Smiřice - zhotovení parkovišť v ulici Gen. Govorova 2021 - 2022

Zpět na hlavní stránku      Popis domů v ulici      Předchozí práce v uliciGovorova
Ulice Generála Govorova. 16.4.2021

Govorova
16.4.2021

Govorova
Naproti kotelně. 17.4.2021

Govorova
Touto břízou jsem nahradil v roce 1989 vandalem přeříznutý 4cm kmínek původního stromu.
Až později jsem se ale dozvěděl, že na sídlišti bříza nemá co dělat, je alergická. 17.4.2021

Govorova
19.4.2021

Govorova
Foto Petr Hnik

Govorova
Foto Petr Hnik

Govorova
20.4.2021

Govorova
Naproti školce. Podobná fotografie byla vystavená u facebookové diskuze - dole.

Z Oznámení o zahájení stavebního řízení:
   Stavba obsahuje:
   SO 101 Dopravní plochy – za účelem navýšení kapacity parkovacích stání v lokalitě je navržena úprava řešení parkování, chodníků a zelených ploch v ulici Generála Govorova. Součástí návrhu je i úprava stávajících místních komunikací a chodníků v místech napojení záměru. Podél stávajících komunikací je navrženo 61 nových kolmých parkovacích stání s krytem z betonové zatravňovací dlažby – s hloubkou zálivů 4,5 m s možností 0,5 m přesahu, s šířkou stání 2,5 m (krajní stání šířky 2,75 m), vyhrazená stání šířky 3,5 m (alt. 3 m šířky s možností přístupu na chodník). Podél nových parkovacích stání jsou navrženy nové chodníky šířky 2 m z betonové dlažby. Odvodnění parkovacích ploch je navrženo pomocí zatravňovací dlažby a propustné konstrukce do vsaku, chodníky s příčným sklonem 2% budou odvodněny do okolního terénu nebo na komunikace a odtud stávajícími uličními vpustěmi do kanalizace. 4 stání budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
   Stávající inženýrské sítě vedené v nevyhovující hloubce budou pod zpevněnými plochami vloženy do chrániček.

---------------------

Usnesení z 6. schůze Rady města Smiřice konané dne 30. 3. 2022 - číslo: 45/2022
   Rada města schvaluje smlouvu o dílo se společností Borta, s.r.o., jejímž předmětem je vybudování parkovacích kapacit v lokalitě sídliště Govorovo v ceně 3.321.127 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem.


Govorova
Plán rozložení budoucích parkovišť a informace jsou ze stránek města Smiřice - informace byla vystavena 27.4.2021

   Pokácené stromy byly už v roce 2014 v pasportu sídlištní zeleně označeny jako rizikové (výskyt trhlin na kmenech, infekce kmenů a infekce ve vidlici) – dopady infekce jsou zřejmé z přiložené fotografie.
   Parkoviště na sídlišti se budují postupně již několik let, k aktuální etapě, která je znázorněna na situačním výkresu níže, se přistupuje až na sklonku životnosti dotčených stromů.

Klikni pro přístup na příslušné parkoviště:     A    B    C    D    E    F    
Vybráno z FB profilu Smiřice - lidé, město a vše

Autor stránky 24. dubna 2021 píše:
   Přišla mi zpráva se kterou se chci podělit a společně se nad ní zamyslet. Hlavně slušně.
   "Tato stránka byla asi vytvořena pro mladé lidi. Nemám nic proti tomu. Jsem stará občanka tohoto města, ale přeci jen si troufnu sem napsat. Mnoho z vás se mnou nebude souhlasit. Na Govorovce bylo vykáceno čtrnáct zdravých stromů. No přeci pro parkoviště. Té hlavě, která to rozhodla, přeji málo kyslíku a hodně potu a únavy v letních dnech, až se nebude moci schovat nikam do stínu."

Radka Burešová
   Těch pokácených stromů je mi taky líto. Záměr stavět parkoviště určitě nevznikl přes noc, možná tam už dávno mohlo být zasazeno několik nových, aby to tam teď nebylo tak holé...

