Holohlavy - Dlouhá ulice - pravá strana ulice

Druhá strana Dlouhé ulice    Celkové pohledy na Dlouhou ulici

Zpět na hlavní stránku

V ulici je v 17.6.2020 evidováno 45 adres: čp.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 64, 65, 66, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 126, 142, 143, 179, 249, 250, 252, 301, 335, 336 a 338.

Na této stránce jsou popsána čísla popisná:
1, 5 a 6, 7 a 72, 8, 9, 10, 11 a 335, 12, 74, 83, 301, 338, Rybářství Dunas
zbourané domy s čp. 64, 65, 80, 81 a 66.

Popisy domů jsou převzaty z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.Zbourané čp. 67 a prodejna čp. 74 - stavba a otevření prodejny

Dlouhá ulice
Čp. 74. Samoobsluha byla postavena v letech 1967
První dům, na pravé straně ulice u státní silnice, patřil při fotografování 6.3.2007 prodejně Konzum. V roce 2015 firmě Hruška s.r.o.

Dlouhá ulice
Před prodejnou byly pokáceny přerostlé stromy. 15.3.2016

Dlouhá ulice
Upravené prostranství vedle prodejny. Domeček vlevo patří k rozvodné síti. 22.8.2020

Fotografie a popis zbouraného domu čp. 67, stojícího původně na tomto místě, je na této stránce.Čp. 301

Dlouhá ulice
Opravená stodola čp. 301 vznikla oddělením od čp. 36, více Školní ulice. - 28.3.2015

Dlouhá ulice
Celá tato část ulice. 28.3.2015
První a poslední dům nepatří do popisované ulice.Čp. 12

Dlouhá ulice
Čp. 12 - 7.1.2006

Fotografie a popis domu čp. 12 je na této stránce.Čp. 11 a 335

Dlouhá ulice
29.1.2011
Ze stodoly na dvoře domu čp. 11 vzniklo číslo popisné 335.

Fotografie a popis přestavěného domu čp. 11 je na této stránce.Čp. 10

Dlouhá ulice
Vlevo stojí prodejna tabáku, prostřední dřevěná chalupa čp. 10 byla zbořena v roce 1943. Část pohlednice.

Fotografie a popis zbouraného domu čp. 10 je na této stránce.Čp. 9

Dlouhá ulice 9
Čp. 9 - 6.9.2017

Dlouhá ulice   1654 – Pavel Horkej, 1713 – Jiřík Truneček, 1730 – Jiří Šrámek, Josef. katastr – Václav Wíznar, v čase psaní kroniky – Josef Matějček   Louky: v jespěch
  Chalupník Matěj Wýznar byl v selském vzbouření r. 1775 na Smiřicku se sedlákem Springarem popraven.
  Od Wýznara koupil chalupu Černý z Neznášova a od něho Václav Vítek z Račic, vzal si Černého dceru.
  Vnuk Vítek Jan, dnešní držitel čp. 90 prodal chalupu r. 1932 Jos. Matějčkovi bez pozemků. Původní louku i s přikoupenými pozemky přivtělil k čp. 90.

  Poznámka: Matěj Víznar ( dle rychtáře Matějčka – Význara ) pocházel as z Černožic čp. 2, kde byl veden též co poručník. Po jeho popravě ujala se držení původní rodina černožická, kde již Víznarové r. 1801 nejsou vedeni, dle zdanění byla chalupa tato menší, než holohlavská čp. 9.

Obrázek vpravo z holohlavské kroniky od pana Vágnera z čp. 7 ukazuje dům čp. 9. Dole 28.3.2015.

Dlouhá ulice


Dlouhá ulice
Čp. 9 - 17.2.2007.

Dlouhá ulice
Stará pohlednice. Dřevěný dům dole má čp. 10, dům vpravo by podle mapy měl stát na pozemku čp. 9.Čp. 8

Dlouhá ulice
Čp. 8 - na kopci stojí děkanství ( fara ). - 7.1.2006

Malou chalupu bez polí postavil v druhé polovici osmnáctého století děkanský kočí Jiří Šíša. V josefínském katastru jest již uveden Václav Šotola, který byl hrobařem. Po něm se uvádí Václav Feltman r. 1850. Domek koupil Jan Hofman, topič v místním dvoře.
   V roce … koupil od Jana Šandery čp. 33 a tento domek prodal Jos. Sehnoutkovi, původem z čp. 49. Téhož dceru si vzal Josef Duchoň, zaměstnanec míst. velkostatku a domek uvedl do řádného stavu.

------------------

Mikuláš Šandera, podruh v Smržově, manželský syn po zemřelém Jiřím Šanderovi podruhu v velké Skalici číslo 11 a jeho manželky Marie, rozené Tobisové z malé Skalice číslo 4
měl za manželku
Kateřina, manželská dcera Václava Procházky, chalupníka v Smržově číslo 5 a jeho manželky Kateřiny, rozené Visnarové z Holohlav č. 8
matrika narozených Smržov str 117

Mikuláš Procházka, podruh ve Smržově, manželský syn Václava Procházky, chalupníka ve Smržově číslo 5 a jeho manželky Kateřiny Vyznarové z Holohlav číslo 27
měl za manželku
Anna, manželská dcera Jana Škopa, podruha v Leišovce číslo 12 a jeho manželky Anny roz. Červeného ze Starého Plesu č. 1
m.n. Smržov str 119

Dlouhá ulice
Dům čp. 8 je vpravo. 6.3.2020
Čp. 7 a 72

Dlouhá ulice
Z hlavní cesty vede odbočka k domům čp. 7, 8, 9 a 72. - 5.3.2007

Fotografie a popis domů čp. 7 a 72 je na této stránce.Čp. 338

Dlouhá ulice 338
Dříve se chodilo touto cestou k pekárně pana Vágnera. 30.4.2016

Dlouhá ulice 338
Dům čp. 338. 26.3.2017

Dlouhá ulice 338
6.9.2017Čp. 5 a 6

Dlouhá ulice
Oba domy v pohledu z věže kostela. 12.2.2011 - Za střechami domů č. 5 a 6 stojí domy s čp. 7, 8 a 72.

Fotografie a popis domů čp. 5 a 6 je - na této stránce.Čp. 1

Dlouhá ulice
Čp. 1 - 30.1.2010.

Fotografie a popis domu čp. 1 je na této stránce.Čp. 83

Dlouhá ulice
Dům pod hřbitovem čp. 83 - 8.8.2011


Dlouhá ulice
Ještě stojící domy s čp. 64, 65, 80, 81 a 66.
Na konci této slepé odbočky ulice byl dříve vjezd do statku. Vpravo stojí dům čp. 83. - 19.8.2007

Bourání domů za bývalým statkovým ,,Dvorem" je na této stránce

Rybářství Holohlavy

Dlouhá ulice
Rybářství jsou poslední objekty před státní silnicí Hradec Králové - Jaroměř I/33. 6.5.2017

Dlouhá ulice
Pohled od státní silnice 6.5.2017. Číslo popisné zde není.