Fotografie převedené z negativů Václava Prostředníka jsou doplněny dalšími, ze smiřického archivu a od E. Baborákové
Popis Ema Baboráková a Milan Plšek

Zpět na hlavní stránku      Popis historie smiřického SokolaKonference TJ Sokol Smiřice 2.5.1988


Sokolská kronika:
Složení nově zvoleného výboru TJ Sokol Smiřice.
   Předseda - ing. Milan Plšek, místopředseda - Zdeněk Košek, tajemník - Zdeněk Vořechovský, hospodář - ing. Eva Rychterová, PVP - Bohumír Šmejda, zdravotník - Alena Bočková, metodik - Irena Krejčová, kronikář - Milan Moník, členové - Vlastimil Svatoň, Věra Hottmarová, Markéta Rothscheinová, KRK - Luděk Sukup, Věra Šimáňová, Josef Preclík, ZRTV - ing. Luděk Jandera, tenis - ing. Radko Baborák, kuželky - Aleš Černilovský, turistika - Jaroslav Jágr
   Nový výbor byl zvolen na konferenci TJ Sokol Smiřice dne 5.2.1988. Rozdělení funkcí proběhlo na schůzi výboru a členská základna byla informována. Poděkování patří odstoupivšímu předsedovi s. Šmejdovi a hospodáři s. Preclíkovi za obětavou a poctivou práci, kterou po dlouhá léta tělovýchově a sportu dávali.

Ing. Milan Plšek v lednu 2022 doplnil:
   Výroční členská schůze se konala v tehdejší restauraci Labe, později AG Com, dnes Autocont na Náměstí Míru.
   Na této schůzi a oslavě došlo také i výraznému omlazení funkcionářského sboru výboru TJ, tak i některých oddílů. Já jsem převzal funkci předsedy TJ po Bohuslavovi Šmejdovi, hospodářkou a účetní se stala Eva Rychterová-Svobodová, která převzala funkci od Josefa Preclíka a kronikářem se stal Milan Moník. Funkci předsedy TJ tak vykonávám již 33 let, jsem tak historicky nejdéle sloužícím předsedou TJ, to nám ten čas utíká. Vedení oddílu ZRTV (dnes SPV) se ujala parta cvičitelů vedená manželi Janou a Luďkem Janderovými, vedení turistického oddílu se o něco dříve ujali manželé Dana a Jaroslav Jágrovi.
   V současné době řídí činnost TJ Sokol devítičlenný výbor (viz usnesení), jednota sdružuje 320 členů ve čtyřech oddílech. Předsedy oddílů jsou: Sport pro všechny - Lenka Košková, tenis - Radko Baborák, turistika - Jaroslav Jágr a volejbal - Lucie Bohatá.


oslava

oslava
Mladší žákyně, vlevo vzadu jejich cvičitelka Ema Baboráková
Zuzana Paliariková, Marika Klapková, Bohunka Drábová, Lucie Bohatá, Michaela Brožová, Radka Baboráková

oslava
Gymnastická sestava starších žákyň, vzadu sleduje cvičitelka Ema Baboráková.

oslava
Starší žákyně
Renata Budíková, Pavlína Malá, Darina Šolcová, Pavlína Knapová, Gábina Cejnarová, Petra Stará, Jana Černá

oslava
1.stůl: Jaroslava Krudencová, pí. Bubelová
2.stůl: Aleš Černilovský, Zdeněk Košek, Zdeněk Runkas, Pavel Tobíška
starší žákyně cvičí Petra Stará, v čele zástupu Gábina Cejnarová, za ní Darina Šolcová

oslava
1.stůl: Rudolf Malík fotograf Josef Knap, stojí Jiří Dvořák
2.stůl: Milan Svoboda, Pavel Hojdík, Luděk Jandera, ?
3.stůl: Libuše Brentnerová učitelka ZŠ, pí. Charousková, pí. Bubelová
4.stůl: Aleš Černilovský, Luděk Sukup

oslava
Vzadu sleduje cvičitelka Věra Kvapilová ?

oslava

oslava oslava

oslava
1.stůl: Věra Pourová-Šimáňová (v tmavém) - 2.stůl: František Svatoň, pan Škarytka, Rudolf Malík
3.stůl: ? - 4.stůl: Milan Svoboda, Luděk Jandera, ? - 5.stůl: pí. Brentnerová, pí. Charousková

oslava

oslava

oslava

oslava oslava
Zdeněk Runkas a Zdeněk Vořechovský.

oslava
Uznání III. stupně ČSTV obdržel Runkas Z. - je členem TJ od r. 1930.
Čestný odznak ČSTV obdrželi Vořechovský Z. a Sezima Vl. (turisté - vpravo)
Foto a popis Josef Rynt

oslava

oslava

oslava
Čestné uznání za rozvoj tělovýchovy ve Smiřicích dostali:
Zleva: Radko Baborák, Vlastimil Svatoň (tenis), Dana Jágrová, Jaroslav Jágr (turisté) a Luděk Sukup (kuželky).
Na obrázku chybí oceněný tenista Petr Ducháček. Foto a popis Josef Rynt

oslava
Pavel Hojdík, Věra Kvapilová, Petr Rohlena, Irena Krejčová, Bohumír Šmejda, Milan Plšek

oslava
Ema Baboráková, Pavel Hojdík, Věra Kvapilová, Petr Rohlena, Irena Krejčová, Hana Schillerová, Alena Knittelová, ?, Jitka Provazníková

oslava

oslava oslava

oslava

oslava
Restaurace Sluníčko
Kliknutím se fotografie zvětšíTělovýchovná akademie k výročí 90. let Sokola - 16.12.1988

Smiřická kronika:
16.12.1988
   TJ Sokol uspořádala k 90. výročí svého založení ve Smiřicích složený recitační hudební a tělocvičný pořad.
   Byly zde ukázky cvičení těch nejmenších i kulturní vložka souboru Sluníčko z MŠ. Ukázky moderní gymnastiky předvedla děvčata ve věku 12 - 16 let. Sportovní a tělocvičné prvky byly proloženy hudbou a vyprávěním o událostech z dějin místní jednoty. První část - o letech 1898 -, zpracoval a přednesl Zdeněk Runkas, novější dobu popsal městský kronikář (L. Kupka - pozn. P.). Zopakoval tak část besedy nad kronikou ze dne 24.11. ...
   Na slavnosti byl přítomen i doc. Vratislav Svatoň, Csc, který přihlížel i části spartakiádní skladby (jím vytvořené), kterou zde předvedli mladí muži.
   Přišlo 100 diváků. Oslava vzbudila značný zájem.

oslava
Paměti zpracoval a čte Zdeněk Runkas

oslava
Soubor smiřické školky "Sluníčko".
Kliknutím se fotografie zvětší

oslava
Diváci v přeplněném smiřickém kině.
1.řada: Jana a Luděk Janderovi, Irena Svobodová-Bečková, Dana Syberová-Vorobelová, Rudolf Malík, Václav Prokop st., Zdeněk Runkas
2.řada: uprostřed bratři Svatoňové, vlevo Vratislav autor spartakiádní skladby mužů, vpravo mladší Vlastislav
Kliknutím se fotografie zvětší

oslava
Soubor smiřické školky "Sluníčko".
Kliknutím se fotografie zvětší

oslava

oslava

oslava

oslava

oslava

oslava