Holohlavy - dům čp. 39

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové

Dům stojí na této ulici    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 38, 39 a 126
Pohled ze Školní ulice, zleva domy s čp. 38, 39 a 126.
28.3.2015

Dlouhá ulice 39
Čp. 39 s původními okny, vpravo byla v čísle 36 hospoda. Foceno kolem roku 1921.
Ještě nestojí dům čp. 126 za stojícími osobami. Foto od p.Šimurdy.


Majitelé domu čp. 39
1654 – Matěj Kominík, 1713 / 1730 – Jan Chmelík, Josef. katastr – Jan Syruček,
v době psaní kroniky – Jaroslav Černý. Louky: suchá - 7.1.2006

------------------

Holohlavská kronika 1899
   V listopadu vypukl oheň v čís. 40 Václ. Knejpa a strávil staré domovní se stodolou. Hasiči hájili statečně sousední stavení tak, že vedlejší dřevěné č. 39 J. Černého dlouho se udrželo, ale když pojednou zevnitř chytilo, musel Sehnoutka ( Broďák ) aj. velmi rychle dolů ze slaměné střechy, kterou hájili. Od tohoto čísla shořelo i č. 38 ( Jošt ) ale vážnějších nehoda se nestala. Domovní Knejpovo ( staré ) stálo v místě dnešní zahrádky a Černého as v místě dnešní stodoly. Všecka čísla byla opět znovuzřízena v dnešní podobě, až na přístavbu chléva u V. Knejpa, kterou provedl v r. 1932.

Dlouhá ulice 39
Plán na stavbu domu na pozemku č. parc. 73. p. Josefa Černého v Holohlavech
Rýsoval V. Kottland, Smiřice 9.4.1900


Dlouhá ulice 39

------------------

Vpravo:
Průvod prochází před popisovanými domy.

------------------

Slavný obecní, co stavební úřade !
   Ve vší úctě podepsaný zamýšlím postaviti při čísle pop. 39 chlév a stodolu.
   Za příčinou touto podávám dvojmo zhotovený stavební plán a slušně žádám:
   Slavný obecní, co stavební úřade ráčiž ustanoviti komisi s přibráním mezujících sousedu, která by návrh na místě stavebním zkoušela a po vykonané komisi ráčiž mé povolení ku stavbě laskavě uděliti.
   Josef Černý Provedení stavby svěřil jsem úředně oprávněnému mistru zednickému panu Františku Tomkovi ze Dvora Králové n./L., který za řádné provedení a pilné zachování schválených plánů stavebních spolu se mnou zodpovědný bude.
   V Holohlavech dne 1. května 1910 Josef Černý
Komise se sešla 8. května 1910.

------------------

V matrice oddaných obce Oujezd je zmíněno čp. 39
František Kadeřavek, 27 let, podruh z Rodova č. 10. manželský syn Václava Kadeřavka podruha z Holohlav č. 39 a jeho manželky Marie, rozené Václav Karpíšek z Holohlav č. 21
si vzal za manželku 26. října 1852
Anna Zvolsky, 20 let, manželská dcera Jiřího Zvolsky, podruha z Aujezdě č. 44 a jeho manželky Kateřiny, rozené Mikuláš Vachek chalupníka z Aujezdě č. 12. str. 48

Dlouhá ulice 39
Plán na postavení stodoly a chléva p. Josefa Černýho čp. 39 v Holohlavech