Holohlavy - dům čp. 38

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové

Dům stojí na této ulici    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Vlevo stojí čp. 38, vpravo čp. 39. Část fotografie od Hany Říhové.

Dlouhá ulice 38
Detail domu pochází z plánu dole. 1900

Dlouhá ulice 38
Půdorys pochází z plánu dole. 1900

Majitelé domů:
1654 – nový chalupy na obci, 1713 – Mařena Sehnoutková, 1730 – Pavel Sehnout, Josef. katastr – Jiří Sehnoutka, v čase psaní kroniky – Václav Jošt

------------------

Matrika oddaných Holohlavy:
Mikoláš Sehnoutka *31.7.1825, katolík, obyvatel v Holohlavech č. 38; vlastní syn zemřelého Jana Sehnoutky chalupníka tamtéž a jeho manželky Doroty, rodem Runkasové z Habřiny č. 4
si vzal 15.1.1855 za manželku
Alžběta Stránsky *21.2.1827, katolička, vlastní dcera Jana Stránskýho baráčníka z Vřešťova č. 47 a jeho manželky Anny, rodem Nepilý též z Vřešťova č. 53

Dlouhá ulice Matrika oddaných Skalice (Velká Skalice) na str. 56:
Jiří Otčenáš, 38 let, podruh z Velké Skalice č. 29, manželský syn Václava Otčenáše, podruha z Velké Skalice č. 17 a jeho manželky Anny, rozené Bukač z Semonic č. 11
si vzal za manželku 3. listopadu 1852
Marie Sehnoutka, 31 let, manželská dcera Jana Sehnoutky, chalupníka z Holohlav č. 38 a jeho manželky Doroty, rozené Runkas z Habřiny

Na straně 111:
Jan Jandík, 23 let 9 m 25 d, chalupník z Vlkova č. 2, manželský syn Jandíka Václava, chalupníka tamtéž a jeho manželky Anny, roz. Mikoláš Rezek, chalupník tamtéž č. 43
si vzal 28. ledna 1868 za manželku
Marie, 19 let 25 dní, manželská dcera zemřelého Jana Procházky, výměnkáře ve Vlkově č. 27 a jeho manželky Anny, roz. Jan Sehnoutka, domkaře v Holohlavech č. 38
------------------

Foto vpravo nahoře: dům čp. 38 v květnu 1958. Ofoceno od Jiřího Hrocha.

Dlouhá ulice 38         Dlouhá ulice 38
Plán vlevo:
Návrh stavby p. Václ. Jošta, Holohlavy 38, rýsoval Josef Špaček, úředně zkoušený mistr zednický, Černilov č. 107 v lednu 1900.

Plán vpravo na přistavění chléva a dřevníků u čp. 38, majitelky Anny Joštové, z roku 1928, rýsoval Jan Hofman z Holohlav
Kliknutím se plán zvětší.

------------------
Václav Jošt
Protokol sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 17. dubna 1900.
Předmětem jest komisionelní vyšetření k žádosti p. Václava Jošta za povolení stavby domku čís. 38 v Holohlavech.

Podpis pana Jošta na protokolu.

------------------ Václav Černý

Razítko je z plánu nahoře. na dům.

------------------

Dne 17.12.1922 se odehrávalo komisionální vyšetření žádosti manželů Františka a Anny Joštových za povolení k stavbě rodinného domku.

Manželé František a Anna Joštovi, dostali zprávu o podpoře dle zákona o stavebním ruchu z roku 1922 (půjčka) dne 27. února 1924, museli ale zahájit stavbu do 31. prosince 1923

------------------

Dlouhá ulice 38
Čp. 38 - 7.1.2006