TJ Sokol Smiřice - Župní slet 1938

Text je převzat ze sokolské kroniky. Za fotografie z albumu p. Vágnera děkuji pí. Vojkůvkové.

Zpět na hlavní stránku      Popis historie smiřického Sokola je na této stránce

  V roce 1931 bylo zakoupeno podjezí na Štemberku, které se mělo zavážet po regulaci Labe a při stavbě nového mostu, který byl nazván po zakladateli Sokola Tyršovým mostem.
  V roce 1935 začala práce na budování stadionu, vydrnovány navezené svahy, upraveno pískové cvičiště, v příštím roce byl stadion oplocen a později vysázeny keře a stromy. V roce 1937 byla staviteli Voltovi zadána výstavba šaten a sociálního zařízení a 19. června 1938 se na novém stadionu konal župní slet Jiráskovy župy Podkrkonošské. Bylo na něm připraveno 1 200 značek pro cvičence, kterých se vystřídalo na 5 000. Byla to největší tělocvičná slavnost u nás, počtem cvičenců i obrovskou návštěvou. Mezi hosty byly i delegace sousední župy Orlické a Hradce Králové a ze Slovenska a zejména předsednictvo Amerického Sokola , které přijelo na X. všesokolský slet v Praze.
  Z publikace 90. roků TJ Sokol ve Smiřicích


pozvánka
Vnitřní levá strana složené pozvánky na slet. Pravá strana zobrazená dole má kraje oříznuté.
Tuto pozvánku dostal pan Karel Šťastný z Terezína. Foto od Romana.
pozvánka


Župní slet
   O přípravných pracích k župnímu sletu župy Podkrkonošské Jiráskovy dne 19. června 1938 ve Smiřicích, našem to prvním sletu, je psáno podrobněji, aby se nezapomněly zkušenosti, jichž jsme při organisaci a celém provádění tohoto velikého, významného, ale také nákladného podniku nabyli. Bude tím zajisté usnadněna práce, až v budoucích desítiletích budou konány na krásném našem cvičišti druhý a další župní slety, jimž přejeme my všichni, kteří se jich nedožijeme, aby bylo k jejich zdaru pracováno s takovou ochotou, horlivostí a láskou a s takovým nadšením, jak tomu bylo u nás v roce 1938 a aby se všecky tak vydařily, jak se vydařil náš krásný a nezapomenutelný
   I. župní slet 19.VI.1938.

Příprava sletu
   Přípravné práce byly v proudu již od župního sletu ve Velké Poříčí 27.VI.1937. Již před tímto sletem zajeli 1. května 4 bratři s agilním starostou br. Voženílkem v čele do Poříčí, aby se informovali u jednoty v malém místě o přípravách na župní slet. Zajistili si ihned předkupní právo na veškeré dříví potřebné k výstavbě sletiště. Po sletu také skutečně jednota všecko dříví koupila za Kč 17 879,20. Bylo po částech změřeno a přijato za cenu u každého druhu předem smluvenou odborníkem br. Lefnarem, majitelem parní pily, nebo jeho zástupcem. Dovoz obstaraly povozy a nákladní auta Smiřických mlýnů. Všecko dříví bylo uskladněno ve mlýně.

župní slet
Pohled z malého stadionu směrem k benzínové stanici, která se dnes nachází v prostoru vpravo nahoře.

župní slet
Silnice nad malým stadionem (vlevo), díváme se od kostela k dnešní benzínové stanici.
Vpravo je oplocení zámeckého parku (kamenné i dřevěné). Fotografie jsou z pozůstalosti p. M. Fišminstrové. Smiř. archiv.

