Smiřice - 22.7.1945 – den sjednocení tělovýchovy

Děkuji panu Ing. Milanu Plškovi za jeho práci s popisem dle vzpomínek Ing. Lubomíra Kupky a pí. Milady Vágnerové.
Foto: od Ing L. Kupky a smiřický archiv.

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o sportu ve Smiřicích

Smiřice
Vlevo teče původní tok Jordánu, vpravo dnes zbouraný dům s prodejnou potravin Schiefner
zleva: malá Milena Pospíšilová, Alena Svatoňová, Marta Kociánová-Škopová, Božena Trmalová, Štípková (Sokol),
Bohuslav Dvořák (DTJ), Valášková, Věra Horáková-Novotná, Ota Špaček (zcela vpředu), Pecina Vratislav

Sokolská kronika Smiřice
  Velkou nesnází pro rozvoj Sokola stalo se mimo vše nadání sjednocování tělovýchovy; celý národ si toho přál, úřední místa ( ministři školství a národní obrany ) dala k tomu iniciativu, všude byla snaha tělesnou výchovu, roztříštěnou do mnoha spolků, svésti pod jednu všem společnou střechu, a přece velmi brzy se ukázalo, že to bude těžký oříšek sloučit tolik organisací různého ideového zaměření a různých cílů. Snad byla chyba v tom, že slučování bylo začato na velmi široké základně – jednoty celocvičné, spolky sportovní a spolky spíše zábavní než sportovní – pak i to, že sjednocování bylo tak trochu nařizováno a že veškerá diskuse byla předem zamítána.

  U nás bylo sjednocení vítáno a všechny místní spolky tělovýchovné projevily plnou ochotu k společné práci ve společné organisaci. Byl zřízen Národní tělovýchovný výbor – NTV -, předsedou byl br. P. Zahálka, a začalo se pilně cvičit. Začátek byl velmi slibný. Jednání v Praze vázlo, ač hlavní a skutečně tělovýchovné organisace byly opravdu pro sjednocení ochotny přinést oběti, a to nemalé. I u nás se brzy ukázala jistá zaujatost proti Sokolu, zaviněná snad tím, že se do jednání a vedení pletli lidé, kteří měli velmi málo společného s

  Dne 20. června 1945 byl pořádán kulturní večer o sjednocení tělesné výchovy. Přednášel o ní a o vzpomínkách z koncentračního tábora posl. J. Novotný.tělesnou výchovou a s Tyršovou ideou.
  Jako složka Sjednocené tělesné výchovy zúčastnila se jednota (Sokol) dne 15. července 1945 slavnosti STV v Předměřicích.

Státní vlajku, před hotelem Andrejsek, pozdějším kinem (naproti dnešní velkoprodejně Brož), nese Fr. Sychrovský, s trumpetou na chodníku jde Fr. Klíž.Smiřice Smiřická kronika
  30. května 1945 ustanoven byl ve Smiřicích národní tělovýchovný výbor, jeho úkolem bylo pečovat o soustředěnou a řádně prováděnou tělovýchovnou, sportovní a junáckou výchovu v místě. Předsedou NTV zvolen byl odb. učitel. P. Zahálka, místopředsedou dělník Václav Valášek, náčelníkem B. Čechmánek a po jeho brzkém odchodu ze Smiřic F. Svatoň, natěrač, náčelnicí A. Zahálková, jednatelem Jan Joneš, sedlář, pokladníkem Ant. Špaček, zaměstnanec ortoped. družstva. Základní tělovýchova byla prováděna ve všech složkách ihned po ustavení a výsledkem činnosti NTV byl úspěšně provedený Den sjednocené tělovýchovy a Zborovský závod 22. července 1945 konaný.

