Tenisový oddíl TJ Sokol Smiřice - fotografie z alba

Fotografie a popisy vystavuje Ing. Milan Plšek. Letopočty jsou většinou orientační, roky z alba jsou v popisech fotografií.
Autoři popisů jsou tenisoví pamětníci: J. a P. Ducháček, J. Koudelka, O. Hnik.

Zpět na hlavní stránku        Další stránky o smiř. tenistech1930

tenis
Zleva stojí: vzadu v tmavém saku p.Kalista - hl. pošmistr, před ním s raketou pí.Pleštilová, vlevo od ní pí.Fousková, 5. zleva A.Černá - dcera ředitele ZŠ,
uprostřed s brýlemi p.Pleštil, 3. a 4. zprava bratři Pleštilové - dvojčata.

tenis
3. zleva sedí dcera ředitele ZŠ Černého.

tenis
1. sedí Černá, 3. Pleštilová, 5. Krejčí (byl krejčí).

tenis tenis
Vlevo: čtyřhra na 1. Kurtu - Vpravo: 2. od vrchu Černá, pod ní A.Svatoňová, od ní vlevo Pleštilová.1931 +-

tenis tenis
Čtyřhry.

tenis tenis
Vpravo: žactvo cca 1935.

tenis

tenis
1. Pleštil, 2.Štípek-ředitel spořitelny, 5. Pleštilová.

tenis
Zleva stojí: ?, s knírkem pan Pleštil, MUDr. Dvořák?,
sedí: Antonín Pleštil, paní Pleštilová, Barbora Kalistová, Josef Kalista přednosta pošt. úřadu, Vladimír Kalista, syn, synové Pleštilových dvojčata
V dubnu 2022 doplnila informace paní Dohnalová, vnučka pana Kalisty.

tenis
Po zápase.1932

tenis tenis1933

tenis
Budování 2. kurtu v r.1933.1935 +-

tenis
Uprostřed Pleštilová, vpravo od ní Černá.

tenis
Vlevo pí.Pleštilová.

tenis
Vpravo s knírkem Pleštil-ředitel lihovaru (po něm řediteloval Karpíšek).

tenis
Vzadu Pleštil, uprostřed vlasatá pí.Pleštilová, vpravo u stolu s čepcem Černá.

tenis
2. Pleštilová, 4. Černá - s čepcem.

tenis
?

tenis
Vlevo stojí Dimitruk, zcela vpravo Miloslav Tuzar - ředitel hospodářské školy, 1. B. Vachek, 5. Pleštilová, 6. Marie Tuzarová, poslední Pleštil.1940 +-

tenis tenis
Vlevo: vzadu s čepicí Rajtmajer, před ním Věra Čertnerová - Vpravo: Věra Čertnerová, Hana Jakubská - dcera přednosty stanice.1950 +-

tenis
Zleva: Fr. Šíma st. - předseda tenisu, Sv. Bór - řed. cukrovaru, J. Hlavatý, J. Hartig, Fr. Šíma ml., Dimitruk, Fr. Svatoň, Jar. Stránský
dole uprostřed s kšandami M. Šmejda, vpravo s cenou Fr. Polák

tenis
M. Svatoň, J. Svatoň, J. Hartig, Fr. Šíma, Dimitruk, Fr. Polák, u stolu J. Holdík a K. Kalenda.

tenis
U plotu M. Svatoň, J. Dvořák, M. Špryngr, J. Suchánek, V. Štěpán, vpředu J. Svatoň, zády Fr. Svatoň.1954

tenis tenis

tenis
Vpravo nahoře Bohumír Šmejda uklízí, jeho žena hraje.1955

tenis
B. Šmejda, J. Zahálka, J. Dvořák, Zd. Trmal, J. Hartig, L. Šmejdová, O. Zemková.

tenis
Na cizích kurtech – Slávia HK.1956

tenis
Zájezd do Žamberka v roce 1956.
B. Šmejda, M. Adamíra, O. Zemková, L. Šmejdová, J. Hartig, J. Zahálka, Vl. Zahálková.

tenis tenis
Vlevo: J. Hartig, M. Adamíra, B. Šmejda, Fr. Šíma, vzadu Míla Pospíšilová - Nývltova ul.
Vpravo: B. Šmejda, O. Zemková, L. Šmejdová.

tenis tenis tenis
Vlevo: Fr. Šíma, O. Zemková, J. Zahálka, L. Šmejdová, B. Šmejda, J. Hartig, M. Adamíra. Uprostřed: manželé Šmejdovi.

tenis
O. Zemková, J. Zahálka, L. Šmejdová, B. Šmejda, J. Hartig, Zd. Trmal, M. Adamíra.1957

tenis tenis
Vlevo: Lokomotiva HK : Zemková, Šmejdová 1957. Vpravo: VL.Zahálková, B.Šmejda : Jiskra Dvůr Králové 1957.

tenis tenis
Vlevo Vl.Zahálková, L.Šmejdová : Spartak HK 1957 - Vpravo: J. Zahálka, L. Šmejdová : Spartak HK 1957.

