Smiřice - Cukrovarská ulice

Ulice se dříve jmenovala Hřbitovní.
- sem se vztahuje pomístní název „Na pile“ nebo také známější „Na dílnách“, Na Zbuzanech ( dříve také Nad Smiřičkami ).

V ulici je 5.3.2015 evidováno 18 adres:
167, 168, 199, 215, 217, 243, 244, 273, 500, 502, 505, 506, 507, 516, 517, 518, 606 a 630

V ulici bylo 16. září 2011 evidováno 26 adres:
čp. 146, 167, 168, 199, 215, 217, 243, 244, 273, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 a 606

Zpět na hlavní stránku


Levá strana ulice

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice 606
Na kopci před Smiřicemi je tato křižovatka. Zprava od státní silnice vede cesta doleva do Smiřic.
Díváme se směrem do Cukrovarské ulice. Podle této fotografie řadím domy. 26.7.2006
Vpravo : První dům na levé straně čp. 606. Prostor vpravo zabírá zahrádkářská kolonie.


Cukrovarská ulice
Plán: ,,Návrh nového chodníku podél kruhové cihelny ku hřbitovu ve Smiřicích",
rýsoval J,. Andrejsek v únoru 1906. Vlevo je hřbitov, vpravo výjezd.
Je to úprava, v rozpočku ze dne 22. února 1906 jsou položky:
Položení okrajů na starou kanalovou zeď. Rozebrání cihelného zábradlí při mostě. Zábradlí z úhloveho železa.
Rozebrání kamenných ploten. Návrh ceny 91 337 K.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice 167
Naproti bývalé cihelně, za odbočkou k Lednici, stojí zničený domek čp. 243.
Další jeho foto a další fotka z pokládání silničních kostek je na mé stránce o smiř. cihelně. 23.2.2006
Vpravo: Čp. 167. Firma prodává a opravuje traktory, zemědělskou a komunální techniku. 26.7.2006

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Uvnitř čp. 243 je jen prázdné místo, bez dveří a oken. - 23.2.2006

Cukrovarská ulice
Domek čp. 243 dostává novou podobu. 9.9.2009
Další informace o tomto domě jsou --- na této stránce ---.

Cukrovarská ulice
Od p. Otčenášové mám fotografii z pokládání kostek na vozovku Cukrovarské ulice.

Cukrovarská ulice
Pohled zpět ke křižovatce. Vpravo stojí firemní budova čp. 167 dvě stavby vzadu stojí u smiřického hřitova, ta vlevo má čp. 217.
Cesta vlevo vede do firemního areálu, bývalé mléčné farmy - kravína.26.7.2006

Cukrovarská ulice
Letecký pohled na bývalé statkové dílny ze dne 10.6.2008. Na Zbuzanech se říká dlouhému domu vpravo u silnice.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Dvojdomek čp. 244 a blíž čp. 273. Říká se tady Na Zbuzanech podle zaniklé osady. 26.7.2006
Vpravo: Touto cestou se přijíždí k bývalé Liebigově pile. Potom zde byly statkové dílny, dnes jsou zde tři firmy. 26.7.2006

Více informací o bývalé pile je ---- na této stránce ----.

A „Zbuzany“ jako domov tehdejších deputátníků a zaměstnanců pily a zderazského dvora tam stojí dodnes. Samozřejmě okolí se změnilo – přibyly nové objekty – a i bytové jednotky se jistě zmodernizovaly. Tenkrát to bylo osm bytů o dvou místnostech s předsíňkou, dvorkem a zahrádkou. Muselo to stačit i pro početnou rodinu. Garnitura rodin, na kterou jako chlapec pamatuji, byla vesměs řemeslnická. Jen krajní byt u pumpy patřil správci Řenčovi. Všichni ostatní se doslova svou prací vryli do cest a půdy blízkého i dalekého okolí. Šikovné ruce koláře Jecha tvořily a opravovaly žebřiňáky, které v té době brázdily silnice jako dnešní traktory. Zámečníci Kmínek a Šindelář kralovali na parních „voračkách“, které jako sršící železné obludy se pohybovaly s řinčením po silnici, aby na polích – vždy jedna a jedna daleko proti sobě – prováděly hlubokou orbu speciálním pluhem na laně. To byla podívaná pro kluky! Nebo na tehdejší dobu vymoženost – pomalý, ale houževnatý traktor „buldog lanz“, se kterými jezdil pan Nosek. Co půdy zobracel a navláčel, pobafávaje si ze svého komínku.
Ve smiřickém Zpravodaji v roce 1975 vzpomínal Karel Novák ze Smiřic

