Smiřice - stavební činnost v ulici Generála Govorova

Zpět na hlavní stránku      Popis domů v ulici     Předchozí práce     Stavba parkovišť 2021 - 2022

Rozvody vody 2006    Dětské hřiště 2007    Parkoviště u paneláků 2011    Parkoviště u školky 2016


Nové rozvody teplé vody 2006

Govorova
Na sídlišti se pokládají nové rozvody teplé vody. 23.9.2006

Govorova
Celé sídliště je rozkopané. 23.9.2006

Govorova
Přípojka k paneláku. 27.9.2006

Govorova
U domova seniorů. 28.9.2006

Govorova
Most na sídlišti Gen. Govorova 26.10.2006

Govorova Govorova
Stavební firma měla u kotelny maringotku. 23.9.2006
Maringotka v noci 29.9.2006 shořela. ( čas 1:37 hod. )

Govorova
Hasiči ze Smiřic likvidují oheň. 29.9.2006 - 1:40 hod

Požár maringotky --- nafilmoval Roman Andrýs.

Govorova
V Hradeckých novinách 30.09.2006 napsali:
Pojízdná dílna stavební firmy včera brzy ráno lehla popelem v ulici Generála Govorova. Podle vyšetřovatele požárů Jaroslava Nohy jde zřejmě o dílo žháře. ,,Vypadá to tak, technickou závadu jsme už vyloučili. Buňku, která ani nebyla napojená na elektřinu, někdo podpálil zvenku," řekl včera hradecký hasič. Oheň se dostal až do dílny a plameny způsobily škodu, která byla předběžně odhadnuta asi na třicet tisíc korun.Dětské hřiště 2007

Govorova
Původně ve Smiřicích byly instalovány klasické prolézačky ve tvaru koule. 3.1.2007

Govorova
Od 31.7.2007 mají děti větší možnosti.

Govorova
31.7.2007

Govorova Govorova
31.7.2007


Parkoviště u paneláků 2011

Govorova
Vlevo panelový dům se vchody čp. 570, 571, 572 a 573 s 48 byty.
Vpravo vchody čp. 576, 577, 578 a 579 se 40 byty. 22.4.2011
Fotografováno před rekonstrukcí parkovacích míst. Podle plánu proběhne od 27.4. do konce července 2011.

GovorovaGovorova
Práce na úpravě parkovacích míst. Foto Lenka Schejbalová 27.4.2011 a 1.6.2011

Govorova
Na nové parkoviště se dostala auta už v neděli 3.7.2011, foceno den před otevřením.


Parkoviště u školky 2016

Govorova
Na zahradě u školky stály břízy. 8.2.2015

Govorova
Stromy byly v únoru 2015 pokáceny. 21.2.2015. Parkoviště bude začínat za autem vlevo.

Govorova
Pro porovnání 29.9.2017

školka
Plot a chodník u zahrady smiřické školky před úpravami. 20.5.2016
Kliknutím se obrázek zvětší.

školka
Pro porovnání, stav po úpravě. Večer zde už stála auta. 18.9.2017
Kliknutím se obrázek zvětší.

Parkovací stání u mateřské školy
   Na letošní rok byla naplánována investiční akce Parkovací stání u MŠ. Zařazení této akce do plánu mělo tři důvody. Prvním důvodem byla nutnost vybudovat nový plot zahrady školy. S ohledem na velikost zahrady bylo možné nový plot vybudovat s odstupem od starého do zahrady.
   V ulici Kršovka tak vznikne prostor pro šikmá parkovací stání, která využijí během dne maminky a odpoledne poslouží obyvatelům panelových domů.
   V ulici Ed. Karla rovněž vznikne odskočením plotu oproti stávající pozici prostor na kolmá parkovací stání, která rovněž pomohou obyvatelům v této části města.
   Akce musela být bohužel rozdělena do dvou etap. Letos byl vybudován nový plot a vytvořen prostor pro nutné přeložky elektro a telefonních kabelů. Na jaře 2017 VAK vymění dožilou kanalizaci v ulici Kršovka a následně budou vybudována zmíněná parkovací stání a nový chodník.
   Děti v MŠ už ale nebudou budoucí stavbou dotčeny. Starý plot nyní slouží jako ochrana


Govorova
Článek nahoře a plán úpravy jsou převzaté ze stránek www.mestosmirice.cz.

Govorova
Firma začala s prací 12.7.2016.

Govorova
Odkrytá nepoužívaná jímka sloužila původně školce i jeslím. 15.7.2016.

Govorova
Tady už máme představu, jak to bude vypadat. 15.7.2016.

Govorova
Sloupky nového plotu už stojí. 26.7.2016.

Govorova
V pátek 29.7.2016 je zahrada již oplocená pletivem. Děti jdou v pondělí do školky.

Govorova
Na nově postavené sloupy elektrického osvětlení byly instalovány skleněné koule. 9.6.2017

Govorova
U vchodu do školky. 19.9.2017

Govorova
Pohled k ulici Eduarda Karla 19.9.2017


Nové chodníky a parkoviště 2010

Govorova
První etapa prací na chodnících a parkovištích. Místo pro kontejnery. 2.10.2010

Govorova
Parkoviště a chodník u penzionu. 2.10.2010

Govorova
Dokončování parkoviště. 16.10.2010

Govorova
Před kotelnou 23.10.2010

Govorova
Stará a nová dlažba. 13.7.2017

Govorova
31.7.2017 začala práce na výměně dlažby chodníků v ulici Gen. Govorova.
Bagr u dětského hřiště v parčíku mezi domy. 1.8.2017

Govorova
12.8.2017 mongolští pracovníci vydláždili za den celý prostor mezi domy.

Govorova
Práce pokračují na dalších místech. 19.8.2017

Govorova
6.9.2017

Govorova
Nevzhledný asfalt je rozbitý. 16.9.2017

Govorova
I často užívaný chodníček u zadních vchodů je nově vydlážděný. 7.10.2017