Smiřice - sjednocení tělovýchovy 1948

Zdroj. Okresní archiv Hradec Králové. Děkuji ing. Plškovi.

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o sportu ve SmiřicíchSmiřice
Pozvánka na ustavující schůzi hosporářské komise organisací začleněných do Sokola.

Smiřice
Předání aktiv a pasiv DTJ Smiřice.
Počty přestoupivších sportovců jsou vždy na konci dokumentů.

Smiřice
Předání aktiv a pasiv Tenisového klubu Smiřice.

Smiřice
Předání aktiv a pasiv Klubu kuželkářů "Zálabáci" Smiřice