  22.července 1945 pořádán péčí míst. národního tělovýchovného výboru (MNTV) manifestační den sjednocení tělovýchovy, sportu a junáctví. Zahájen byl již v předvečer v sobotu 21. července četně navštíveným pestrým večerem Junáka v Městské dvoraně.
  V neděli 22.7. dopoledne se konal za značné účasti závodících a přihlížejícího obecenstva Zborovský závod brannosti. V závodě konaném na sokolském cvičišti zvítězil Karel Horák, studující ze Smiřic, který získal též putovní cenu, darovanou MNV.
  Odpolední slavnosti se zúčastnily všecky složky NTV: Sokol, DTJ, Tennisový klub, K.K. Zálabáci (kuželkáři), četní hosté z Jaroměře, Josefova, Předměřic n./L. a okolních obcí. Slavnostního průvodu městem z prostranství a ulic pod nádražím směrem na sokolské cvičiště se zúčastnilo 1262 krojovaných účastníků včetně Junáků.

Smiřice
Vlajkonoši vlevo Klimeš Josef, vpravo Mach Josef

Smiřice Smiřice   Na cvičišti shromážděné přivítal předseda MNV J. Kutil a zástupce MNTV. Nato následovalo veřejné vystoupení cvičenců, které bylo velmi zdařilé jak u mládeže, tak i u dospělých, ačkoliv byla jen velmi krátká doba na nácvik cvičení. Závěrečné číslo české besedy tančilo 28 kolon cvičenců v národních i jiných slavnostních krojích. Slavnosti zúčastnilo se mnoho občanstva ze Smiřic i okolí, neboť to byla opět po dlouhé době národní poroby první příležitost vidět slavnost takového rázu, národní jednoty a opravdového veselí.

Na obrázku vlevo jdou dívky v krojích před Malburgovou vilou v čele uč. Štrumhauzová, dívky z okolí Smiřic-Račice, Sendražice
Na obrázku vpravo jsou zleva: Čeněk Josef, ?, ?, Munzar Luděk, Věra Nováková, za nimi jde cvičitelka Anežka Dvořáková z DTJ

Bouře
  Při závěru slavnosti zdvihl se velký vítr, následovaný prudkou bouří a lijavcem. Vichřice způsobila v našem městě i v celém okolí mnoho škod na budovách, zahradách i na polích, kde žňové práce byly již v plném proudu. V krátké chvíli se střech sházeny tašky, leckde strženy střechy nebo jejich části, rozbity okenní tabulky, elektrické vedení potrháno, strháno i nedozrálé ovoce. Nejvíce byl postižen dělník Pácalt na kopci kterému byla stržena střecha domku, hodně poškozena střecha pí. Vítové v Kopci, střecha zámecké kaple, hodně škod způsobeno na statku rolnické školy a na Zderazi (na kůlně).

Smiřice
Od Josefa Rynta je fotografie jeho maminky Jaroslavy roz. Andrýsové (dívá se do objektivu). Místo pořízení fotografie nevím.

Smiřice
U "Malburgovy" vily.

Smiřice

Smiřice

Smiřice
Průvod žákyně a cvičitelky Miluška Kořenová - Sokol a vpravo Anežka Dvořáková - DTJ
Na chodníku v saku je pan Kamenický, zcela vpravo s brýlemi je Josef Čeněk.
Foto od p. Miloše Dvořáka.

Smiřice
Žákyně.

Smiřice
Žákyně.

Smiřice
Žáci

Smiřice
V čele jde v bílém Fr. Sláma, 1. Jiří Zahálka, 2. Jan Suchánek (Orel), 3. Novotný Karel,
4. Pavel Suchánek(Orel), 5. Jan Hartig, 6. Robert Rusnok, 7. Frant. Halák, 8. Zdeněk Černý, 9. Karel Vácha

Smiřice
Žáci.
V druhé řadě jdou: vlevo Lad. Kopáč, uprostřed Karel Vácha (je bos).

Smiřice
Junák
Vodní skauti, vpředu jde žena nádražáka Leopolda Barneta.

Smiřice
Skauti
V čele vedoucí Josef Laburda.

Smiřice
Skautky
Zleva odzadu: Milada Ditrichová, (v podkolenkách), Anna Jaklová, Božena Trmalová, (tmavé boty), v čele: Olina Malá-Říhová

Smiřice
Skauti.

Smiřice
Sokolské prapory před spořitelnou.

Smiřice
Skauti.

