Holohlavy - dnes neexistující dům čp. 46

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie nového domu    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Ve výklenku, mezi okny, stála socha svatého. 24.4.2005

Dlouhá ulice
Václav Prostředník fotografoval 1.2.1996

Vpravo dole: obrázek ze staré pohlednice ukazuje obchod v domě čp. 46. Hol. archiv, asi rok 1914.

  1654 – Jan Holič, 1713 – Jiřík Matějček, 1730 / Josef. katastr – Jiří Matějček, Dlouhá ulice 46
  Názvy rolí: u ouvozu – 5 str. 3,5 věr.  Louky: u bažantnice, v jespě
  Rod Matějčků jest z nejstarších ze vsi. V době pobělohorské se připomíná na statku čp. 28 ( Andrýs Václav ) a až po r. 1650 již na čp. 46, které nepřetržitě drží. Při velkém ohni r. 1844 staré stavení shořelo a nové s obchodem postaveno.
  Otec František Matějček přikoupil as v r. 1893 kovářskou od čp. 29 a as r. 1895 od obce vozovou cestu t. zv. ouvozek, která byla zrušena a na jejím místě ponechán pouze příkop pro svod vody s povinností tento udržovati 1 m ve dně.
  Od čís. 19 od Matěje Skořepy v pokračování od ouvozku roli as 3,5, korce a od sl. Valáškové ze Smiřic 1,25 korce. U červeného kříže 1 korec. U příkopu 1,75 korce.
  Role u Labe koupil František Matějček od Litomyského, pekaře ze Smiřic as 3,5 korce a louku v jespě, která pocházejí od čp. 51 a as 1 korec od obce Smiřice s rolí sousedící přikoupil při stavbě okres. Silnice.
  Louku v bažantnici koupil 1895 od Václava Hojného z Černilova.
  Stavbu rozšířil o novou stodolu r. 1917.
  Matějčkové byli často konšeli i rychtáři, Fr. Matějček od r. 1905 – 1919 starostou obce.
  Matějček Josef koupil roli u Smiřic od Stránského ze Smiřic ( dříve Kýbl, Smiřice ) a k zaokrouhlení louky v bažantnici do této zabíhající klín od velkostatku Smiřice.

-------------

Holohlavská kronika 1844
  V noci 7.března 1844 vypukl ve stodole sedláka Jana Kotlanta oheň, sterý strávil veškeré budovy. Kotlantovy ( č 47 ), Matějčkovy ( č. 46 ), Mychkovy ( č. 45 ), Fléglovy ( č. 44 ) a kováře Valáška ( č. 43 ). Oheň byl tak prudký, že zadusil dobytek ve chlévech. Pohořelým přispěli sousedé pomocí. Od této doby datují se stávající stavby těchto čísel.

-------------

Ve Dvoře Králové dne 8.9.1917
   Panu Františku Matějčkovi obchodníku v Holohlavech čp. 46.
   K žádosti Vaší dne praes, 23.1.1912 č. 2662 uděluji Vám koncesi ku provozování výčepu a drobného prodeje pálených lihových nápojů v domě čp. 46 v Holohlavech.
   Z tohoto výměru lze se společenstvu hostinských výčepníků ve Smiřicích odvolati k c.k. místodržitelství v Praze. Odvolání bylo by podati do 14 dnů po doručení c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové.
C.k.místodržitelský rada.

-------------

Holohlavská kronika: 20.12.1947– Úmrtí Matějček František
  20. prosince zemřel Matějček František, rolník na odpočinku z čp. 46, nar. 10.10.1864. V době před koncem světové války, byl dlouhý čas starostou obce. Až do konce žila v něm myslivecká krev. Býval dlouholetým nájemcem obecní honitby a myslivcem na slovo vzatým. Doprovodili ho myslivci i četní přátelé a známí.

Dlouhá ulice
16.7.2005

Dlouhá ulice 46
František Matějček r. 1844 Čís. 46 - 16.7.2005

Dlouhá ulice
Dvorek domu čp. 46 - 16.7.2005

Dlouhá ulice 46
V domě byl obchod, na fasádě jsou stopy po dveřích okolo okna vlevo. Stejné ozdoby jsou i u vchodových dveří..16.7.2005

Dlouhá ulice 46
11.9.2005

Dlouhá ulice 46
11.9.2005

Dlouhá ulice 46
18.9.2005

Dlouhá ulice 46
2.10.2005

Dlouhá ulice 46
Detail stropu 2.10.2005

Dlouhá ulice 46
2.10.2005

Dlouhá ulice
Prázdný prostor po domě - 9.10.2005

Dlouhá ulice 46
9.10.2005

Dlouhá ulice 46
30.8.2006

Dlouhá ulice
Na uprázdněném místě staví potomek výše uvedené rodiny nový dům. - 17.2.2007