Cukrovarská ulice 199 Cukrovarská ulice 157
Vlevo: Bytový dům čp. 199. Domu shořela střecha, dostal novou a přitom prošel rekonstrukcí.
Na obrázku se buduje opěrná zeď pro navážku odstavné plochy vedlejší firmy Brukov. 26.2.2008
Vpravo: Kolem domku čp. 157 se dá pod železniční tratí projít do Hradecké ulice. 6.4.2006

Cukrovarská ulice
Pohled na dům čp. 157 z opravované trasy železnice. 29.4.2016

Cukrovarská ulice
Cesta pokračuje k prostoru bývalého cukrovaru,
dnes zde podniká jiná firma. 24.6.2006

Cukrovarská ulice
U železničního přejezdu na Zderazi stojí dům čp. 516. - 16.6.2011

Cukrovarská ulice
Pohled do dvora dnes zbouraných domů. Vpravo dům čp. 516. Foto od Petra Brože.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Na meziválečné mapě jsou popisná čísla jiná. Řadové domky mají zleva čp. 55, 59, 56, 57 a 58.
Dům naproti má číslo 69, dvůr č. 48, osamělý domek č. 40 ( dnes už neexistuje ), drážní domek č. 47 a samostatné domy čp. 54, 53, 52, 51
Vpravo: Pohled ze střechy sila na dům s čísly čp 518 ( až vzadu ) a 517. Foto P. Hnik.

Cukrovarská ulice
Dům s čísly čp. 518 a 517 ( vzadu ). - 16.8.2011

Cukrovarská ulice
Západ měsíce nad Zderazí. Vlevo je vjezd do areálu sila. Vedení parovodu zásobovalo cukrovar z teplárny v Černožicích. 5.4.2007

Cukrovarská ulice
Zamýšlená kompostárna místo obytných domků ( čp. 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 a 515 ) se nakonec bude stavět v Jaroměři.
Nakonec domy koupilo město Smiřice, plánuje sem přemístit sběrnu surovin a sběrný dvůr.
Jediný dům, čp. 516 u přejezdu, je soukromého majitele.
Fotil Petr Hník dne 14.9.2006 z obilního sila.
--- Zde --- je panoramatická fotografie, v roce 2009 budované fotovoltaické elektrárny, na poli vzadu za domy nahoře

Fotografie z bourání domků a jejich původní podoba je na --- této stránce. ---


Statek Zderaz
Této části Smiřic se říká Zderaz podle bývalého statku, který je zaznamenán na mapě už z roku 1778 (dříve se to zde jmenovalo Zdaraz). Cesta doleva vede k bývalému Gigantu dnes Líhně kuřat. Díváme se směrem ke Hradci Králové 14.9.2006

V pondělí 18. července 1949 navečer snesla se nad zdejší krajinou silná bouře s prudkým lijavcem. Všechno obilí polehlo a blesk zapálil stodolu státního velkostatku ve Zderazi a zničil ji i se vší skládkou suchého jetele a lucera
Rodovská pamětní kniha

Dnešní vlastník statek postupně opravuje (2006). Do budoucna zde údajně chce mít statek s koňmi pro vyjížďky do okolí. Nakonec byl objekt na prodej. Fotil Petr Hník dne 14.9.2006.
Fotografie zdevastovaného statku jsou vidět na --- této stránce. ---Pravá strana ulice

Část pravé strany již patří pod katastr Holohlav.