Smiřice
Sokolové před hospodou, naproti zámku
V čele vlevo Haž Jaroslav, vpravo Valášek, zleva: 1.řada: Sychrovský Josef, Joneš Jan(Orel), Marko, 2.řada: Pácalt Jaromír, …

Smiřice
V kroji v první řadě vlevo: ředitel ZŠ Černý Jan, vpravo Voženílek Fr. ze mlýna, zleva 2.řada: Jech Josef, .

Smiřice
Činovníci Sokola v krojích před starou radnicí čp. 126.

Smiřice
Házenkáři Sokola před starou radnicí a Vávrovou hospodou s řeznictvím
V čele Šmejda Bohumír, zleva:1.trojice: Vodseďálek František, Horák Karel, Tůma Josef
2.trojice: Fišer Oldřich, Tylš Záviš a Sladký Lad., za jdou házenkáři fotbalisté a za nimi tenisté

Smiřice
Házenkáři před kinem, v čele Šmejda Bohumír

Smiřice
Dorostenky Sokola, v čele cvičitelka Lída Pavlíková
1.dvojice zleva: Trmalová Božena, Jelínková Věra-Juričková,
2. dvojice zleva: Dušková Lída, Rusnoková Dana, 3. dvojice: Pácaltová Helena

Smiřice
Dívky v krojích, v čele učitelka Marie Strejčková zvaná Soňa.

Smiřice

První čtveřice zleva: 1. Marie Vítková, 2.Jaroslava Dostálová-Votrubcová, 3. Jindra Slezáková, 4. Dáša Joštová,
krajní řada: 5. Zdena Sehnoutková-Melgrová, 6. Milada Horáková-Vágnerová, 7. Eliška Skákalová, 8. Zdena Benecká, 9. Jaroslava Horská, 10. Marie Slezáková, 11. Slávka Pultrová. Vzadu: 12. Zdena Řeháková, 13. Jaroslava Kubelková, 14 Jaroslava Krejčová-Kabuďová, 15. Eva Ládrová


Smiřice
Malý stadion, příchod průvodu branou borců „V jednotě síla“.

Smiřice
Malý stadion, příchod průvodu branou borců „V jednotě síla“.

Smiřice
nastoupené složky, házenkáři Sokola, za nimi DTJ a tenisté
čísla dle foto: 1. Trmal Fr., 2. Adamíra Fr.,3. Púr, 4. Vognar, 5. Petera J., 6. skaut Křížala Laď., 7. skaut vpravo Bureš Josef,
Házenkáři 8. Fišer, 9. Vodseďálek, 10. Horák, 11. Tůma, 12. Šmejda, 13. Ludmila Vašatová, 14. Drahomíra Bartošová.

Smiřice

Smiřice
Nastoupení muži a ženy.

Smiřice
Hodnostáři.
Kliknutím na obrázek se otevře nová stránka s velkou fotkou a popisem.
1. David (bydlel u Čeňků), 2. Bůta, 3. ?, 4. Vachek, 5. Moník, 6. Sychrovský Karel (zahrádkář, bratr pí. Rezkové), 7. Šturma, 8. Tlustý Josef, 9. ? (? z obecňáku), 10. ?, 11. Hájek (otec Vladimíra), 12. ?, 13. ?, 14. Kadaník Josef, 15. Pavlík Antonín, 16. Trmal František, 17. Adamíra … (z lihovaru), 18. Zemek Karel, 19 Valášková Věra vdaná Hvězdová, 20. Vlčková Věra, 21. Rezek Karel (pracoval v lihovaru), 22. Pavel Jaroslav, 23. Valenta (jezný), 24. Vít Oldřich (dnes fa Zd. Marek), 25. Bureš (mandl), 26. ?, 27. ?, 28. Kudr Bedřich (pokrývač), 29. ?, 30. Vognar (bydlel na Kršovce), 31. Půr Jan, 32. Novák Adolf, 33. Vít František (truhlář, dnes BDK), 34. Křížala Ladislav (s praporem), 35. Kořenová Miluše (z obecňáku), 36. Dvořáková Anežka (sestra Fanty)


-------------------------

Smiřice
Ženy a dorostenky při zkoušce.
Vpředu vlevo stojí v saku Volt Václav klempíř, vpravo stojí Runkas Zdeněk, na lavičce v tmavém Malík Rudolf, vpravo vedle Pospíšil Václav.

