Holohlavy - Dlouhá ulice

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 1.7.2016 evidováno 45 adres: čp.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 64, 65, 66, 72, 74, 78, 80, 81, 83, 126, 142, 143, 179, 249, 250, 252, 301, 335, 336 a 338.

Dlouhá ulice
Levá a pravá strana ulice směrem od státní silnice. 11.3.2007
Šedý dům vlevo má číslo popisné 38 - viz. mapa dole.Levá strana ulice:
Čp. 37, 38, 39, 40 a 126, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 10, 47 a 250, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 78, 142, 143, 179, 252.

Pravá strana ulice:
Popis čp. 1, 5 a 6, 7 a 72, 8, 9, 10, 11 a 335, 12, 74, 83, 301, 338 - zbourané domy s čp. 64, 65, 80, 81 a 66.Popisy domů jsou převzaty z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.mapa 1840
Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje dnešní Dlouhou ulici, od růžové císařské cesty vlevo, ke kostelu vpravo.
Původní cesta na Černožice vedla mezi domy z vesnice. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz
Kliknutím se mapa zvětší.

Dlouhá ulice
Číslování domů na meziválečné mapě je odlišné oproti mapě nahoře. Od p. Kupky.
Vlevo je státní silnice.

Dlouhá ulice
Mapa Holohlav s aktuálními čísly domů. Zdroj: www.holohlavy.cz
Pro úsporu velikosti obrázku je část mapy v rámečku posunuta dolů.

Dlouhá ulice
Letecký pohled vyfotil v roce 1997 ing. Balcar. Hol. archiv.

Dlouhá ulice
Pohled od křižovatky s ulicí Na Kopečku směrem ke státní silnici. - 25.9.2005

Dlouhá ulice
Fotografie od p. Vébrové ukazuje bývalou trafiku ( 1923 - 1953 ) u čp.44.

Dlouhá ulice
Podobný pohled ze dne 24.4.2005.

Dlouhá ulice
Poslední záběr stejné strany 25.10.2009

Dlouhá ulice
Dům na levé straně byl prodán. Rozlehlý strom právě kácejí ( na jiné fotce je vidět ) a ulice se pročistila. - 9.4.2011

Dlouhá ulice
Foceno po zbourání domu čp. 12 a vjezdové brány na pravé straně ulice. 1.4.2020

Dlouhá ulice
Pohled ke kostelu, kterému právě sundali vršek věže. 2.11.2009
Foto dole je pořízeno ze stejného místa, jen jsem se otočil zpět.

Dlouhá ulice
Pro porovnání s obrázkem nahoře je zde výřez z pohlednice pořízené kolem roku 1932.

Dlouhá ulice
Pohled od kostela směrem ke křižovatce s ulicí Na Kopečku.
V domě čp. 13 ( uprostřed fotografie ) bydlel p. Prokop, tvůrce holohlavské kroniky. 2.11.2009

Dlouhá ulice
Pohled z věže kostela na stejná místa která jsou zobrazena nahoře 12.2.2011.
Vysoká budova s mnoha okny vzadu je bývalá holohlavská škola a dnes školka.
Ze stodoly, s bílým štítem vlevo na dvoře domu čp. 11, vzniklo číslo popisné 335.

Dlouhá ulice
Slepá ullička k domům čp. 51 a 50. - 5.3.2007

Dlouhá ulice
Chodník vlevo vede ke kostelu, cesta vpravo do ,,Dvora". Domy vzadu již mají nové fasády. 28.4.2012

Dlouhá ulice
Prostor pod farou. Uprostřed je zbytek kříže, původně stojícího na křížovatce s ulicí Na Kopečku. 28.4.2012

Dlouhá ulice
Před kostelní zdí se sochou nad průchodem.
Vrata vlevo vedou do bývalého dvora státního statku. ( dnes ulice Ve Dvoře) - 17.2.2007

Dlouhá ulice
Pohled od křižovatky s ulicí Na Kopečku k parku u školky. 10.6.2008

Dlouhá ulice
Pohled od hřbitova a fary ke škole. 10.6.2008

Dlouhá ulice
Za děkanstvím ( farou ), při cestě na Černožice, leží holohlavský hřbitov.
Za hřbitovem stojí dům čp. 83 a nv čase pořízení této fotografie ještě stojící staré domy.
Domy se začaly bourat na začátku roku 2011 - jak je vidět na stránce z bourání.