Smiřice - 22.7.1945 – den sjednocení tělovýchovy

Foto od Ing L. Kupky. Děkuji panu Ing. MIlanu Plškovi za jeho práci s popisem dle vzpomínek Ing. Lubomíra Kupky a pí. Milady Vágnerové

Zpět na hlavní stránku         Další foto z této akce

Smiřice
Hodnostáři.

Smiřice

1. David (bydlel u Čeňků), 2. Bůta, 3. ?, 4. Vachek, 5. Moník, 6. Sychrovský Karel (zahrádkář, bratr pí. Rezkové), 7. Šturma, 8. Tlustý Josef, 9. ? (? z obecňáku), 10. ?, 11. Hájek (otec Vladimíra), 12. ?, 13. ?, 14. Kadaník Josef, 15. Pavlík Antonín, 16. Trmal František, 17. Adamíra … (z lihovaru), 18. Zemek Karel, 19 Valášková Věra vdaná Hvězdová, 20. Vlčková Věra, 21. Rezek Karel (pracoval v lihovaru), 22. Pavel Jaroslav, 23. Valenta (jezný), 24. Vít Oldřich (dnes fa Zd. Marek), 25. Bureš (mandl), 26. ?, 27. ?, 28. Kudr Bedřich (pokrývač), 29. ?, 30. Vognar (bydlel na Kršovce), 31. Půr Jan, 32. Novák Adolf, 33. Vít František (truhlář, dnes BDK), 34. Křížala Ladislav (s praporem), 35. Kořenová Miluše (z obecňáku), 36. Dvořáková Anežka (sestra Fanty)