Odbory sletové
   26. listopadu 1937 byly zvoleny sletové odbory, mezi něž byla rozdělena všecka přípravná práce, která se pak soustřeďovala ve sletové šestce, odborům nadřízené.
   První z odborů zahájil práci odbor propagační: uveřejňoval v krajinských i pražských časopisech krátké lokálky, upozorňující na Smiřice a župní slet, postaral se o promítání reklamy sletu ve všech biografech v oblasti župy Podkrkonošské, jakož i v blízkých městech župy, vyplnil „sletové číslo“ Sokolského ruchu svými články a reklamními inserty smiřických firem.

Čestné vstupenky.
   Zdejším rodákům, osobám v našem městečku působivším, nebo majícím nějaký vztah k němu, bylo rozesláno 500 čestných vstupenek, jež vynesly přes 10 000 Kč. Byly objednány prostřednictvím br. Bureše z Červ. Kostelce. odznak od Romana

Sletový odznak.
   Sletových odznaků bylo objednáno 5 000 kusů po 1,40 Kč u firmy Provazník a spol. Praha. Odznaky byly vkusné; ukázalo se, že jich bylo objednáno málo.

Vlevo:
podivné datum na odznaku je vysvětleno v textu dole:


Plakáty.
   Sletové plakáty, župou schválené, byly od firmy Holeček v Hradci Králové; tisk na nich, na předběžných oznámeních i na pásech, oznamujících odložení sletu s 12. na 19. června, byl dílem zdejší tiskárny Baborák a Brázda.
   Předběžná oznámení sletová na pásech byla rozesílána od časného jara.

Ubytovací odbor
   Ubytovací odbor opatřil ve 40 soukromých domácnostech a místních hostincích 126 lůžek pro župní činovníky a Sokoly, kteří přijedou na slet již v sobotu. Skoro ve všech domácnostech byli ubytování Sokolové i pohoštěni.

odznak z aukce Společné šatny.
   Pro sletový den opatřil ubytovací odbor šatny, a to: od ředitelství st. rolnické školy učebny a chodbu ve II. poschodí pro starší muže a kaplanku pro centrální skladiště potravin a nádobí; od vrchní správy velkostatku špýchar a pivovarské humno pro dorostenky; humno se ukázalo příliš chladné a proto nevhodné; od místní školní rady obecnou a měšťanskou školu, od městské rady místnosti v Masarykově domě pro ženy a dřívější místnosti městského úřadu pro sletovou kancelář; od ředitelství mlýnů skladiště a kůlny pro muže a dorostence.
Šatny byly opatřeny umyvadly a primitivními věšáky.

Stavební odbor.
   Stavební odbor připravil stánky na sletišti a v parku, na cvičišti velitelský můstek, mušlovitou střechu nad šatnou pro hudbu, místo u příchodu na cvičiště pro druhou hudbu, sedadla na obou delších stranách a na západní straně stadionu a očíslovaní jich, postavil slavobrány a stožár pro státní vlajku, jakož i stožáry kolem cvičiště pro prapory, záchody a zábrany na nové silnici podél parku, kterou povolil okresní úřad ve sletový den uzavříti.
   Konečně umístil na sletišti podle plánu 25 krát 48 met celkem 1200 met.

Stravovací odbor.
   Stravovací odbor stál před obtížným úkolem postarati se, aby 5 000 Sokolů a nejméně tolik diváků netrpělo hladem a ni žízní, aby pro ně bylo dost zdravých, chutných a nepředražovaných pokrmů, nápojů, mlsků i kuřiva.
   V hostincích bylo obstaráno 1 200 obědů, pro stánky na stadioně a pro kuchyni při šatnách bylo objednáno : 5 000 párků čerstvých od místních uzenářů, 5 000 párků a 500 mor. klobás od firmy Mervart v Novém Městě n. Met., 30 – 50 kg šumky, 30 – 50 kg salámu, 300 vuřtů od místních řezníků, 7 500 kusů bílého pečiva, 40 vánoček á 1 kg, 500 žemlí, 30 vek a 60 bochníků chleba, 25 kg kávy zrnkové, 45 kg žitné a 30 kg cikorky.
   Od firmy Valenta Jaroměř bylo objednáno 3 000 lahví limonády; ovocné šťávy, víno a hořčici zavázal se dodávati podle potřeby lihovar Malburg a syn; minerální vodu „Idu“ dodají podle potřeby br. Stříbrný a Sezima.

