Holohlavy - dům čp. 11

Jsou použity materiály z Okr. archivu v Hradci Králové

Fotografie nového domu    Zpět na hlavní stránku1654 – Adam Peterka, 1713 / 1730 – Václav Vojnar, Josef. katastr – Adam Vojnar, v čase psaní kroniky – Josef Tuček
  Louky: za cestou, v jespě
  Rodina Vojnarova držela chalupu čp. 11 ( dříve 10 ) přes 100 roků v mužském pokolení vymřela a r. 1813 jest držitelem Václav Čapek, který si vzal Vojnarovou dceru Kateřinu . Něž i ten měl dcery a r. 1850 vyvazoval chalupu z roboty Čapkův zeť Karel Andrejsek. Týž prodal chalupu Karlu Kotlantovi, bratru sedláka J. Kotlanta čp. 47, který domovní přestavěl na jednopatrový hostinec a v r. 1867 držel čp. 21 ( oddělenou polovinu statku Karpíškova ). Týž prodal stavby čp. 21 Matěji Skořepovi z Habřiny a polnosti přivtělil k nově koupené hospodě čp. 11.
  Se vdovou Václava Kotlanta se oženil Josef Tuček, nejstarší syn truhláře Václava Tučka z čp. 52, který přikoupil ještě roli od čp. 17 a přestavěl chlév a stodolu.
  Hostinec byl dále pronajat: Bartoška, Jezdinský, Srkal, Nejman, Hlavatý, Ferdinand, Půr, John, Klimeš, Mrkvička.
  Od r. 1938 dědictvím syn Josef a Františka Tučkovi. Polnosti viz. u čp. 12.
Doplnění: Josef Tuček měl dva syny a dceru.

-----------------

Okresní politické správě v Dvůr Králové n./L.
   Já, níže podepsaný, prosím láskavě okresní politickou správu o prodloužení policejní hodiny, při konané pomlázskové taneční zábavě, dne 27. března 1932. do 4 hod. ranní.
   Zábava koná se v sále hostince pana Josefa Tučka v Holohlavech, při vstupném 5 Kč. včetně zemské dávky.
   Kolek 8 Kč. se přikládá.
   Doufaje že moji prosbě bude láskavě vyhověno.
   znamenám se v úctě Otto Klimeš hostinský
   v Holohlavech, dne 19. března 1932

Žádané překročení policejní hodiny dne 27. dubna t.r. do 4 hod. ranní se povoluje. Toto povolení budiž předem předloženo obecnímu úřadu k nahlédnutí, jemuž budiž zaplacena dávka 20 Kč ve prospěch fondu chudých.

Dne 11. února 1936 již pro ples pořádaný 15.2.1936 místním odborem Národní Jednoty Severočeské žádal hostinský Václav Mrkvička.

-----------------

Holohlavská kronika:
Zrušení hostince čp. 11, jednání 31.12.1949
   31. prosince 1949, ve schůzi M.N.V. jednáno bylo o zrušení živnosti hostinské v čp. 11. Dle korespondence nařizuje O.N.V., aby se M.N.V. k otázce hostince v čp. 11 vyslovil. V důsledku zajištění nájemce Václava Mrkvičky spravuje hostinec Národní správa a majitel hostinské koncese Josef Tuček čp. 12 prohlásil, že živnost povede dále ve své režii. M.N.V. po důkladném uvážení je toho názoru, že hostinec čp. 11 nevyhovuje ze zdravotních důvodů a navrhuje, aby zdravotní referát O.N.V. na místě přezkoušel tyto důvody M.N.V. a podal návrh přímo O.N.V., který rozhodne s konečnou platností. Při tom se poukazuje, že o uzavření tohoto hostince bylo již jednáno, asi v roce 1930, kdy provedla se některá nutná opatření.

