Holohlavy - domy čp. 5 a 6

Zdroj: Holohlavský archiv

Dům stojí na této ulici    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Čp. 6 - bývalá škola, 7.1.2005

Čp. 6
  Stará školní budova byla původně hlavní obytnou budovou místní fary až do r. 1769, kdy tehdejší děkan Uhlíř postavil si nové děkanství na místě tehdejší školy, uznávaje starou farní budovu za nezdravou.
  Kdy byla vystavěna není známo, starý stavební materiál připouští značné stáří a nezachovala se v původní úpravě. Tužkou vyznačená, (na fotografii v kronice to není moc jasné, ale podle svislé čáry to vypadá, že část s dvěma okny vlevo nad vchodem jsou nová přístavba, okna jsou také dál od sebe. – pozn. P) menší část přistavěna byla ku získání 3 třídy r. 1883 dle plánu stavitele Valáška ze Smiřic stavitelem Jos. Andrejskem ze Smiřic nákladem 3267 zl 39 kr.
  Při kopání základů shledalo se, že by roh přístavby nalézati se měl nad starým klenutým sklepem 6 m hlubokým a musily základy se zdíti ze dna sklepa (chodby ?) Viz pamětní kr. školní 3.4.1883. Nemohlo se jednati o sklep školní, ani bývalé fary, byl mimo budovu a staré stavby.
  R. 1934 koupila budovu obecním řízením místní Kampelička a přetvořila ji ve spolkový dům se čtyřmi byty.
  R. 1953 od zrušení družstevních peněžních ústavů přešel dům do majetku státu a v úřadovně vede se jednatelství Státní spořitelny pro obec Holohlavy.

-------------------------

Dopis na ONV Hradec Králové 31.5.1967
   Oznamuje Vám že dne 17. května zemřel Jaroslav Černý - důchodce který u MNV v Holohlavech vykonával funkci obecního pomocníka a byl odměňován ONV Hradec Králové. Rada projednala tuto záležitost a rozhodla, aby tuto uvolněnou funkci vykonávala manželka zemřelého Emilie Černá, důchodkyně, bytem v Holohlavech č. 6.
   Tajemník MNV Ladislav Papež

Dlouhá ulice
Čp. 6 - socha je nad průchodem ke kostelu. Původně zde byl také hřbitov. 28.4.2012
Vlevo je přistavěná část , viz. kronika

Dlouhá ulice
Čp. 6 - 7.1.2006

Dlouhá ulice
Bývalý učitel Jan Černý jde možná do pekárny pana Vágnera asi v roce 1961. Sm. archiv.

Dlouhá ulice
Foto Prostředník 1989

Dlouhá ulice
Foto Prostředník 17.7.1996.

Dlouhá ulice
Foto Prostředník 17.7.1996.

Dlouhá ulice
Oprava střechy na budově čp. 5, budova vzadu má čp. 6.

Dlouhá ulice
Na pozemku u čp. 5 byly dřevníky, stojí pod opěrnou zdí kostela.
Jednostranná střecha byla v úrovni pěšiny kostela. Květen 1998

Dlouhá ulice Dlouhá ulice
Květen 1998

Čp. 5
Dvůr chudobince
1654 – fara, 1713 / 1730 – děkanství, kaplanka, Josef katastr – Václav Koranda, škola a děkanský dvůr
Rozděleno na dvě čísla, čímž vzniklo posunutí číslování,

Čp. 84   Bývalé děkanství čp. 5 bylo po výstavbě nové budovy pro děkanství rozděleno na 3 části: Chudobinec, který převzal statek a zůstalo mu čp. 5, Školu obce, která obdržela čp. 6 a děkanský statek, který později obdržel čp. 84 a když statek po zrušení církevního jmění převzala obec, rozdělila ho a prodala co bouračku zájemníkům o stavbu Štréglovi, Kopeckému a Trčkovi.
  Staré obytné stavení a chlévy koupil Frant. Štrégl a spolu se synem Josefem postavili nový vilový domek ( na části parcely, který podržel čp. 84 – r. 1953 )
Viz. ulice U Trati, zde je také vidět děkanský statek - pozn. P


Dlouhá ulice
Pohled na opěrnou zeď u kostela, foto p. Volák. 1998

Dlouhá ulice
Foto z opravy čp. 5 pořídil p. Volák. 1998

Dlouhá ulice
Foto p. Volák. 1998

Dlouhá ulice Dlouhá ulice
Vlevo: Do tmavých dveří v budově čp. 5, se vcházelo přes klenutý přechod, ten spadl někdy v roce 1970 - 1971. 25.9.2005
Vpravo: 7.1.2006

Dlouhá ulice
7.1.2005

Dlouhá ulice
V roce 2008 nově položený chodník u kostela. 4.5.2008