Ženský odbor.
   Ženský odbor sebral mezi členstvem a příznivci mnoho domácího cukroví, dortů atd., vajec, mouky, másla, sádla, cukru, máku, tvarohu, povidel, napekl koláčů a opatřil mléko na bílou kávu a zmrzlinu.
   Mléka bylo třeba mnoho a svářelo se v sobotu večer; ukázalo se, že svařené mléko se uchová v baňkách, konvích a p. otevřených; v nádobách uzavřených víčkem se sevřelo.

Přidělování osob.
   Při informační schůzi všech ochotných pomáhati při sletu, konané dne 10. června, byli přiděleni pracovníci do všech stánků a kuchyní takto:
Č. 1. tombola – bři. St. Kubeš a v. Kroupa
Č. 2. trafika – trafika od hřiště p. Srkal
Č. 3. cukrárna a zmrzlina – s. Dvořáková a s. Rejchrtová
Č. 4. mlékárna – s. Ot. Horáková
Č. 5. hračky a upomínkové předměty – bř. L. Foustka aj. Jakoubek
Č. 6. limonáda – pí. Sychrovská, Krystová, Macháčková, Krejčová (autodoprava)
Č. 7. kolo štěstí – bři. V. Štěpán, J. Špryňar (truh.), V. Absolon
Č. 8. ovoce - s. Vágnerová, Bergmanová
Č. 9. domácí cukrárna – s. Štípková, Hemelíková, Pultrová, pí. Kalistová, pí. Pleštilová
Č. 10 kavárna. – s. Horáková, Mahlerová, Laburdová, Špryňarová (truh.), pí. Holečková, Semrádová
Č. 11. vinárna, obložené chlebíčky – s. Vl. Beranová, Procházková (učit.), p. Vlach, s. Lefnarová, Hofmeistrová, sl. Šmejdová, Tvrdíková, Prudká, Grégrová a služka od Pultrů
Č. 12. limonáda, minerální voda – pí. Krejčová (krej.), Tylšová, Vitverová, Kadaníková
Č. 13. uzeniny – br. Slezák, s. Pluhařová, pí. Foustková, pí. Mařanová, Voltrová (šof.), Bačová, Ryntová a br. Nejman řezník
Č. 14 cukrárna, zmrzlina – s. Černá
Č. 15. loterie – br,. Turecký se žáky rolnické školy
Č. 16. kavárna – s. Čeřovská, pí. Vašatová, Štrumhausová, Hanušová, Hojná (zámeč.), Jirousková a sl. Jul. Krejčová
Č. 17. vinárna, limonáda – s. Kubelková, Mašková, pí. Kašparová, sl. M. Váchová a Blechová
Č. 18. pivnice – p. Sedláček s vlastním personálem
Č. 19. uzeniny – pí. Jakubská, Slezáková (Bať.), Opová, Andrýsová, Holečková (stav.), a p. Dostál, řezník
Č. 20. houpačky – neobsazeno
Č. 21 střelnice – br. ing. Procházka, K. Horák, V. Volt, Jos. Čeněk a žáci rolnické školy
Č. 22 rybolov – br. St. Holeček, K. Kryst a p. Ekhart
Č. 23 pivnice – br. Chmelík s vlastním personálem
Č. 24. uzeniny – s. Novotná , pí. Stránská, Kábrová, Sychrovská K., Jakoubková, p. Řehák, p. Černý, řezník
Č. 25 limonáda – pí. Kučerová (účet.), Slezáková (kož.), Petříčková, Ulíková, Vírová (Lef.), sl. A. Váchová
Č. 26. domácí cukrárna – pí. Fišmejstrová, Hozrová, Špryňarová, Bartošková, s. Ledererová
Č. 27. limonáda – s. Bartošová, pí. Kroupová, Tylšová aj. z cukrovaru
Č. 28. kavárna – s. Kuklová se služkou, pí. Voltová (stav.), Karpíšková (prok.), Poláková (stráž.), Kozová (mandl), Siberová, Burešová ( dřev.)
Č. 29. uzeniny – sl. Merglová, pí. Čertnerová, Prudká st., Procháková (prof.), Kubešová (řez.) a br. Dědousek
Č. 30. pivnice – br. Svoboda s vlastním personálem
Č. 31. pivnice – br. Valtera s vlastním personálem