----------------------------

Lenka Rosenbaumová
   Na této fotografii zrovna nové parkoviště je, tak proč se stromy porazily....? Jako, že parkoviště bude hned pod okny paneláku

Jaroslav Dytrych
   Ano. Obec řeší nedostatek parkovacích míst na Govorovce jejich rozšířením všude, kde je to prostorově možné. Aby bylo v budoucnu možné konstatovat, že další navýšení fyzicky nejde a stížnosti není v možnostech obce řešit jinak než tichým tolerováním porušování vyhlášky jak v rovině parkování v obytné zóně mimo vyznačené plochy, tak v rovině parkování tam, kde nezbývají 3 metry na jeden jízdní pruh. Netolerovat, i když to dělá problémy hasičům, není již dnes realizovatelné - tam, odkud městská jedno auto odtáhne, bude za pět minut stát jiné, protože nemá kde zaparkovat. S postupující restrukturalizací bydlení na Govorovce navíc není pravděpodobné, že by počet aut parkujících v ulicích klesal. Naopak...

Tomáš Janeček
   Třeba by pomohlo, kdyby se doba zpomalila. Možná by pomohlo, kdyby z malebných maloměst lidi přestali dělat vyspělá velkoměsta - více lidí, více aut, méně přírody.

Karel Volejník
   Tomáš Janeček nic ve zlém, Danisco taky zrovna nezpomaluje. To co se vozí na čističku několikanásobně přesahuje její kapacitu, na co byla budována a na jak dlouho byla plánována. Už i ty stromy co byli vedle odešli doslova zrezli. Ten smrad který občas foukne je horší než 30 000 prasat který si někteří pamatují v cestě vlakem z HK.

----------------------------

Jaroslav Dytrych
   Jako "náplava", vytlačená z rodiště ekonomicky silnějšími, se do záležitostí smiřických nezapojuji. Přesto... Každý má možnost sledovat dění na zastupitelstvu obce (např. zápisy na webu, když ne osobní účast), kam si místní mají možnost volit ty, kteří mají sledovat za ně, pokud to sami nedávají. Jde o investici obce, pochybuji, že by to tudy neprošlo. Tudíž každý místní měl možnost kácení a případnou náhradní výsadbu řešit v okamžiku, kdy se s tím dalo něco dělat. Řešil? Komu je tedy přáno? Všem co neřešili, vč. autorky samé? Druhým úhlem pohledu je, pro kolik lidí lze v obci zajistit pracovních míst, o která budou stát. Kolik z kritiků rozhodnutí je ochotno parkovat převážně mimo Govorovku (ať už zámek nebo mimo obec) a do Hradce za prací jezdit vlakem? Kdo se vlastně ke kácení má právo vyjadřovat a dožadovat se vyvozování odpovědnosti z rozhodnutí? Na místě je krátký dotaz kde a v jakém množství byla nařízena náhradní výsadba a proč. Víc už v tuto chvíli ne.

Marie Vašátková
   Tento argument, že jsem mohla chodit na zastupitelstvo jsem čekala. Víte, já jsem politikou a politikařením unavená, doufala jsem ve zdravý rozum. Věděla jsem, že se nové parkoviště chystá, ale jsem husa, tohle mě nenapadlo.

foto Petr Hnik Jaroslav Dytrych
   Slabinou slov je to, že za nimi každý vidí to, co vidět chce. Měl jsem potřebu vypsat, že mi soud těch, které Smiřice mají přes rozhodování, za to, že dělají svou práci, nepřijde na místě (nebo, chcete-li, není to fér). Vypsat, že každý z nás, i bez toho, že se fyzicky účastní schůzí zastupitelstva, má možnost proběhnout zápisy a být v obraze. To není o politice ani o politikaření, jen o obecném přehledu o dění v obci, kde aktuálně žiji. Diskuse o možnostech řešení dopravy v klidu na Govorovce je na dlouhé hodiny, dalo by se v ní probrat i reálné možnosti železnice, ochotu obyvatel obce přijmout minimální restrikce a další. Ale není pro ni důvod. Ti, kteří měli, zaplatili rozpracování konkrétní myšlenky do projektu. S tím, kdo měl zájem, prodiskutovali, a rozhodli. V lecčem s Vámi souhlasím, svou pozici v obci vnímám možná stejně jako Vy (nezávislý přihlížející, s tím, že je to na těch, co tu budou žít), ale v soudech po tom, co nebyly využity dostupné možnosti, prostě ne. Přeji zdraví a smíření se s tím, že už je to na jiných a oni jsou svými kapitány. Mlčí-li, není to dobré, ale Vy ani já s tím nenaděláme nic.