Smiřice
Nástup ženy(vlevo) a dorostenky(vpravo). V čele Anna Zahálková náčelnice.

Smiřice
Nástup ženy
První řada zleva: Tvrdá, Věra Horáková-Novotná, Štrumhauzová, ?, Líbuše Vašatová, Věra Kroupová, ?
Druhá řada zleva Milada Patáková, Miluše Konupčíková, ?, Drahomíra Bartošová

Smiřice
Nástup dorostenky.
První řada zleva: Zdena Skákalová, Marta Kociánová, Dagmara Váchová, Lída Pavlíková, Marta Řízková?, Jaroslava Nováková
Druhá řada zleva Miroslava Šturmová a Blanka Mahlerová, až poslední vpravo je Eva Julišová

Smiřice

Smiřice
Ženy a dorostenky.

Smiřice
Ženy a dorostenky.
Zleva ženy: Libuše Vašatová, Drahomíra Bartošová-Jágrová a Věra Kroupová.
Dorostenky: první řada zleva Zdena Skákalová, Marta Kociánová, Dagmar Váchová.
Druhá řada dorostenek: Lída Dušková a Věra Juričková, ve třetí řadě Milada Horáková.

Smiřice
Ženy a dorostenky.

Smiřice
Muži společný nástup
První trojice zleva: Horák Karel, Plšek Jan, ?. Ve druhé trojici uprostřed stojí Klimeš Josef
Třetí trojice: Jech Josef, Sychrovský Miroslav, Runkas Zdeněk. Ve čtvrté trojici uprostřed stojí Rynt Josef
Pátá trojice Litomiský Jaroslav, Semrád Miroslav, Juliš Karel. Šestá trojice: Holeček Josef a Sladký Lad.

Smiřice
Muži prostná, společné cvičení.
V levém zástupu druhý Jech Josef zahradník, čtvrtý Litomiský Jindřich, v čele prostředního zástupu Plšek Jan,
za ním Klimeš Josef a Pátý Josef v čele pravého zástupu Runkas Zdeněk.

Smiřice
Muži cvičení na bradlech.
Zleva: Sychrovský Fr., Klíž Boh. v předklonu, Plšek Jan, Klimeš Josef, Holeček Josef, Pospíšil Václav, Svatoň Fr.

Smiřice
Muži cvičení na bradlech.
Zleva: cvičí Sychrovský Karel, Pospíšil Václav, Sychrovský Fr., Plšek Jan, Klimeš Josef.

Smiřice
Muži cvičení na bradlech a stůl.
Zleva: připraven Holeček Josef, Sladký Vlad. rozbíhá se na stůl, Semrád Mirosl. vrací se od stolu,
cvičí Sychrovský Karel, Sychrovský Fr., Plšek Jan, Klimeš Josef

Smiřice
Muži cvičení na bradlech.
Zleva:: Klimeš Josef, Haž Jaroslav, Holeček Josef, Tylš Záviš, Klíž Boh., Pospíšil Václav, Svatoň František

Smiřice
Dorostenky cvičení na žíněnce.
Zleva: Marta Řízková, ? , ? , Blanka Mahlerová, Eva Julišová, Božena Trmalová, Markéta Hofmeistrová.
Cvičitelka Anna Filipová.

Smiřice
Dorostenky cvičení na koni.
Zleva: Alena Svatoňová, Miluška Joštová z Hol., Dagmar Váchová, ?, Helena Pácaltová, ?, ?
Cvičí Alena Svatoňová

---------------------------------

Smiřice
Výstava ve smiřickém muzeu ke Dni sjednocení tělovýchovy.

Smiřice
Výstava v muzeu ke Dni sjednocení tělovýchovy.

Smiřice
Výstava v muzeu ke Dni sjednocení tělovýchovy.

Smiřice
Výstava v muzeu ke Dni sjednocení tělovýchovy.