pozvánka
Stánek na sletu (možná č. 9). Zdroj: smiřický archiv


Prodejny a kuchyně při šatnách byly obsazeny takto:
1. Šatny v zámku:
uzeniny: s. Borová, H. Lefnarová, Fr. Voláková, pí. Čermáková, Kudrová, Knajflová
káva: s. Tuzarová, pí. Jechová, Voltová, Seligrová, Fňouková, Haková, Kopecká, Vognarová
limonáda: s. Havlová, Slámová, pí. Procházková, Kmínková a p. Němeček
2. šatny ve mlýně:
káva, uzeniny, nápoje: s. Pátá, Voženílková, pí. Valtrová, Mánková, Ceralová, Vávrová, Pánková, Špačková a Dušková
3. šatny ve škole:
káva, uzeniny, nápoje: s. Pacáková, Černá, Jechová st., Poláčková, pí. Nováková, Sychrovská a br. Poláček

O pořádek a bezpečnost v šatnách pečovali dozorci:
ve mlýně: br. Fr. Valtr (stárek), p. Doležal, Špaček a 1 hasič
v rolnické škole: br. Mecerod, Tuzar a 1 hasič
na humně: br. Andrýs st., Andrýs ml., Reitmajer Sv. a 1 hasič
na sýpce: br. Bozner st., Špryňar (Malb.) a 2 hasiči
ve škole: br. Poláček, Reitmajer st., Bača st. a 1 hasič

Dozor na stanovištích vozidel byl zřízen takto:
1. na parkovišti autobusů a aut na obci: p. Petříček, Menzel, Sedláček, Srb a 2 hasiči
2. na parkovišti kol u Beranů: br. Klíma, p. Sajdl, Stodola
3. na parkovišti kol u Kašparů: p. Kašpar, Pánek, Čapek st.
4. na parkovišti kol u Čeřovských: p. Hak, Fíla, Jednota, Hrazdílek, Strégl
5. na parkovišti motocyklů u Lefnarů: p. Vír a Valášek

Na nádraží měli službu p. Blecha a br. Pultr (typograf).
Na Labi měl bezpečnostní službu a připravenou loďku p. Valenta, pojezný.

Dopravní stráž.
   Na nárožích byly postaveny stráže, aby ukazovaly cestu k šatnám atd, a to: u Kaubů br. Bozner Horimír a Barnet u Macháčků br. Kučera a Reitmajer Mir. u kostela p. R. Zákravský u Jind. Krejčího p. Štefanovič

Stáje pro koně
   Pro koně byly připraveny stáje: u p. Dostála pro 5 – 7 párů, u Voženílků v Holohlavech pro 6 – 8 párů