Marie Vašátková
   Zápisy ze zastupitelstva čtu, ale o kácení těchto konkrétních stromů jsem nevěděla. A ono také záleží na úhlu pohledu, vaše komentáře jsou z pohledu odborníka na dopravu a moje zase z pohledu člověka, který si váží přírody. Vždycky se dá udělat nějaký kompromis. Psala jsem už v příspěvku, že mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale je to můj názor a nebudu ho měnit. Mohli bychom pokračovat v debatě ve smyslu: A co ptáci, mají kde žít? A co lidé, mají čistý vzduch? Bojím se o budoucnost vnuků a pravnuků.

Jaroslav Dytrych
   Podíváte-li se na to z dlouhodobějšího horizontu, k čemu bude vašim vnukům několik přestárlých neudržovaných a pravděpodobně i nemocných stromů? Neposlouží jim lépe náhradní výsadba, složená z vhodnějších druhů, lépe snášejících dnešní podmínky, která do té doby nabyde na síle? To, co píšete, nerozporuji ani v rovině ochrany přírody. Jen se domnívám, že šťastnější/konstruktivnější a průchodnější cestou než hledání někoho, kdo za to může (Někdo a Nikdo, na které se vymlouváme...), nebo diskuse o tom, že je to špatně, se snahou vychovávat dospělé, jsou dotazy na náhradní výsadbu. Směrem k potomstvu pak osobní příklad - jak v tom, že vaše generace byla v rámci možností nucena silně recyklovat, zatímco ty, které přicházejí nyní, jsou konzumní a mají hodnoty a "potřeby" jinde. Můžete děti požádat, aby za Vás na svém pozemku zasadily strom, který bude vzpomínkou, až odejdete, a pro Vás pocitem, že jste pro budoucnost něco udělala. Můžete se s vnoučaty svézt vlakem, aby vnímala, že ne všude se musí jezdit autem, ač je to pohodlnější. Bát se nemusíte - jistě jsou šikovní a svou cestu i své hodnoty, díky kterým to dál nějak půjde, si najdou. Budou mít své výzvy, svá dilemata. Stejně jako Vy na té cestě od narození až sem. Svou SVOBODU rozhodovat se a nést následky těhle rozhodnutí. Je to v jejich rukou. Nemám radost z toho, že je výhled z mého okna chudší o tři stromy, ale vnímám to tak, že já jsem pro jejich zachování nic neudělal, a tedy je na místě, abych svůj hlas ztišil.

Marie Vašátková
   Vy jste snad měl být knězem.

----------------------------

Lukas Kotek
   Nezlobte se na mě. Ale pokud má 4 členná rodina 2-3 auta, tak můžete vykácet klidně všechny stromy ale vždy těch míst bude málo. Je to smutný když vzpomínám jak jsme po nich lezli jako malý a jako velcí jsme se mohli schovat před sluníčkem.

Jaroslav Dytrych
   Máte samozřejmě pravdu, ale... Zastupitelé se rozhodli vyhovět těm, kteří si stěžovali na nedostatek parkovacích míst. Nikdo se proti neozval. Kde pak je problém? Já bych jej viděl spíše v nezájmu o věci, které se v obci dějí. Do chvíle, kdy se stanou a v lidech vzbudí emoce, protože tu stále ještě je několik místních, kteří k tomu mají citové vazby. Píšete pěkně, ale snažil jste se něco udělat když to bylo možné? Alespoň si sehnat informace?

Lukas Kotek
   upřímně jsem se nesnažil, poněvadž ve Smiřicích nežiji pouze je navštěvuji. Dozvídám se tyto informace díky Facebooku. Víte, oni si lidé budou stěžovat stále. Není tady místo pro moji káru a když už je tak zase nejsou stromy. Myslím si že určitě byly varianty jak postavit parkovací místa a to bez zásahu do stromů. Ale jak jsem řekl, pokud jsou v jedné domácnosti 2-3 auta nelze postavit dostatečné parkoviště. Zastupitelstvo mělo spíše řešit reserve pro žijící lidí přímo v panelácích. Jeden byt jedno parkovací místo. Má to logiku i přesto že by se to mnoha rodinám nelíbilo. Jeden vchod 12 bytů jeden panelák 4 vchody. Na govorovce je minimálně 11 panelových domů. To máme 48 bytových jednotek v jednom paneláku. Kolik míst myslíte že je na parkování v celé Govorovce? A teď si vezměte že počítáme jen jedno auto na byt a už se nevejdete. Natož 3 auta v jednom bytě. Takže podle mého nikdy všichni nezaparkujou.. A na závěr ano, je mi líto zdravých stromů, ne lidí co brečí že se jim Mercedes nevejde vedle bavoráka.