tenis
Okresní přebor žáků v roce 1957.
Ladislav Černý, Ladislav Šec, Jaroslav Koudelka, Jiří Reich, K. Volejník, Vl. Hradecký, Mir. Šmejda.

tenis
Okresní přebor žáků v roce 1957.
1. vpravo s čepicí Vl. Hradecký, za ním K. Volejník, 2. zprava Vráťa Svatoň, 3. M. Šmejda, za ním vykukuje Jar. Novotný, 4. J. Duha, 5. J. Koudelka.

tenis
Okresní přebor žáků v roce 1957.
.?., 3. J. Reich, J. Novotný, 6. L. Šec, 9. M. Šmejda.1958

tenis tenis
Vlevo: L. Šmejdová, O. Zemková : Jiskra Dvůr Králové 1958 - Vpravo. Jiskra Dvůr Králové, L. Šmejdová a J. Zahálka 1958.

tenis
Fr. Polák, L. Šmejdová : Jiskra Hronov 1958.1959

tenis
J. Filip, Ota Podolník z Jaroměře, Fr. Polák, J. Janoušek, L. Šmejdová, O. Zemková, M. Adamíra, B. Šmejda, J. Zahálka.

tenis
B. Šmejda, Fr. Polák, L. Šmejdová, O. Zemková, J. Svatoň, J. Hartig.

tenis
B. Šmejda, Fr. Polák, J. Hartig, J. Svatoň, J. Špryňar, dále Náchod.

tenis
J. Svatoň, J. Špryňar, Fr. Polák, J. Hartig.1960

tenis
Paní Pazourková, tenisová činovnice a trenérka z HK - žactvo
vlevo hráči Dynama HK, uprostřed v sukni V. Lochmanová, za ní vykukuje J. Ducháček, J. Zilvar, ?Jiří Čermák, Vl. Hradecký, M. Šmejda.

tenis
Žáci: Vl. Hradecký, J. Laburda, M. Šmejda, J. Brentner, St. Barnet, J. Šedivý, O. Hnik, A. Šubrt, K. Zápařka, Mil. Pavel, P. Suchánek.

tenis
Žáci: J. Laburda, M. Šmejda, J. Brentner, St. Barnet, J. Šedivý, A. Šubrt, O. Hnik, K .Zápařka, M. Pavel, P. Suchánek.

tenis
Žáci: družstvo Dynama HK, 4.B. Jaklová,5.J. Poláček, 6.M. Šmejda.

tenis
Žáci: Jar. Novotný, M. Šmejda, Marie Kuchařová, Božena Jeklová, Zd. Lochman, K. Zápařka.

tenis tenis
Vlevo: vlevo L. Šmejdová v Žamberku 1960 - Vpravo: O. Zemková, L. Šmejdová a soupeřky.1962

tenis
1. máj 1962
1.trojice: Vl. Hradecký, M. Šmejda, K. Zápařka, dvojice za nimi: Míla Pavel, Otakar Hnik, u plotu stojí pí. Nosková a Luňáčková z Holohlav.

tenis
M. Šmejda a D. Klimešová a soupeři.

tenis tenis
Dynamo Hradec Králové 1962
Vlevo: Dynamo HK: Zd. Trmal, B. Šmejda - Vpravo: hráčka Dynama HK, L. Šmejdová, O. Zemková, Dynamo.

tenis
O putovní cenu města Smiřic 1962
J. Šedivý, M. Šmejda, M. Jirka, Vl. Hradecký, E. Grygerová, I. Mach, M. Pavel, V. Pospíšil, J. Brentner, J. Hampl.

tenis tenis
O pohár města Smiřic.
Vlevo: K. Kalenda, B. Šmejda - Vpravo: J. Zahálka, B. Šmejda.

tenis
M. Šmejda, Vl. Hradecký - O putovní cenu města Smiřic 1962.1963

tenis
Dorost: J. Laburda, M. Šmejda, Vl. Hradecký, Eva Grygerová, Dáša Klimešová, dále Lokomotiva HK.

tenis tenis
Vlevo: O. Zemková, L. Šmejdová - Vpravo: L. Šmejdová, Vl. Zahálková.1976

tenis
J. Finek (u rozhodčího), J. Laburda.

tenis
Vlasatý vzadu u plotu Zd. Pikola, hraje J.Laburda a ..?..1982

tenis
R. Baborák, L. Jirousek, M. Provazník, P. Rousek, J. Mengrová, J. Provazníková, P. Filip

tenis
Soutěžní družstvo: Radko Baborák, Ladislav Jirousek, Miroslav Provazník, Pavel Rousek, Petr Filip
Jaroslava Mengrová, Jitka Provazníková, Alexandra Finková

tenis tenis tenis
Radko Baborák, Miroslav Provazník, vpravo podává M. Provazník, u sítě P. Filip

tenis tenis
Vlevo: M. Provazník, P. Rousek, P. Filip, J. Provazníková, A. Finková1983 -+

tenis
1.máj ve Smiřicích.

tenis
Žactvo v průvodu, doprovod A. Schiler, I. Krejčová, R. Baborák, Milan Plšek, vzadu pan Koreš a pí. Machová.