Stravování.
Stravovací odbor zřídil v kaplance ústřední skladiště potravin a k zamezení návalu a zmatku rozvrhl dodávky takto:
Službu ve skladišti měli celý den br. Vácha a Vávra
Sobota 15 hod. p. Vávra 500 párků, p. Vír 300 k. bíl. pečiva , 30 vek na obložené chlebíčky a 500 žemlí ku prokládání šunkou
Neděle 5 hod. p. Černý 1000 párků, p. Vír 500 k. bílého pečiva, p. Beran 500 k. bílého pečiva, p. Vágner 1000 k. bílého pečiva a 20 vánoček,
7 hod p. Polák 1500 k. bílého pečiva, p. Černý 1000 párků a 60 kg šunky
7,30 hod. p. Beran 1500 k. bílého pečiva
8 hod. p. Dostál 1000 párků a 30 kg salámu, p. Rufer 20 vánoček
8,30 hod. p. Rejchrt 1500 k. bílého pečiva a 20 vánoček, pí. Šimková 20 chlebů
9 hod. p. Nejman – Kubeš 2000 párků a 300 vuřtů, p. Halák 40 chlebů
Na ohřívání párků půjčili dodavatelé uzenin kotýlky, potřebné nádobí zapůjčili p. Jos. Stránský a obchody v Králové Hradci. Nádobí, příbory a potraviny byly přiděleny jednotlivým kuchyním a stánkům.
Kuchyně ve mlýně dostala 100 hrnečků na kávu, 100 lžiček, 100 odlivek, 25 sklenic á 3 dl, 50 malých a 50 velkých papírových pohárů, 3 kg zrnkové a 10 kg žitné kávy; přiměřené množství cikorky a cukru ( 3 kostky na 1 porci), 300 párků, 600 k. bílého pečiva, 500 koláčů a 5 vánoček.
Do kuchyně ve škole bylo dodáno 94 hrnečků a 94 lžiček, 100 odlivek, 18 sklenic 3 dl, papírových pohárů a zásob potravin jako ve mlýně.
Kuchyni v pivovaře bylo dodáno 200 hrnečků se lžičkami, sklenic, pohárů a potravin jako do mlýna.
Kavárna č. 10 obdržela 144 hrnečků na bílou kávu, 20 koflíků na černou kávu, 164 lžiček, 5 kg kávy zrnkové, 7 kg žitné, cikorku a cukr (3 kostky na 1 porci)
Kavárna č. 16: 130 hrn., 15 kofli., 145 lžiček, ostatní jako č. 10
Kavárna č. 38: 135 hrn., 15 kofli., 150 lžiček, ostatní jako č. 10
Vinárna č. 11: 44 džbánků na víno a 1/8 l, 62 skleněných pohárů, 15 sklínek na likéry a 1/10 l a 6 sklínek 1/32 l.
Vinárna č. 17: 40 džbánků a 1/4 l, 55 pohárů, sklínky na likéry jako č. 11.
Prodejny limonády č. 6, 12, 25, 27, 17 obdržely každá 100 odlivek skleněných, 25 sklenic á 3 dl, 150 malých a 70 velkých pohárů papírových.

Kromě místností pro šatny propůjčila správa velkostatku nádvoří za seřadiště, dále prkna a soudky na stoly a sedadla v pivnicích a v parku s podmínkou, že bude čepováno smiřické pivo.
Ředitelství státní rolnické školy propůjčilo kaplanku za skladiště potravin internátní kuchyni k vaření kávy a ohřívání párků a park pro stánky.
Městská rada propůjčila obec za parkoviště aut, hřiště za seřadiště žen. Masarykovo náměstí ( křižovatka u kostela)za stanoviště kol, bývalou městskou kancelář pro výstavku památek a loutkářskou.
Školník br. Poláček dal k disposici svou kuchyň, ve které se vařila káva a ohřívaly párky pro ženy, ubytované ve škole a Masarykově domě.
S. Čeřovská propůjčila svůj dvůr za úschovnu kol, br. Lefnar zřídil ve svém dvoře stanoviště motocyklů.
sletový plakát Br. Voženílek a p. Dostal propůjčili své kůlny za stáje pro koně.

