Tělocvičná jednota Sokol Smiřice 1928

Neurčené čb. fotografie na této stránce pocházejí ze smiř. archivu.

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o sportu ve SmiřicíchSokol Smiřice
30 let Sokola v roce 1928 - činovníci

Poslední řada zleva: V. Černý (místostarosta Sokola), Karel Horák, K. Kroupa, Bedřich Prokeš, Bohumil Jirsák, Lad. Černý.
Třetí řada zleva: F. Pfeifer, Čeněk, Jan Jakoubek, V. Pospíšil, K. Sychrovský, Milada Šimková, Josef Sychrovský, Josef Laburda, Setůnský, Polrajch (Pohloczek ?)
Druhá řada zleva: A. Nováková, Stehlíková, Jiří Lefnar, Alois Kmoch (starosta Sokola), Jan Černý (náčelník), Anna Černá (náčelnice), Milada Jirsáková
První řada zleva: Petrýdes, Javůrek, Jan Sychrovský, Jan Zahálka (vdělavatel), Jindřich Krejčí Foto sm. archiv, popis doplnila M. Vágnerová.


Sokol Smiřice
30 let Sokola v roce 1928 - muži
30 let Sokola v roce 1928 - muži starší Nahoře zleva: Jakoubek, Pospíšil, Havlík, Kroupa, Laburda, Macura, Setunský a Krejčí
Dole zleva: Pfeifer, Jirsák, Lefnar, Černý Jan (náčelník), Kmoch, Černý(?) Václav, Prokeš

Sokol Smiřice
30 let Sokola v roce 1928 - muži
zleva
zadní řada: 3. Trmal Fr., …, poslední Semrád
předposlední řada: 1. ?, 2. Horák K, 3. ?, 4. Kadaník, 5. Sychrovský Karel, 6. Sychrovský Fr., 7. Sychrovský Josef, 8. Černý Lad., 9. ?, 10. Rynt J., 11. ?
sedící: 1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. Novák Eda, 5. Černý Jan-cvičitel, 6. Sychrovský Jan, 7. Zahálka Petr, 8. ?, 9. ?,
dole: 1. ?, 2. Svatoň Fr., 3. ?, 4. Kučera Jan, 5. Rynt Fr. ?
foto – archiv Sokola, popis M. Vágnerová


Sokol Smiřice
V roce 1928 vedl žáky Jan Černý. Prostřední řada, zcela vpravo Fr. Svatoň
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
Žákyně vedla v roce 1928 A. Nováková.
Foto archiv Sokola.

Sokol Smiřice
Dorost Sokola Smiřice. Foto od p. Boznera.

Sokol Smiřice
Sokolky okolo roku 1932
zleva: stojící: Macková Adéla, roz. Široká, ? , Maršálková, roz. Sehnoutková, Horáková Otýlie, Macurová,
klečící: Anna Maršíková, roz.Voltová, Niplová Adéla roz. Rezková, Zahálková Anna roz. Černá, ?, Františka Voláková, roz.Rechová
ležící: Nováková Anežka ( náčelnice), Rejchrtová Otylie, Mahlerová Růžena roz. Rechová
Foto archiv Sokola, popis Vágnerová M. a Skořepová J.