Holohlavy - stavba prodejny

Děkuji za foto od Hany Týfové a popis paní Vokřálové.
Další fotografie jsou z SOA Hradec Králové, kde se snažil se popis Přemek Andrýs. Budu rád za Vaše informace.

Zpět na hlavní stránkuprodejna
Stanislav Luňáček čp. 60, Ladislav Bohdanecký (dnes čp. 19), Šereš, Jaroslav Peřina čp. 94 předseda MNV

prodejna

prodejna

prodejna
V pozadí stojí Pavel Martínek, s cementem Petr Ducháček.

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna
Ladislav Rohlena a Stanislav Luňáček.
Vzadu je vidět traktor Rs o9 a dílna JZD,
která byla původně umístěná u Zilvarů čp. 37 ( později u Merklů čp. 31)

prodejna

prodejna
Zleva: Stanislav Luňáček, Jaroslav Peřina (předseda MNV), Josef Holeček, František Nepokoj a Josef Řehák.

prodejna

prodejna
Zleva Stanislav Luňáček Hol. čp. 60, Řehák Josef (bydlel v ulici Na Státní) , Josef Holeček, František Nepokoj čp. 71

prodejna
Ladislav Rohlena, Stanislav Luňáček, František Andrejsek, Josef Holeček a Gurovský

prodejna
U míchačky stojí Josef Holeček a Vachek.

prodejna

prodejna

prodejna
František Andrejsek.Ze zápisu rady MNV v Holohlavech dne 9.9.1968:
   1. Projednání plnění závazku k 50. výročí osvobození naší vlasti:
   Předseda konstatoval, že práce na samoobsluze se chýlí ke konci, a tím bude závazek v tomto bodě v termínu splněn. Navrhl, aby se ve čtvrtek t.j. 12.9. dohodla s orgány LSD (Lidové spotřební družstvo - pozn. P.) kolaudace - termín. Prodejna bude předána bez kotle ustř. topení a chladícího agregátu, tento bude LSD MNV zaplacen. Celá akce bude zhodnocena ve spolupráci s ostatními komisemi začátkem října.
-----------
Ze zápisu rady MNV v Holohlavech dne 30.9.1968:
   1. Informace o dokončení výstavby samoobslužné prodejny:
   Předseda MNV informoval radu o dokončení výstavby sam. prodejny a zároveň ji seznámil s výsledkem kolaudace. Vyzdvihl ohodnocení kol. komise, která konstatovala, že se jedná o stavbu skončenou ve velmi krátkém termínu s vynikající kvalitou práce. Zhodnotil dobrou práci stavbyvedoucího s. Luňáčka, kterému jménem rady poděkoval. ... Rady souhlasila s tím, aby otevření bylo slavnostní s použitím nákladů na toto slav, otevření z fondu MNV za předpokladu podílení se na tomto s LSD. Předseda seznámi radu s tím, co brzdí definitivní dokončení stavby a to: nový rozbor vody a dodávky kotle ústř. topení.
-----------
Zápis ze schůze rady MNV v Holohlavech dne 6.12.1968, mimořádná schůze:
   3. Odměna za reportážní fotografování přií slavnostním otevření samoobsluhy
   Rada souhlasí s tím, aby od s. Pospíšila byly odkoupeny fotografie pořízené při slavnostním otevření samoobsluhy.

prodejna
Usnesení rady MNV Holohlavy ze dne 10. října 1968Otevření nové samoobsluhy.

prodejna
Předseda MNV Jaroslav Peřina při projevu. Paní Holečková, maminka paní Sokolovské.

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna
První zákazníci.

prodejna
Kde jsou ty časy, když ženy nosily šátky.

prodejna

prodejna
Babička Anna Merklová čp. 31.

prodejna
Pan Lochman(?) v bílém.

prodejna

prodejna

prodejna
Paní Rejmonová.

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna
Na druhé straně některých fotografií jsou jména Rejmonová a Škarytková. První jmenovaná u kasy nesedí.
V čepici paní Pospíšilová.

prodejna
Marie roz. Cardová.

prodejna
Růžena Tvrdá čp. 29.

prodejna
Samoobsluha byla otevřena v roce 1968.

prodejna

prodejna

prodejnaSlavnostní zasedání v sále místního hostince (čp. 36)
Fotografie nebyly popsány, byly však ve stejné složce, jako nahoře zobrazené.
Na fotografiích je jen jediná žena.

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna
Zleva: p. Kudivejz, p. Vít, František Černý, Vojtěch Prokop čp. 13, Václav Andrýs čp. 28, p. Pinkas(?)

prodejna

prodejna
Druhý zleva je tajemník MNV Holohlavy Ladislav Papež(?).

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejna