Holohlavy, Dlouhá ulice - zeď u fary a parkoviště u hřbitova

Celkové pohledy na Dlouhou ulici    Zpět na hlavní stránkuAdresát:
Krajský národní výbor, církevní oddělení Hradec Králové
   Věc: provedení nutné opravy zdiva podél zahrady děkanského úřadu v Holohlavech.
   Na stížnost občanů obce a ostatních uživatelů průchodící silnice žádáme Vás, abyste ihned zařídili opravu zdiva plotu ohranujícího zahradu Vámi spravovaného majetku, která hrozí sesutím a ohrožuje bezpečnost chodců i ostatních uživatelů průchodící silnice.
   Situace jest skutečně vážná a doufám proto, že našemu upozornění a současně žádosti věnujete pozornost.
   V Holohlavech, dne 4. června 1957, předseda MNV Jakubský

Třetí upozornění na zřícení zdi odešlo 3.4.1958

Děkanský úřad v Holohlavech 3.3.1959
   Vzhledem k četným stížnostem občanů, kteří mohou přijíti k úrazu v noci při chůzi kolem děkanské zahrady, z nichž i někteří zakopli o zbourané a po zemi rozházené cihly z plotu, žádáme, abyste tyto ihned nechal z veřejné cesty odstranit.
   V případě úrazu se vystavujete nebezpečí hrazení léčení, promeškání prcovní doby a ušlého výdělkuzeď
Plán nové zdi za parkovištěm vypracoval Miloš Malínský v dubnu 2019.
Původní zeď farské zahrady byla opravována v roce 1984

zeď
17.3.2019

zeď
14.10.2019

zeď
17.3.2019
Kliknutím se všechny panoramatické fotografie zvětší


zeď
17.3.2019

zeď
22.7.2019 Miloš Malínský, starosta Holohlav, píše:
   U fary buduje farskou novou zeď Obec Holohlavy, s tím, že máme slíbeno, že nám diecéze HK pozemek o velikosti 99 m2 bezplatně převede.
   V současné době NOVOSTAV s.r.o. stávající zeď odboural a hlína se dovezla dolů na budoucí sportoviště – kde ji chtěli do podloží okolo Multifunkčního sportoviště.

zeď
22.7.2019

zeď
22.7.2019

zeď
24.8.2019

zeď
24.8.2019

zeď
31.8.2019

zeď
Zajímavou fotografii vystavil starosta Holohlav, pan Malínský, s komentářem:
"... stávající farská zeď nemá žádné základy. Se stavbyvedoucím z NOVOSTAVu jsme domluveni,
že stávající zeď navrtají a propojí novou zeď armaturou, ale nikdy to nebude ono..." 5.9.2019

zeď
11.9.2019

zeď
11.9.2019

zeď
Chodník ke vchodu na hřbitov má už také nový povrch. 22.9.2019

zeď
22.9.2019

zeď
29.9.2019

zeď
29.9.2019

zeď
Vpravo je místo pro vrata. 6.10.2019

zeď
Konečná výška zdi. 6.10.2019

zeď
Hotovo 20.12.2019
Kliknutím se fotografie zvětší