Holohlavy - dům čp. 44 a trafika

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie z tohoto místa    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Čp. 44 dne 7.1.2006

Dlouhá ulice
Výřez z pohlednice dobře ukazuje původní postavení zvoničky a kříže před jejich přemístěním.
Stály uprostřed cesty a vadily provozu, ( viz holohlavská kronika.)
Vlevo čp. 44, vpravo čp. 45. Foto před 2. sv. válkou.

Majitelé domu
1654 – Lukáš Polický, 1713 – Jan Kubka, 1730 – Jan Barták, josef. katastr – ( Václav Petrák ) Václav Jarkovský, v čase psaní kroniky – František Karel
  Názvy rolí: na rodovský – 4 str. 0,5 věrt., pod chlomkem – 1 a 2, Louky: u Labe, za lávkou
  Při stavbě okresní cesty koupil Jilovský a Čech, směněno Voženílkovi za Hořička
  7. ledna 1836 převzal celou chalupu od Jana Jarkovskýho ( Jachovskýho - ? ) na základě kontraktu dosud uchovaného Václav Flégr ze Semonic, který ji předal r. 1873 svému synu Františkovi. Po něm převzala chalupu dcera Marie společně s manželem Karlem, který byl učitelem zde a později říd. uč. v Černožicích, r.1902 zemřel.
  R. 1917 prodala vdova vše nevlastnímu bratrovi Josefu Klouzovi čp. 41 otci nynějšího majitele od r. 1919.
  V roce 1923 dovolil majitel p. Motyčkové postaviti kiosk pro trafiku, kterou od této převzal Jaroslav Peřina z čp. 69 a stále obchod s tabákem vedl až do r. 1953, čímž byla trafika zrušena, kiosek prodán a zbourán.
  R. 1958 přestavěli chalupu Ladislav Vokřál a Ludmila, dcera Jos. Klouzy čp. 41.

--------------------

Holohlavská kronika 1844
  V noci 7.března 1844 vypukl ve stodole sedláka Jana Kotlanta oheň, sterý strávil veškeré budovy. Kotlantovy ( č 47 ), Matějčkovy ( č. 46 ), Mychkovy ( č. 45 ), Fléglovy ( č. 44 ) a kováře Valáška ( č. 43 ). Oheň byl tak prudký, že zadusil dobytek ve chlévech. Pohořelým přispěli sousedé pomocí. Od této doby datují se stávající stavby těchto čísel.


Prodejna tabáku

Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 14. června 1923.
   Předmětem jest komisionální řízení o žádosti pí. Viktorie Motyčkové za povolení stavby prodejny tabáku, v čís. 44.
V. Volt ze Smiřic:
   Jelikož konstrukce prodejny bude dřevěná, doporučuji, by podezdívka provedena byla z cihel ostře pálených, na vápennou maltu. Vzhledem ku stoupajícímu terénu dvora, doporučuji položiti podlahu 60 cm nad nivó chodníka. Jinak stavba vzhledem na předpisy staveb. řádu proveditelná jest
   P.K. Řehák co mezující soused nemá proti stavbě námitek. Viktorie Motyčková
   P. Jos. Klouza č. 41. co vlastník pozemku též s provedením prodejny souhlasí, ale vyhražuje sobě neb svým zákonitým dědicům právo dispoziční s místem na němž kiosk jest postaven, aby ten kdykoliv toho potřeba ze strany majitelů bude vyžadovat, byl z tohoto pozemku odklízen.


Dlouhá ulice
Fotografie v holohlavské kronice ukazuje trafiku s popisem: ,,č.p. 44 stav r. 1928 ( Jos. Pácaltová, Jos. Jošt, "

Dlouhá ulice Dlouhá ulice Dlouhá ulice
Děti z fotografie nahoře.