Smiřice - Cukrovarská ulice

Ulice se dříve jmenovala Hřbitovní.
sem se vztahuje pomístní název „Na pile“ nebo také známější „Na dílnách“, Na Zbuzanech (dříve také Nad Smiřičkami).

Pod katastr Holohlav patří čp. 248, 307 a 341, jsou to první čísla na pravé straně.
V ulici jsou evidovány čp.
167, 168, 199, 215, 217, 243, 244, 273, 341, 500, 502, 505, 506, 507, 516, 517, 518, 606 a 630

V ulici bylo 16. září 2011 evidováno 26 adres:
čp. 146, 167, 168, 199, 215, 217, 243, 244, 273, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 a 606

Zpět na hlavní stránku


Levá strana ulice

Cukrovarská ulice
Díváme se směrem do Cukrovarské ulice z kopce nad nádražím dne 26.7.2006

Cukrovarská ulice 606
První dům na levé straně čp. 606. Další prostor zabírá zahrádkářská kolonie. 26.7.2006

Cukrovarská ulice
Domek čp. 243 dostává novou podobu. 9.9.2009    Další fotografie domu čp. 243

Následuje pole a smiřický hřbitov, čp. 217.


Cukrovarská ulice
Pohled zpět ke hřbitovu. Vpravo stojí firemní budova čp. 167 dvě stavby vzadu stojí u smiřického hřbitova, ta vlevo má čp. 217.
Cesta vlevo vede do firemního areálu, bývalé mléčné farmy - kravína.26.7.2006

Cukrovarská ulice 167
Čp. 167. Firma prodává a opravuje traktory, zemědělskou a komunální techniku. 26.7.2006

Cukrovarská ulice
Dvojdomek čp. 244 a blíž čp. 273. Říká se tady Na Zbuzanech podle zaniklé osady. 26.7.2006

  A „Zbuzany“ jako domov tehdejších deputátníků a zaměstnanců pily a zderazského dvora tam stojí dodnes. Samozřejmě okolí se změnilo – přibyly nové objekty – a i bytové jednotky se jistě zmodernizovaly. Tenkrát to bylo osm bytů o dvou místnostech s předsíňkou, dvorkem a zahrádkou. Muselo to stačit i pro početnou rodinu. Garnitura rodin, na kterou jako chlapec pamatuji, byla vesměs řemeslnická. Jen krajní byt u pumpy patřil správci Řenčovi. Všichni ostatní se doslova svou prací vryli do cest a půdy blízkého i dalekého okolí. Šikovné ruce koláře Jecha tvořily a opravovaly žebřiňáky, které v té době brázdily silnice jako dnešní traktory. Zámečníci Kmínek a Šindelář kralovali na parních „voračkách“, které jako sršící železné obludy se pohybovaly s řinčením po silnici, aby na polích – vždy jedna a jedna daleko proti sobě – prováděly hlubokou orbu speciálním pluhem na laně. To byla podívaná pro kluky! Nebo na tehdejší dobu vymoženost – pomalý, ale houževnatý traktor „buldog lanz“, se kterými jezdil pan Nosek. Co půdy zobracel a navláčel, pobafávaje si ze svého komínku.
Ve smiřickém Zpravodaji v roce 1975 vzpomínal Karel Novák ze Smiřic


Cukrovarská ulice
Touto cestou se přijíždí k bývalé Liebigově pile. Potom zde byly statkové dílny, dnes jsou zde soukromé firmy. 26.7.2006

Více informací o bývalé pile je ---- na této stránce ----.


Cukrovarská ulice
Letecký pohled na bývalé statkové dílny ze dne 10.6.2008. Na Zbuzanech se říká dlouhému domu vpravo u silnice.

Cukrovarská ulice 199 Cukrovarská ulice 157
Vlevo: Bytový dům čp. 199. Domu shořela v lednu 2000 střecha, dostal novou a přitom prošel rekonstrukcí.
Na obrázku se buduje opěrná zeď pro navážku odstavné plochy vedlejší firmy Brukov. 26.2.2008
Vpravo: Kolem domku čp. 157 se dá pod železniční tratí projít do Hradecké ulice. 6.4.2006

Cukrovarská ulice
Pohled na dům čp. 157 z opravované trasy železnice. 29.4.2016

Cukrovarská ulice
Cesta pokračuje k prostoru bývalého cukrovaru,
dnes zde podniká jiná firma. 24.6.2006

Cukrovarská ulice
U železničního přejezdu na Zderazi stojí dům čp. 516. - 16.6.2011

Cukrovarská ulice
Pohled do dvora dnes zbouraných domů. Vpravo dům čp. 516. Foto od Petra Brože.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Na meziválečné mapě jsou popisná čísla jiná. Řadové domky mají zleva čp. 55, 59, 56, 57 a 58.
Dům naproti má číslo 69, dvůr č. 48, osamělý domek č. 40 (dnes už neexistuje), drážní domek č. 47 a samostatné domy čp. 54, 53, 52, 51
Vpravo: Pohled ze střechy sila na dům s čísly čp 518 ( až vzadu ) a 517. Foto P. Hnik.