Jaroslav Dytrych
   foto Petr Hnik Odhlédněme od pocitu, že ti, kteří zde reálně žijí, potřebují Vaše rady, jak to z Vašeho podání vyplývá... Jak byste si to, co píšete, reálně představoval s ohledem na péči řádného hospodáře? Vzít veřejný majetek (části komunikace s parkovacími místy) a rozdat jej (pronajmout pod tržní cenou)? Nejsou na tohle paragrafy, díky kterým by zastupitelé na základě takového rozhodnutí šli do chládku? Pronajímat za tržní cenu s tím, že ten kdo nezaplatí, ve Smiřicích nezaparkuje? Obávám se, že restrikce a protěžování jednotlivců na úkor druhých, kteří platí daně (a tedy přispěli na zřízení veřejného majetku) stejně jako ti vyvolení, nejsou dobrou cestou. Dlouho o tom přemýšlím, ale, pokud akceptuji tiché tolerování nedodržování silničních předpisů v oblasti parkování vč. snížení pohodlí při parkování v kolmých stáních, parkuje-li někdo na druhé straně ulice, a pokud se smířím s tím, že zvolené řešení není subjektivním pohledem optimální z hlediska bezpečnosti pohybu pěších (zejména dětí), je aplikované řešení maximem co z toho jde vyždímat. Stromy? Řešeny náhradní výsadbou, snad formou, která má šanci přežít dané prostředí lépe než původní. Zbývají Vám tam jen emoce spojené s tím, že se Vaše rodiště mění a to, na co jste navyklý, zaniká. Není to standardní běh světa? K myšlení, že jsou lepší řešení - prosím, vemte tužku a místo myšlení si to rozkreslete. Fyzika je mrcha, o kterou si vylámali zuby i zkušenější.

Lukas Kotek
   Je vidět že slovíčka máte nastudované skvěle, ale pointa mého komentáře vám zřejmě unikla. To jak já myslím nebo jaké je mé myšlení nechte na mě. Já napsal názor na danou věc. To že se mění mé rodiště je normální věc, jen nesouhlasím i s některými lidmi jak. To že vám to nevadí je zase váš názor a pohled na věc. Jen říkám že postavit panelák pro 48 rodin s 30 místy je nelogické a nesmyslné. Těch stromů je prostě škoda a výsadba nových ? Snad se tak stane. Na závěr bych vám chtěl říct, že každý člověk má právo říct svůj názor k věci. Ale jen velká menšina inteligentních a moudrých lidí má v sobě nějakou toleranci a nepouští se do zbytečných debat. Páč tu moji jste za ní nazval ale ztrácíte čas v jejím řešení víc se zde vyjadřovat nebudu, hezký večer.

Jaroslav Dytrych
   Ptal jsem se Vás jak konkrétně si představujete realizaci Vaší vize, kterou jste přednesl...

----------------------------

Vlaďka Hyšplerová
   Na sídlišti se kácí zdravé stromy, místo školní zahrady budou tenisové kurty, co se to jen ve Smiřicích děje