-----------------

Ze zápisu finanční komise MNV v Holohlavech dne 13.8.1964:
   Nejprve projednán případ nedoplatku daně domovní Kčs 810,- za rok 1964, který dluží J. Tuček.
   Předvolaný vysvětlil, že neplatil daň z toho důvodu, že státní statek neplatí nájemné. Adaptace v objektu ČSSS provedli bez jeho souhlasu. Nájemné činí 1.200 Kčs ročně, avšak z něho nic nemá, takže daň nemůže platit.
   J. Tučkovi vysvětleno, že jelikož má s manželkou trvalý příjem a není sociální případ, nemůže MNV částku 810,- Kčs odepsat.
   Dle výše vynaložených nákladů ČSSS je pravděpodobné, že nájemné si statek zadrží nejméně 30 let. Z toho důvodu doporučuje finanční komise, aby objekt bezplatně nabídl státu, čímž se zbaví daňové povinnosti.
   J. Tuček prohlásil, že se o věci poradí a do 14 dnů podá MNV zprávu.Dlouhá ulice
Fotografie z roku 1886.
Fotografoval ji Aleš Jezdinský, hostinský u Tučků v letech 1880 až 1891. Hostinec obnovil Jan Kotlant.
Křížkem je označený dědeček Vlasty Jakubské Václav Tuček. Sedí s kamarády asi za hospodou. Od p. JakubskéAleš Jezdinský nájemce hostince

Jezdinský JezdinskýJezdinský
Aleš Jezdinský, jeho manželka Krystina roz. Julišová a fotografie jejich děti z roku 1889.
Za fotografie a parte, které mi poslala Jiřina Maršíková děkuji.

Jezdinský

Hlubokým žalem sklíčeni, podáváme všem přátelům a známým truchlivou zprávu, že Bohem Všemohoucím povolán byl na věčnost náš vroucně milovaný a nezapomenutelný manžel a otec, jinak tchán a dědeček, pan
Aleš Jezdinský,
bývalý restaurater a znalec c. k. soudu.
Skonal tiše, odevzdán do vůle Boží v úterý dne 24. srpna t. r. o 9. hod. ranní v 57. roce věku svého.
Tělesná schránka drahého zesnulého bude ve čtvrtek dne 26. srpna t. r. o 4. hod. odpolední z kaple u sv. Štěpána vykropena a pak na hřbitově Olšanském do rodinného hrobu k věčnému spánku uložena.
V Praze, dne 24. srpna 1913.
Krystina Jezdinská, manželka
Mařenka Bubeníková, Oldřich Jezdinský, Božena Jezdinská, Józa Novotná, děti
Milena Jezdinská, snacha Bohaboj Bubeník, účetní Pražsko železářské společnosti, Karel Novotný, suplující profesor, t. č. c. k. poručík, zeťové.
Pohřební ústav J. Březiny, Praha, Dušní ulice číslo 2. Knihtisk Frant. Rebec v Praze.Dlouhá ulice
Uprostřed domu je viditelný bývalý vchod do hostince "U Tučků"
V patře byli za fungování státního statku ubytovováni sezónní pracovníci, většinou děvčata.
Proto je v Holohlavech i ve Smiřicích mnoho česko-slovenských manželských párů. - 7.1.2006

Dlouhá ulice
Pohled na dům čp. 11 z druhé strany - 7.1.2006

Dlouhá ulice
V domě čp. 11 byla umístěna kuchyň s jídelnou,
dříve sloužila pro potřeby státního statku, později ji měl v nájmu Obec. úřad Holohlavy. Foto z hol. archivu z roku 2000.
Nad vchodem byl nápis: Stravovací zařízení obce Holohlav

Dlouhá ulice
Ze stodoly na dvoře domu čp. 11 vzniklo číslo popisné 335. - 8.7.2007

Dlouhá ulice
29.7.2009

Dlouhá ulice
2.11.2009

Dlouhá ulice
30.1.2010

Dlouhá ulice
24.4.2010