Technický odbor připravil pořad sletu a časový rozvrh zkoušek a cvičení.
Řadění a nástup k odchodu na cvičiště se koná o 30 min. dříve.
Dopolední zkoušky:
7 hod. - skupinová cvičení dorostenek ( s prův. klavíru)
7,30 hod - ženy s míči
8 hod - muži brannost
8,30 hod - ženy prostná
9 hod – dorostenci prostná
9,30 hod – dorostenky prostná
10 hod – starší muži prostná
10,30 hod – ženy rej
11 hod – muži prostná - přísaha
12,45 hod – řadění průvodu v ulicích u nádraží
13,15 hod- průvod, proslovy na cvičišti
14 hod – rozchod
14,30 dorostenky – tance
14,50 hod – dorostenci – prostná
15,15 hod – muži – brannost
15,25 hod – dorostenky – prostná
15,40 hod – ženy – rej
15,50 hod – muži nářadí
16,05 hod –ženy – prostná
16,20 hod – starší muži – prostná
16,35 hod – ženy – míče
16,55 hod – muži – přísaha
Koncert a volná zábava.

Zábavní výbor
   Přijíždějící hosty a účastníky sletu vítali na nádraží a na silnicích na hranicích města členové zábavného odboru a předsednictvo.
   Hudební průvod při sletovém cvičení byl svěřen místní hudbě p. F. Čertnera, čítající 32 mužů kromě dirigenta za celkovou částku 2275 Kč; hudba na večerní veselici (8 mužů a dirig.) za 400 Kč. Pochody při nástupech a odchodech jednotlivých složek obstarala druhá místní kapela p. Kubáska ( dirigent a 27 mužů ) za 1800 Kč. Při průvodu hrály obě kapely střídavě; po skončeném cvičení hrály různé skladby pro poslech. Obě kapely hrály pěkně a pilně k spokojenosti cvičících i obecenstva.

Finanční odbor.
   Obsazení pokladen, předprodej a prodej vstupenek, šatenek atd.. obstarával odbor finanční; ku pomoci mu byl přidám odbor propagační, jehož činnost končila den před sletem.
   Vstupenky byly trojí barvy podle 3 stran cvičiště obsazených diváky; každá strana měla své číslované vstupenky určité barvy; tím bylo zamezeno mnoho omylů, zmatků a nepříjemností.

župní slet župní slet
Slet Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy ve Smiřicích 19..června 1938
Vstupenka pro cvičence současně šatenka. 20hal.
Zadní strana nese reklamu: Kudrna Nové druhy zaručeně vyzkoušená jakost. Foto z aukce.

Spolupráce.
   Při pracích sletových komisí; při úpravě sletiště a zřizování stánků, sedadel atd., ve stáncích, kuchyních, šatnách, na parkovištích a nárožích pomáhali členům jednoty četní ochotníci z řad občanstva, při hlídkách členové sboru dobrovolných hasičů, při zpěvu přísahy pěvecká jednota Hanka.

Vedení.
   Ústřední vedení a řízení sletových příprav a prací měla v rukou „sletová šestka“; podle jejích směrnic pracovaly jednotlivé odbory samostatně.
   Ku chvále slouží všem pracovníkům, že mezi jednotlivými odbory ani mezi jednotlivými členy nebylo sporů ani mrzutostí, ale že všude vládlo svorné nadšení a závodění.

průvod Průběh dne 19.6.1938
   Za krásného jitra sjížděli se se všech stran a všemi dopravními prostředky Sokolové celé župy a odebírali se do příslušných šaten. V dopoledních hodinách naplnilo se město účastníky sletu, všude bylo plno slavnostních i cvičebních krojů, plno veselého dorostu, statných Sokolů a švarných Sokolek; na sletišti se zatím odbyly v ustanoveném čase zkoušky. Po polední přestávce proudily skupiny Sokolů a obecenstva městem: sokolské složky k nádraží, kde se seřadil průvod, obecenstvo pak ke stadionu, kde se potí bratři prodávající vstupenky; u pokladen i u stánků bylo velmi živo,ba chvílemi až tlačenice.

