Holohlavy - dnes neexistující dům čp. 67

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie z tohoto místa    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Fotografie pořízená při otevření školy 27. srpna 1933. Školní kronika.

Dlouhá ulice
Fotografie pořízená při stavbě školy dne 2.9.1931 ukazuje domy u křižovatky se státní silnicí. Pohled od vchodu školy přes dnešní park.
Čp. 67 je malý domek uprostřed. Na jeho místě dnes stojí prodejna potravin čp. 74.

Kotlant
Nákres k vystavení nového domku pro pana Josefa Kotlanta v Holohlavech.
Plán kreslil pan Valášek.Texty vpravo dole: Silnice k Jaroměři. panské pole. Stavební místo.


Kotlant

,,Hatmatilka" ze dvou prvních stran. Třetí strana je prázdná.


Protokol

sepsaný u obecního úřadu v obci v Holohlavech
dne 22. září 1872

Předmětem

jest komisní vyšetření k žádosti Pana Josefa Kotlanta
podané dne 21. září pod číslem -
za povolení stavby nové nově vistaveného domku
Přede vším přikročilo se k místnímu ohledání stavebního místa a povolaný stavitelský znalec pan Valášek mistr tesařský ze Smiřic a Pan Pekarek(?) mistr zednický – podal o vyvedení stavby této zdání své takto:
Ješto tento domek v Holohlavech zdr stavíce a staveti se bude není zohledně stavitelskejch žadnich namitek.

Z ohledů místních a policejních vyslovuje přítomný zástupce obce, že stnou vistaveného noveho domků zdejšimi přišlušniků Panu Jozefu Kotlantovy z Holohlav ze stran mistnich a policejnich ohledů nic k namitani není an ta sama proti ohni bezpečne z tvrdeho hmotů staveti se bude

Dále slyšeni jsou sousedé spolumezující a ostatní soukromníci o této stavbě, kteří se vyslovují následovně, a sice: My niže podepsani sausede doznavame timto veřejne že ptori stavbe nové vistaveneho domku p. Jozefa Kotlanta z Holohlav žadnich namitek nečinime, pokud se tato stavba dle …. nakresu řiditi bude.

…. Zilvar

Když nic více k vyřízení nebylo, skončil a podepsal se protokol tento. v Holohlavech dne 22. zaři 1872

… Sanger(?)
Prokop starosta
Karel Matějček radni
Kotlant vybor


Kotlant Kotlant
Výměrem ze dne 8. května 1875 povolilo veleslavné c.k. finanční ředitelství zemské pro nově vystavené místnosti v domě Vašem č.p. 67
v Holohlavech 15ti leté osvobození od daních domovních, počínaje od roku 1874.

Kotlant Kotlant
Čp. 67 je malý domek uprostřed. Na jeho místě dnes stojí místní prodejna u státní silnice.Kotlant

V úctě podepsaný Václav Novák, šafář v Holohlavech žádá o povolení ke stavbě zděného dřevníku a sklepa v čísle 67.
V Holohlavech dne 2. září 1940.