Holohlavy - dům čp. 37

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Dlouhá ulice, zde dům stojí    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Vlevo stojí čp. 54, hospodářství čp. 37 uzavírá kolna vlevo.
Část fotografie od Hany Říhové, pořízené při otevírání nové školy dne 27.8.1933.

Čp. 37
Majitel v době psaní kroniky byl Josef Zilvar
  Původní chalupa postavena byla někdy po velkém povstání r. 1680 Václavem Mrdáčkem ( snad synem Mikoláše Mrdáčka, tehdy osazeného na statek čp. 28 ) na obecním pozemku a prvně je vedena v soupise r. 1713 s poznámkou nové chalupy na obci. Rod Mrdáčků, který byl tehdy rozšířen a držel též čp. 45 po selském vzbouření r. 1775 z obce úplně vymizel beze stop i v ústním podání.V té době dosazeni byli na chalupu Kučerové, původní rod osazený na čp. 35. Dle robotních povinností ( 13 dnů pěší roboty ) byla bez polí a dle vyvazovací tabely z r. 1850 domkař Mikoláš Kučera měl platiti 5 fl 35 kr náhradní jistiny a dle toho rovnal se čp. 7, 8, 27, 38, 39 a 49, tedy vesměs chalup bez polí.
  Mikoláš Kučera zemřel ještě téhož r. 1850 a vdova Kateřina se provdala za Jirku. Chalupu zdědil nejst. syn Josef Kučera, který 26.7.1869 zemřel a právo vlastnické zdědila jeho sestra Kateřina Kučerová, která se 15.11.1870 provdala za Václava Zilvara a matka Jirková měla na čp. 37 výměnek. Manželka Zilvara Kateřina však 7.4.1873 zemřela a zůstal po ní nezletilý syn Zilvar Josef ( mladší jeho sestra zemřela již 30.1.1873 ), otec nynějšího majitele, který chalupu po matce zdědil a otci jeho, Václavu Zilvarovi bylo knihovně zaručeno užívání.
  Josef Zilvar se oženil s Annou Junkovou, dcerou Jana a Františky Junkovými, tehdejšími majiteli čp. 26, kteří je prodali r. 1894 manželům Pultrovým a pozemky v Hradečnici a na Hořičkách přivtělili k čp. 37, kam se odstěhovali.
  Nynější majitel Zilvar Josef, syn s manželkou Jos. roz Řehákovou čp. 45 získali pozemky další ( vrhzábnice z dlouhol. pachtu a louku z pozemkové reformy ).Josef Zilvar

-----------------

25. dubna 1941 žádali manželé Jos a Jos. Zilvarovi, majitelé hospodářství čp. 37 o povolení stavby kolny.
Podpis je ze stejného data.

-----------------

V matrice oddaných obce Oujezd na str. 58 jsou zmíněni:
Josef Volt, 23 let 10 m 1d starý, chalupník v Holohlavech, manželský syn Václava Volta, chalupníka v Holohlavech číslo 25 a jeho manželky Kateřiny Honsnejman z Holohlav číslo 37
si bral za manželku 8. února 1858
Kateřina Adamírova, 29let 10m 2d, manželská dcera Jana Adamíry, šenkýře v Oujezdě, číslo 32 a jeho manželky Marie, rozené Mikuláše Smotlachy, domkaře z Rasošek číslo 4. str. 58

Dlouhá ulice
Čp. 37 - 28.3.2015.

Dlouhá ulice
Čp. 37, vzadu stojí čp. 179 - 6.3.2007