Průvod.
   Zatím se v ulicích u nádraží seřadily všecky sokolské složky s prapory a vlajkami a rázem 13,15 hod. vydal se průvod na pochod městem na sletiště. Obě kapely vesele vyhrávaly sokolské a vojenské pochody, slunce na čisté obloze zářilo, ulice se pestřily prapory, vlajkami, sokolskými i národními kroji a třepetajícími se šátečky a šátky i mávajícími pažemi a jásavé provolávání dorostu, mužů i žen pochodujících jízdní drahou jakož i hlasné pozdravy z řad obecenstva, hustě vroubícího chodníky a milé hosty nadšeně aklamujícího, to vše rozvlnilo vzduch nad městem a naplnilo srdce všech, pochodujících i přihlížejících nadšením, hrdostí, radostí a láskou. Kolik očí v rozjásaných a usměvavých obličejích slzelo pohnutím, kolik vzpomínek letělo ku hranicím za našimi bratry, kteří se zbraní v ruce tam stojí na stráži proti odvěkému zavilému nepříteli !

průvod Hosté.
   V čele průvodu vedlo si župní předsednictvo vzácné hosty: starostu amerického Sokola, br. K. Prchala z Chicaga, starostu Sokola Chicago br. Faltu, starostku Sokolice Chicago, s. Faltovou, jednatelku americké výpravy s. Blážu Čihákovou, br. Ed. Čiháka, dále starostu Sokola v Pezinoku na Slovensku br. Jarku Klazara, starostu župy Orlické br. Dr. Nováka s mnoha bratry z Orlické župy (viz podpisy), kteří ani nestačili děkovati za bouřlivé a nadšené pozdravy přehojného občanstva.

Vztyčení vlajky.
   Čtyřstup za čtyřstupem, oddíl za oddílem vplýval do stadia věnčeného několikatisícovým zástupem diváků, amfiteatrálně usazených na svazích kol cvičiště. Konečně dojdou poslední řady, cvičiště les těl, hlava na hlavě na cvičišti, hlava na hlavě v hledišti, bouře pozdravů ! Signál s náčelnického můstku, strnutí v pozoru, ticho, klid a při velebných zvucích státní hymny stoupá do výše státní vlajka sledovaná zraky tisíců přítomných.

Projevy.
   S náčelnické tribuny zaznívaly potom projevy; starosta města Jos. Šeda přivítal milé a vzácné hosty, po něm promluvil ke shromážděným župní starosta br. Vlček; bouřlivě byli aklamováni zástupci amerického Sokola br. Prchal a starosta Sokola v Pezinku br. Klazar. Po těchto proslovech zazněl povel „Rozchod !“ a proudy bratří, sester i dorostu odcházely, aby se v šatnách připravili všichni k veřejnému cvičení.

župní slet

Další fotografie ze smiřického sletu jsou na této stránce.

