Holohlavy - dům čp. 49

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie nového domu    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Foceno kolem roku 1975, pan Kupka připsal že je to dům pana Martínka. Smiřický archiv.
Nový dům stejného čísla je postavený dál do dvora stejného pozemku.

Majitelé domu:
1730 – Jan Šnautka ( ? ), Josef. katastr – Josef Knejp, v čase psaní kroniky - Václav Otčenáš.

-----------------------

Protokol.
Sepsán v obci Holohlavské dne 18. srpna 1868.
Nížepsané představenstvo podává správu částečně vystaveného stavení Antonína Lorence číslo 49. v Holohlavech a sice:
1. Toto stavení vyhořelo z části dne 30. září 1862, a dostavěno bylo dne 14. října 1863.
2. Toto obydlí obsahuje 1.světnici, kuchyň a 1. komoru.
3. Dne 16. října 1863 se započalo v tomto stavení obývati a kuchyně se obývá; mimo hlavního stavení žádné jiné pod zvláštní střechou nepozůstává.
4. Toto stavení má parcellní číslo 53., a výměra obnáší 50°.
5. K tomuto protokolu se nemůže plán přiložiti poněvadž jen střecha schořela, a spodek zůstal.
6. Skončeno a podepsáno

Stavení vyhořelo společně s čp.50 a 51

Holohlavská kronika k tomu píše:
1862

  7. září na slavnost Andělů strážných odpoledne vypukl oheň v čís. 50 u Slezáka chalupníka, načež i spolu č. 49 Ant. Lorenz a č. 51 vdovy Kateřiny Vognarovy v popel lehly. Oheň vyšel z komory v zadu, kde podruhyně Joštka žhavé uhlí na ošatce pod postelí uschovala. V ten den ( v neděli ) odbývala se v Hoříněvsi slavnost odhalení desky spis. Václ. Hanky, takže málo mužů doma přítomno bylo.
  Po ohni při čištění studny událo se neštěstí. Ve studni nadýchal se Jan Slezák otravných plynů a s ním ve studni pomáhající jeho švakr Válek z Račic drže omdlelého volal o pomoc. Na zemi dlícími ženami přivolaný Vác. Tuček ( děd nynějšího Jana ) z č. 10 přispěchal a spustil se po provaze do studny a za pomocí nahoře Slezáka na provaz uvázaného vytáhl. Při zachraňování však i řečený Válek, chtěje vylézti a nadýchati se čerstvého vzduchu omdlel, strhnuv i Tučka, který jej držel nad vodou studny. Lidé nahoře na oba zapomněli, ač Tuček volal o opětné hození provazu, takže oba nacházeli se v kritickém postavení, oni všichni od studny odešli, zabývajíce se kříšením Slezáka. Až přispěchavší manželka Tučkova, hledajíce muže, vyprostila je z nemilé situace a byli oba, Válek polomrtvý a tuček blízek mdloby ze studny vytaženi. Zámecký dr. Pšorn oba omdlelé vzkřísil a nemilá tato příhoda minula bez těžkých následků.

Dlouhá ulice 49
Novostavba vlevo vzadu dostala čp. 49. - 30.8.2006