Cukrovarská ulice
Ihned u křižovatky s Hankovou ulicí je postavená hala čp. 307 firmy Jipa, 31.3.2011.

Druhý vjezd vpravo je do míst pod úrovní terénu, zde dříve stála cihelna, později statkové středisko se stejným názvem ,,Cihelna",
dnes je zde pila. Tomuto prostoru se věnuje ---- tato stránka ----.

Cukrovarská ulice
Třetí vjezd na pravé straně vede k firmám sídlícím na místech bývalé statkové Mléčné farmy.
Na tomto obrázku se již odstraňují krmné věže, kterých původně bylo 12.
Jedna zůstala. Areál je rozdělen pro více firem. 24.4.2006

Cukrovarská ulice
Letecký pohled na bývalou statkovou mléčnou farmu ze dne 10.6.2008.
Stavba ,,Mléčné farmy" byla dokončena a objekt uveden do provozu v roce 1970. Náklad činil 22 mil. Kčs. Ustájeno bylo 680 dojnic.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Montéři odbrušují čepy vždy ve spodní části, plech odstraní a jeřáb věž spustí níž. 4.5.2006
Vpravo: Základy krmných věží. Věže prý byly prodány do Polska, kde budou znovu postaveny.

Cukrovarská ulice Cukrovarská ulice
Vlevo: Stav prostoru ,,mléčné farmy" dne 4.5.2003.
Vpravo: Naproti vjezdu do ,,mléčné farmy" jsou ,,Zbuzany", Mezi železničními kolejemi a silnici byla původně bývalá pila barona Liebiga,
později statkové dílny, dnes jsou zde 3 soukromé firmy. Vlevo nahoře je hřbitov. 4.5.2003

Cukrovarská ulice 502 Cukrovarská ulice 505
Čp. 502. + Vpravo je čp. 505 - Oba foceny 24.6.2006

Cukrovarská ulice 506 Cukrovarská ulice 504
Vlevo: Poslední dům na pravé straně ulice má čp. 506 - 24.6.2006
Vpravo: Na levé straně ulice stojí u žel. tratě tento dům s čp. 504.
Je to pozůstatek původního nádraží Českých obchodních drah BCB ( Bohmische comercial bahn ) - 24.6.2006.


Čp. 502

Cukrovarská ulice
Bytový dům čp. 502 na pohledu z obilního sila. 7.7.2016 fotil Petr Hnik.
Na obrázku jsou už zbourané domy, které můžete vidět na obrázku nahoře.

-------------------

Cukrovarská ulice
Rozvržení bytů v domě s tabulkou čp. 502.
Rozměry bytů v prvním podlaží, rozměry v druhém podlaží se liší jen u dvou bytů:
1.01 - 56,75 m2, 1.02 - 34,90 m2, 1.03 - 84 m2, 1.04 - 72 m2, 1.05 - 23,50 m2, 1.06 - 46,65 m2, 1.07 - 47,60 m2.

Cukrovarská ulice Jsou použity fotografie a ceny z www.nemovitosti.cz


2+kk / 50 m2 - 1 200 000 Kč
2+kk / 49 m2 - 1 176 000 Kč
1+kk / 25 m2 -    600 000 Kč
3+kk / 74 m2 - 1 776 000 Kč
3+kk / 86 m2 - 2 064 000 Kč
2+kk / 59 m2 - 1 416 000 Kč
1+kk / 37 m2 -    888 000 Kč.

Inzerát byl vložen 18.2.2007. Dne 5.2.2008 byla nabídka stále aktivní za cenu 4 400 000 Kč ( celková plocha pozemku je 1958 m2 )

-------------------

Vizualizace byla u inzerátu.

Cukrovarská ulice
Touto cestou a doprava přes žel. přejezd se dostanete do Smiřic od Hradce Králové ( odbočka u Trotiny ). 26.7.2006