Holohlavy - dům čp. 40

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové

Dům stojí na této ulici    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 40
Zleva: část domu čp. 39, 126, 40 a 41. Vpravo stojí opravená budova bývalé hospody ve Školní ulici. 5.5.2012
Budova čp. 126 z druhé strany je na vloženém obrázek dole. 7.1.2006

Dlouhá ulice 126 Majitelé domu čp. 40
1654 – Lukáš Hlávka, 1713 / 1730 – Martin Jiránek, Josef. katastr – Jiří Rezek, v době psaní kroniky – Václav Knejp
  Louky: pod černožicí
  Po Rezkovi převzal chalupu Václav Knejp, děd dnešního Václava, z čp. 49, který přikoupil od čp. 16 Václava Chmelíka č. kat. 391 / 5 za 530 fl ( zlatých ) 1 korec – za 1,32 Kč za sáh r. 1886 ( na Hořičkách ). Jeho syn, Václav Knejp koupil 1908 od Fejgla ze Smiřic č. kat. 299 / 2 – 1 sáh za 1,55 Kč ( na před ( ? ) )
  Vnuk, Václav Knejp přistavěl r. 1937 nové obytné stavení čp. 126.

------------------

Holohlavská kronika 1899
   V listopadu vypukl oheň v čís. 40 Václ. Knejpa a strávil staré domovní se stodolou. Hasiči hájili statečně sousední stavení tak, že vedlejší dřevěné č. 39 J. Černého dlouho se udrželo, ale když pojednou zevnitř chytilo, musel Sehnoutka ( Broďák ) aj. velmi rychle dolů ze slaměné střechy, kterou hájili. Od tohoto čísla shořelo i č. 38 ( Jošt ) ale vážnějších nehoda se nestala. Domovní Knejpovo ( staré ) stálo v místě dnešní zahrádky a Černého as v místě dnešní stodoly. Všecka čísla byla opět znovuzřízena v dnešní podobě, až na přístavbu chléva u V. Knejpa, kterou provedl v r. 1932.

Dlouhá ulice 40
Plán pro pana V. Knejpa na přístavbu chléva v Holohlavech.
Rýsoval Robert Čeřovský ve Smiřicích v dubnu 1931. Stavební komise byla 24.4.1931.
Stodola byla prodloužena o 2,70 m.

Čp. 126
Václav Knejp, povolení stavby

Obecní úřad Holohlavy.
   Sděluji, že z důvodů komunikačních není proti stavbě rodinného domku p. Václava Knejpa čp. 40 v Holohlavech, které má sousediti s okresní silnicí Holohlavy – Habřina, žádných. námitek, budou-li do stavebního povolení pojaty a splněny následnici podmínky:
   1./Hlavní obvodová zeď na straně k silnici postavena budiž v prodlouženém směru sousedního staveni p. Jaroslava Černého čp. 39, jehož hoření roh jest 1,10 m, spodní roh 85 cm od tyčkového plotu vzdálený, takže také předmětná novostavba bude od od tohoto plotu za chodníkem pro pěší postaveno, 85 cm vzdálená.
   2./ Podlaha přízemí musí býti nejméně 30 cm nad korunu sousední okresní silnice vyvýšena.
   3./ Pro splašky a jiné odpadové a znečištěné vody musí v zadním traktu budovy zřízena dostatečně veliká a nepropustná žurnpa, jejíž obsah musí být i vždycky zavčas vyvezen, aby nepřetékal na chodník a dále na silniční těleso.
   4./ Plot může býti znovuzřízen na dosavadním místě s podmínkou, že bude přestavěn, nebo v některé partii úplně odstraněn, budou-li toho veřejné zájmy, ku příkl. při rozšiřování chodníku pro pěší vyžadovati.
   Okresní úřad ve Dvoře Králové, dne 15. dubna 1937
   Za okresního hejtmana: Vrchní komisař: Dr. Hlaváček v.r.

------------------

Holohlavská kronika: Úmrtí Knejp Václav – 1.5.1947
  Výměnkář z čp. 40 Knejp Václav zemřel 1. května klidně ve věku 77 let. Jeho život vyplnila samá práce a starost. Byl i veřejně činný v obecním zastupitelstvu a v družstvech. Původní malou chalupu svou příkladnou houževnatostí podstatně rozšířil a povznesl.

------------------

V matrice oddaných obce Čibuz jsou zmíněni::
Antonín Šandera, 36 let 4m 11d, mistr krejčovský v Holohlavech, nemanželský syn Barbory, manželské dcery Františka Šandery, baráčníka v Holohlavech číslo 40 a jeho manželky Kateřiny, rozené Ferbasové ze starého Plesu číslo 2
si vzal 1(?). října 1855 za manželku
Marie Majdalena, 26 let 8m 22d, manželská dcera Daniele Jirky, chalupníka v Čibuzi číslo 8 a jeho manželky Majdaleny, rozené Diveckého z Hubilesa číslo 13. str. 33

Václav Vodička, 28 let, mistr kovář ve Velké Skalici č. 44, manželský syn Jana Vodičky, mistra kováře ve Velké Skalici č. 44 a jeho manželky Marie, rodem Rezkové z Holohlav č. 40
si vzal 30. září 1884 za manželku
Anna Rumlova, 22 let, manželská dcera Františka Rumla, chalupníka z Čibuzi č. 60(?) a jeho manželky Kateřiny, rodem Pokorné ze Sobolusk u Čáslavi.
str. 57

V matrice oddaných obce Skalice (Velká Skalice):
Václav Diviš, 27 let, tesař, manželský syn Josefa Diviše, krejčího ze Světí č.p. 26 a jeho manželky Anny, roz. Ján(?) Pospíšil, chalupník v Sendražicích č.p. 11
si vzal za manželku 13. února 1871
Anna, 28 let 2m, manželská dcera Jana Vodičky, chalupníka a kováře z v. Skalice č.p. 44 a jeho manželky Marye, roz. Václav Rezek, chalupník v Holohlavech č.p. 16 (10?)
str. 101

Josef Vít, 27 let 8m 23dní, podruh ve v. Skalici, manželský syn Jana Víta, podruha ze Sendražic č.p. 3 a jeho manželky Anny, roz. Hakové z Hoříněvse č.p. 45
si vzal za manželku 1. září 1873
Marye, 27let 11m 1d, manželská dcera Jana Vodičky, kováře z M. Skalice č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Václav Rezek, chalupník v Holohlavech č.p. 20
str. 106

František Vaněk, 26 let 5m 29d, domkař ze Světí č. 39, manželský syn Václava Vaňka, domkaře tamtéž a jeho manželky Marie, roz. Josef Koníř, domkař ze Světí č. 3
si vzal za manželku 13. července 1880
Františka, 32let 1m 15d, manželský dcera zemřelého Jana Vodičky, kováře z velké Skalice č. 44 a jeho manželky Marie, roz. Rezek z Holohlav č. 40
str. 117