Holohlavy - dům čp. 45

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie z tohoto místa    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 45 1654 – Jiřík Jirka, 1713 / 1730 – Jakub Mrdáček, Josef. katastr – Václav Michek, v čase psaní kroniky – Václav Řehák
  Po smrti Michkově vzal si vdovu Václav Řehák, šafář v Hoříněvsi. Pocházel ze Smržova. Po něm hospodařil dlouhou dobu jeho syn Karel Řehák. Původní stavení shořelo 1844 a bylo opět r. 1938 přestavěno synem Karla Řeháka, Václavem stávajícím majitelem. Původně byla chalupa bez pozemků a stávající stav ( 1953 ) vykazuje vesměs Řehákovy zakoupené ( částečně z dlouholetého – pachtu a parcelace ) pozemky.
  Rodina Michkova osadila prázdnou chalupu po selském vzbouření a Machek ( u Zemana ) ani Mychek ( v Josef. katastru ) není správné pojmenování – všichni se psali s měkkým i. Dle znaku ryby v původní omítce jest možno, že Michek měl vztah ku rybničnímu hospodářství a ve sčítání z r. 1813 jest uveden co „otlukář“

--------------------

Holohlavská kronika 1844
  V noci 7.března 1844 vypukl ve stodole sedláka Jana Kotlanta oheň, sterý strávil veškeré budovy. Kotlantovy ( č 47 ), Matějčkovy ( č. 46 ), Mychkovy ( č. 45 ), Fléglovy ( č. 44 ) a kováře Valáška ( č. 43 ). Oheň byl tak prudký, že zadusil dobytek ve chlévech. Pohořelým přispěli sousedé pomocí. Od této doby datují se stávající stavby těchto čísel.

-------------------- Václav Řehák

Václav Řehák, rolník v Holohlavech čp. 45 požádal 2. dubna 1938 o povolení přestavby přední části svého domu.
Podpis je z tohoto data.

Komisionelní řízení se konalo 4. dubna 1938.
Popis stavby:
Průčelí zůstává v té samé čáře jak byla stávající budova, na straně do dvora, rozšiřuje se o 165 cm, strana k čp. 44, zůstává na stávající hranici. Stavba se štítem do průčelí, krytina tašková.

--------------------

Foto nahoře je ze dne 7.1.2006
Dlouhá ulice Černobílá fotografie dole, od pana Koziny, zabírá vrata domu čp. 45 a pohled směrem ke kostelu.
--------------------
V roce 2010 byl dům čp. 45 na prodej. Z inzerátu vyjímám: Zastavěná plocha: 882 m2, plocha pozemku 2291 m2, rok rekonstrukce 1979. Cena 1 695 000 Kč.
Fotografie vpravo byla u inzerátu na sreality.cz.

--------------------

V matrice narozených obce Holohlavy:
Václav Řehák, katolík a poklasný při Malo-Skalickém dvoře č. 1, manželský syn Karla Řeháka, sedláka ze Smržova č. 2, a jeho manželky Anny rozené Bukačové z Habřiny č. 19 ...
měl s manželkou
Anna, katolička, manželská dcera Jana Michka, chalupníka z Holohlav č. 45, a jeho manželky Marie, rozené Šotolové z Jasenýho č. 105 ...
dceru Annu, narozenou 26. srpna 1853
dítě porodila bába zkoumaná Marie Boučková ze Smiřic č. 103

To ale neodpovídá přepisu z holohlavské kroniky nahoře.

--------------------

V matrice oddaných obce Oujezd jsou zmíněni:

František Řehák *23.3.1865, kolář v Oujezdě č. 2, rozen v Rodově, manželský syn Václava Řeháka, rolníka v Oujezdě č. 2 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Jana Michka, chalupníka v Holohlavech č. 45,
si vzal za manželku 15.11.1887
Františka Pamánková *4.5.1868, manželská dcera Jana Pamánka, čtvrtsedláka v Oujezdě č. 8 a jeho manželky Anny, dcery Jiří Balcara, sedláka z Oujezda č. 13. str. 101

Karel Řehák *17.3.1862, manželský syn Václava Řeháka, rolníka v Oujezdě č. 32 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Jana Michka, chalupníka v Holohlavech č. 45,
si vzal za manželku 30.6.1888
Dlouhá ulice 45 Anna Adamírova, katolička, manželská dcera zemřelého Václava Adamíry, evang. a. vyznání, hostinského v Oujezdě č. 32 a jeho manželky Anny, evang. a. vyznání, dcery Václava Horáka, rolníka v Libranticích č. 46, str. 103

Václav Řehák *22.11.1858, manželský syn Václava Řeháka, chalupníka v Oujezdě č. 2 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Jana Michka, chalupníka v Holohlavech č. 45, rozen v Hoříněvsi.
si vzal za manželku 5.2.1889
Marie Vachkova *14.8.1868, manželská dcera Františka Vachka, chalupníka v Oujezdě č. 24 a jeho manželky Františky, dcery Jiří Balcara, sedláka v Oujezdě č. 13. str. 104

Doplnění:
Dcera jiného Václava Řeháka, paní Kozinová, dům prodávala.

Další dcera Jana Michka byla Marie
Jan Rejzek 25let 11m 19d, mlynářský ze Šonova č. 27, manželský syn zemřelého Václava Rejzka, chalupníka Šonov č. 27 a jeho manželky Marie, rozené Jan Žabka, chalupník v Šonově č. 27
si vzal za manželku 30.září 1879
Marie Pecháňova 22let 5 m 15m, manželská dcera Josefa Pecháně, chalupníka v Oujezdě č. 37 a jeho manželky Marie, roz. Jan Michek, chalupník z Holohlav č. 45. str 87