Cvičení.
   Rázem 14,30 hod. nastoupily dorostenky k tancům; a pak to šlo ráz na ráz: jedni odcházeli, druzí nastupovali, na cvičišti se obrazy střídaly jako v kaleidoskopu, stálý ruch a stálé změny. Celé cvičení působilo ohromným dojmem: cvičiště úplně zaplněné tisíci cvičenců, přesně vyrovnané, jako narýsované řady, přesné pohyby a jich ladné vlnění, hra a střídání barev při obratech a pohybech a to vše jako v pestrém rámci tisícihlavého davu přihlížejícího občanstva, amfiteatrálně nakupeného kolem cvičiště, s hradbou stromové zeleni v pozadí, pod blankytnou oblohou se zářícím slunkem; všecko to zahřívalo srdce a plnilo je nadšením, zaněcovalo jiskry v očích, do kterých se nezřídka vkrádaly i slzy radosti a pohnutí. Všecky nastupující složky byly vítány nadšeným potleskem; jenž propukal i při mnohých krásných obrazech a neočekávaných, nepředvídaných změnách barev na cvičišti a stupňoval se v bouři při konci cvičení a při odchodu. Zvláště cvičení dorostenek a rej žen, kdy ze zdánlivě chaotického nástupu se poznenáhlu zjevovaly řady, zaplňující celé cvičiště v bezvadných zákrytech, byly úchvatnou podívanou a tak aplaudovány, že byla i hudba přehlušena. A prostná dorostenců a mužů, zejména přísaha ! To byly projevy síly, statečnosti, sebedůvěry a odhodlanosti, které nevymizí z paměti. Mysli a srdce všech nás byly u bratří našich na hranicích, kteří se zbraní v ruce střeží vlast před hrabivostí odvěkých nepřátel.
   A všude na sletišti pořádek, kázeň, ochota, laskavost a vlídnost, všude bratrství, všude jasné zraky, zářící obličeje, všude veselé hlasy, zpěv, smích, zkrátka radost nad radost ! Cvičící se těšili z úspěchu přesně provedených cvičení, vedoucí měli radost ze svých cvičenců. Diváci z krásné, povznášející podívané, náčelnictvo na můstku z hladkého průběhu zdařeného sletu, sestry a bratři ve stáncích z čilého obchodu a bohaté tržby, všichni spolupracovníci z dobře vykonané a zdařené práce, sletová šestka a sletové odbory si pochvalovali, jak to vše klapalo; a zdravotní odbor se radoval, že neměl skoro nic na práci. Tož spokojenost na všech stranách. Spokojenosti zářil i obličej pokladníka bratra Standy, jež pilně obcházel pokladny a stánky, „pozoroval cvrkot“ a velmi ochotně, ba přímo s nadšením, psal stvrzenky za přijaté částky vyjadřované čísly troj- a čtyřcifernými; a plnil důkladný pytlík, který nedal z ruky ani při vyplňování a podpisování stvrzenek. Po skončeném cvičení setrvali všichni na sletišti v družné zábavě při hudbě obou střídajících se kapel; mládež si večer ve dvoraně řádně zatančila.

Počet účastníků.
   Počet členstva cvičícího i v průvodu byl velmi imposantní. V průvodu šlo 1177 dorostenek, 803 dorostenců, 1097 žen a 1297 mužů.
Tance převedlo 216 dorostenek, prostná cvičilo 1152 dorostenek.
Dorostenců nastoupilo k prostným 1012.
Ženy vystoupily s míči v počtu 164, k reji 1123, na prostná 1200; více met se nedalo umístit.
Branná cvičení cvičilo 134 devítek – 1206 mužů, přísahu 1008 bratrů.

Čísla.
   Župní slet se vydařil po všech stranách, i po stránce finanční; župní výbor poděkoval jednotě za pečlivé uspořádání sletu jakož i za podíl odvedený župě z vybraného vstupného v částce Kč 7455,50; byl to až dosud nejvyšší výnos sletu pro župu.
Na vstupném bylo vybráno celkem Kč. 24 845,-
Na darech se sešlo celkem Kč 11 365,-
Na čestné vstupenky celkem Kč 10 642,-
Stánky a prodejny vynesly celkem Kč 15 521,95
Kč 62 373,95
Úprava stadionu r. 1938 stála Kč 14 235,30,
až dosud si vyžádala celkem Kč 66 679, 57
Tato veliká práce se zdařila dík ochotě, obětavosti a přičinění všech účinkujících. Kéž tato chuť k dílu a svorná součinnost trvají i v budoucnu !

A hned po skončení našeho nezapomenutelného župního sletu těšili jsme se a chystali na: Desátý všesokolský slet v PrazeZa fotografie z albumu p. Vágnera děkuji pí. Vojkůvkové.

župní slet


župní slet


župní slet