Holohlavy - Dlouhá ulice - levá strana ulice

Druhá strana Dlouhé ulice    Celkové pohledny na Dlouhou ulici

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 1.7.2016 evidováno 45 adres: čp.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 64, 65, 66, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 126, 142, 143, 179, 249, 250, 252, 301, 335, 336 a 338.

Na této stránce jsou popsána čísla popisná:
37, 38, 39, 40 a 126, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 10, 47 a 250, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 78, 142, 143, 179, 252, 336.

Popisy domů jsou převzaty z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.Čp. 142

Dlouhá
Čp 143 vlevo a dům vzadu s čp. 142, vpravo je vidět část hasičské zbrojnice. 5.5.2012
Vlevo vedoucí cestou mezi poli jsme chodili zkratkou na Chloumek.

Na Státní
Novostavba domu čp. 142 - 14.11.2009Čp. 143

Na Státní 143
Čp. 143 dne 17.5.2008.

Podrobnosti o domě čp. 143 jsou -- na této stránce --Čp. 54

Dlouhá ulice 54
Čp. 54 - 18.10.2020

Podrobnosti o domě čp. 54 jsou -- na této stránce --Čp. 37

Dlouhá ulice
Čp. 37 - 28.3.2015.

Podrobnosti o domě čp. 37 jsou -- na této stránce --Čp. 179

Dlouhá ulice
Čp. 179
Původně statek vpředu čp. 37 uzavírala stodola uprostřed, takže dům by z této strany nebyl vidět. 6.3.2007


Čp. 38

Dlouhá ulice 38
Čp. 38 - 7.1.2006

Podrobnosti o domě čp. 38 jsou -- na této stránce --Čp. 39

Dlouhá ulice 38, 39 a 126
Pohled ze Školní ulice, zleva domy s čp. 38, 39 a 126. - 28.3.2015

Podrobnosti o domě čp. 39 jsou -- na této stránce --Čp. 40 a 126

Dlouhá ulice
Zleva: část domu čp. 39, 126, 40 a 41. Vpravo stojí opravená budova bývalé hospody ve Školní ulici. 5.5.2012

Podrobnosti o domě čp. 40 jsou -- na této stránce --Čp. 41

Dlouhá ulice 41
Čp. 41 - 28.3.2015

Podrobnosti o domě čp. 41 jsou -- na této stránce --Čp. 42

Dlouhá ulice 42
Čp. 42 - 28.3.2015

Majitelé domu: 1654 – Tomáš Peliš, 1713 – Mikoláš Andrejs, 1730 - Kateřina Andrejsová, Josef. katastr – Jiří Andres ( Václav Andrejsek ), v čase psaní kroniky – Antonín Pultr

Holohlavská kronika:
12. ledna 1957 zemřel Antonín Krejčí, důchodce z čp. 42, narozený 25.3.1871 v Čucholíně ( ? ), byl od 1.9.1898 do 31.7.1903 učitelem a od 1.9.1924 do 31.8.1931 správcem místní školy. Po pensionování účastnil se činně správy obce a 28.6.1938 zvolen byl starostou obce do r. 1942. Vdova, rozená Knejpová z čp. 15 se odstěhovala k dceři.


Čp. 43

Dlouhá ulice
Čp.43 dne 16.8.2020

Podrobnosti o čp. 43 jsou -- na této stránce --Čp. 44

Dlouhá ulice
Čp. 44 dne 7.1.2006

Podrobnosti o domě čp. 44 a bývalé trafice jsou -- na této stránce --Čp. 45

Dlouhá ulice 45
Čp. 45 dne 28.3.2015

Podrobnosti o domě čp. 45 jsou -- na této stránce --Čp. 46

Dlouhá ulice
Dům čp. 46. - 28.3.2015

Dlouhá ulice
Původní stavení čp. 46 - 16.7.2005

Podrobnosti o starém čísle 46 a foto z jeho bourání jsou -- na této stránce --

Dlouhá ulice
Stejný pohled na tuto část ulice jako nahoře. - 28.3.2015Čp. 10, 47 a 250

Dlouhá ulice
Původní čp. 47 je dům se starým štítem. Čp. 10 stojí vlevo a dům s čp. 250 vzadu. 28.3.2015

Dlouhá ulice
Stejný pohled ze dne 16.7.2005. Vlevo ještě stojí staré čp. 46.

Dlouhá ulice
Čp. 250 - 28.3.2015

Podrobnosti o starém čísle 47 a vznik dalších domů přibližuje -- tato stránka --Čp. 48

Dlouhá ulice 48
Dům čp. 48 - 31.5.2022
Vlevo od domu je cesta vedoucí k domům čp. 49, 50 a 51.

Podrobnosti o starém zbouraném domě čp. 48 jsou -- na této stránce --Čp. 49

Dlouhá ulice 49
Novostavba vlevo vzadu dostala čp. 49. - 30.8.2006

Podrobnosti o starém zbouraném domě čp. 49 jsou -- na této stránce --Čp. 50

Dlouhá ulice
Čp. 50 - 5.3.2007
Na plechových vratech jsou iniciály JS.

Podrobnosti o domě čp. 50 jsou -- na této stránce --Čp. 51

Dlouhá ulice
Čp. 51 - 5.3.2007

Podrobnosti o domě čp. 51 jsou -- na této stránce --Čp. 78

Dlouhá ulice
Čp. 78

Ze žádosti o povolení stavby datované 18. března 1878:
Slavná obecenská rado!
Já níže podepsaný hodlám na mém zakoupeném místě nové domovní stavení vystavěti...
Josef Hlava

Z protokolu sepsaného 4. dubna 1878:
Když představený skrze přítomného stavebního znalce p. Petra Pekárka ukázav, jak nová stavba k založení přijde, vyzval mezujících sousedu, majíli proti zamýšlené stavbě něco k namítání, načež se vyjádřil p. Václav Tuček, jakož i z druhé strany p. Jozef Vognar, že proti řečené stavbě nik k namítání nemají.
… stavba provede se z tvrdého staviva pod těžkou střechu a tím stane se před ohněm bezpečnou.

Dlouhá ulice
Podpisy pod protokolem: Petr Pekárek mi. zednický, Václav Tuček, Jozef Vognar, J. Šandera starosta, Flejgr Frant. radní, Karel Matějček vibory


-------------------

Ze zápisu sepsaného 3. května 1938 na povolení ku stavbě věpřína
k žádosti p. Jana Štefana v Holohlavech č. 78.
Zhotovitel plánů a stavbyvedoucí: V. Volt, stavitel Smiřice
Stavba bude provedena při stávajícím chlévu, těsně ke kolně souseda Jana Tučka, a na hranici souseda Jos. Vognara.
Střecha jednosměrná se spádem do dvora.
Není námitek, upozorňuji pouze souseda, že budu sad v dohledné době probírat (snižovati) aby si zabezpečil stavbu vzhledem k tomu hlubšími základy.
Vognar Josef
Čp. 52

Dlouhá ulice

Podrobnosti o domě čp. 52 jsou -- na této stránce --Čp. 252

Dlouhá ulice
U cesty od rybníka v bývalém statkovém seníku dnes sídlí firma TOMAS. - 5.3.2011Čp. 336

Dlouhá ulice
Poslední objekt s čp. 336 na levé straně cesty je bývalý statkový ,,prasenčák". 5.3.2011

Dlouhá ulice
Na pozemku vyrostla nová hala. 6.5.2017