Cukrovarská ulice
Dům s čísly čp. 518 a 517 (vzadu). - 16.8.2011

Cukrovarská ulice
Západ měsíce nad Zderazí. Vlevo je vjezd do areálu sila. Vedení parovodu zásobovalo cukrovar z teplárny v Černožicích. 5.4.2007

Cukrovarská ulice
Zamýšlená kompostárna místo obytných domků (čp. 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 a 515) se nakonec bude stavět v Jaroměři.
Nakonec domy koupilo město Smiřice, plánuje sem přemístit sběrnu surovin a sběrný dvůr.
Jediný dům, čp. 516 u přejezdu, je soukromého majitele.
Fotil Petr Hník dne 14.9.2006 z obilního sila.
--- Zde --- je panoramatická fotografie, v roce 2009 budované fotovoltaické elektrárny, na poli vzadu za domy nahoře

Fotografie z bourání domků a jejich původní podoba je na --- této stránce. ---


Statek Zderaz
Této části Smiřic se říká Zderaz podle bývalého statku, který je zaznamenán na mapě už z roku 1778 (dříve se to zde jmenovalo Zdaraz). Cesta doleva vede k bývalému Gigantu dnes Líhně kuřat. Díváme se směrem ke Hradci Králové 14.9.2006

V pondělí 18. července 1949 navečer snesla se nad zdejší krajinou silná bouře s prudkým lijavcem. Všechno obilí polehlo a blesk zapálil stodolu státního velkostatku ve Zderazi a zničil ji i se vší skládkou suchého jetele a lucera
Rodovská pamětní kniha

Dnešní vlastník statek postupně opravuje (2006). Do budoucna zde údajně chce mít statek s koňmi pro vyjížďky do okolí. Nakonec byl objekt na prodej. Fotil Petr Hník dne 14.9.2006.
Fotografie zdevastovaného statku jsou vidět na --- této stránce. ---
Pravá strana ulice

Část pravé strany patří pod katastr Holohlav (čp. 248, 307 a 341)

Cukrovarská ulice
Ihned u křižovatky s Hankovou ulicí je postavená hala (Holohlavy) čp. 307 firmy Jipa, 31.3.2011.
Později zde bylo středisko firmy Oresi, v roce 2023 má jiného majitele.

Cukrovarská ulice
Čp. 341 - 6.4.2023
U vjezdu do areálu firem (bývalá cihelna), na místě bývalých statkových kanceláří vznikla na jaře 2023 hala prodejny jízdních kol Cube.

Na fotografii nahoře je vlevo od brány vjezd je do míst pod úrovní terénu, zde dříve stála cihelna,
později statkové středisko se stejným názvem, dnes je zde pila a další firmy.
Tomuto prostoru se věnuje ---- tato stránka ----.

Cukrovarská ulice
Bývalá cihelna 16.3.2023

Cukrovarská ulice
Čp. 248
Třetí vjezd na pravé straně vede k firmám sídlícím na místech bývalé statkové Mléčné farmy.
Na tomto obrázku se již odstraňují krmné věže, kterých původně bylo 12.
Jedna zůstala. Areál je rozdělen pro více firem. 24.4.2006

Cukrovarská ulice
Letecký pohled na bývalou statkovou mléčnou farmu ze dne 10.6.2008.
Stavba ,,Mléčné farmy" byla dokončena a objekt uveden do provozu v roce 1970. Náklad činil 22 mil. Kčs. Ustájeno bylo 680 dojnic.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Montéři odbrušují čepy vždy ve spodní části, plech odstraní a jeřáb věž spustí níž. 4.5.2006
Vpravo: Základy krmných věží. Věže prý byly prodány do Polska, kde budou znovu postaveny.Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Stav prostoru ,,mléčné farmy" dne 4.5.2003.
Vpravo: Protější strana ulice 4.5.2003

-------------------------

Cukrovarská ulice
Čp. 500, (Agro = bývalý cukrovar) již patří do katastru Smiřice. Pohled od vjezdů do jeho areálu ke Zderazi. 26.7.2006

Cukrovarská ulice
Bytový dům čp. 502 na pohledu z obilního sila. 7.7.2016 fotil Petr Hnik.
Na obrázku jsou už zbourané domy, které můžete vidět na obrázku nahoře.

Cukrovarská ulice
U křižovatky vyrostla dřevostavba 8.9.2019

Cukrovarská ulice 506
Poslední dům na pravé straně ulice má čp. 506 Dvojdomek vpravo má čp. 507 a 505 - 24.6.2006

Cukrovarská ulice 504
Na protější straně ulice stojí u železniční tratě dům s čp. 504.
Je to pozůstatek původního nádraží Českých obchodních drah BCB (Bohmische comercial bahn) - 24.6.2006.
Cukrovarská ulice
Touto cestou a doprava přes žel. přejezd se dostanete do Smiřic od Hradce Králové (odbočka u Trotiny). 26.7.2006
Cukrovarská ulice
Od p. Otčenášové mám fotografii z pokládání kostek na vozovku Cukrovarské ulice.

Cukrovarská ulice
Plán: ,,Návrh nového chodníku podél kruhové cihelny ku hřbitovu ve Smiřicích",
rýsoval J,. Andrejsek v únoru 1906. Vlevo je hřbitov, vpravo výjezd.
Je to úprava, v rozpočtu ze dne 22. února 1906 jsou položky:
Položení okrajů na starou kanalovou zeď. Rozebrání cihelného zábradlí při mostě. Zábradlí z úhloveho železa.
Rozebrání kamenných ploten. Návrh ceny 91 337 K.