----------------------------

Jan Koudelka
   19.4.2021 Dobrý den přátelé, z některých názorů mně je docela smutno. Bohužel naprostá většina z autorů uvedených komentářů nebyla ani na jednom veřejném zastupitelstvu. Je patrné, že i zápisy z rady města a zastupitelstva si přečte jen málokdo. A proto pak příspěvky a názory na sociálních sítích postrádají objektivní pohled. Je strašně jednoduché nadávat, ale k ničemu to nepovede. Možná by bylo lepší více se zajímat o dění ve městě. K tomuto tématu uvádím pár informací, které možná netušíte. 1) Parkování ve Smiřicích a zejména na sídlišti Govorovo řeší město řadu let s dlouhodobou koncepcí. Aut bohužel přibývá a kapacity parkovišť jsou stále nedostačující. Několik parkovišť přibylo a další jsou v plánu. Vždy je snaha o co možná nejmenší zásah do zeleně. Na dotčeném místě se kácelo nejen kvůli parkovišti, ale také proto, že 8 z 12 pokácených stromů bylo napadeno hnilobou. Už před rokem se řešily spadlé větve a poškozená vozidla. Abyste nemuseli hledat příslušné podklady, kopíruji část "rozhodnutí o povolení kácení". Odůvodnění
   Dne 12.04.2021 podal žadatel město Smiřice, IČO 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice žádost o povolení kácení dřevin, jedná se o 1ks olše lepkavé, 4ks javoru mléčného „Crimson King“ na p.č. 203/25, k.ú. Smiřice, 3ks břízy bělokoré, 2ks javoru mléčného „Crimson King“ na p.č. 203/27, k.ú. Smiřice a 2ks javoru jasanolistého na p.č. 168/1, k.ú. Smiřice. Žadatel zdůvodnil žádost: Stromy začínají vykazovat známky prosychání, většina stromů má infekci báze kmene nebo infekci úžlabí kosterních větví při tlakovém větvení. Stromy hrozí vývratem či zlomem a poškozením bezprostředního okolí.
   Vzhledem k tomu, že problematika stromů je známa odboru správy majetku a životního prostředí z dřívějších pochůzek městem nebylo svoláváno ohledání na místě samém a vycházelo se ze skutečností zjištěných při ohledání stromů pracovníkem odboru správy majetku a životního prostředí dne 09.04.2021. Při ohledání byla pořízena fotodokumentace a bylo zjištěno následující: Lokalita sídliště je se vzrostlou zelení po obvodu sídliště i uvnitř, kdy vzrostlé stromy po obvodu jsou s výraznými defekty a při zatížení korun především sněhem hrozí zlomení či vyvrácení při bázi kmene nebo rozpad kosterního větvení. Č. 1 – infekce báze kmene, Č. 2 – infekce ve vidlici tlakového větvení, trhlina kmene, Č. 3 – suchý jeden hlavní terminál, Č. 4 – infekce kmene, Č. 5 – infekce kmene s vyhnívající dutinou, Č. 6 – silně proschlý, opadávají větve, Č. 7 – silně proschlý, opadávají větve, Č. 8 – infekce kmene a kosterního větvení, Č. 9 – infekce kmene a kosterního větvení132 cm, Č. 10 – silně proschlá, opadávají větve, Č. 11 – infekce báze kmene, Č. 12 – nakloněný kmen, infekce báze kmene a kosterního větvení s opadávající kůrou.
   Funkční význam stromů převezmou stromy v dané lokalitě, estetický význam je s ohledem na poškození a proschnutí stromů zanedbatelný.
   Náhradní výsadba je navrhována s ohledem na prostorové možnosti lokality, tak aby došlo k dostatečné vzdálenosti od obytných budov.
   Z výše napsaného vyplývá riziko poškození zdraví osob a majetku v okolí stromů, po vyhodnocení funkčního a estetického hlediska převažuje bezpečnost jako závažný důvod na odstranění stromů.
   Z těchto důvodů rozhodl Městský úřad ve Smiřicích, odbor správy majetku a životního prostředí, skácení 1ks olše lepkavé, 4ks javoru mléčného „Crimson King“ na p.č. 203/25, k.ú. Smiřice, 3ks břízy bělokoré, 2ks javoru mléčného „Crimson King“ na p.č. 203/27, k.ú. Smiřice a 2ks javoru jasanolistého na p.č. 168/1, k.ú. Smiřice, povolit.

Jaroslav Dytrych
   Dobrý den, není tento "problém" spíše náznakem toho, že Smiřicím chybí informační kanál, zasahující širší spektrum obyvatel, s vysvětlením zvažovaných variant vč. nepopulárních dopadů finálního řešení dříve než k realizaci spojené s nevratným zásahem d… Zobrazit víc

Jan Koudelka
   Dobrý den, za prvé Vám děkuji za férové a rozumné názory. Osobně si myslím, že informací dává město dost. Máme v našem kraji jedny z nejpřesnějších a nejrozsáhlejších zápisů ze zastupitelstev, i když chápu, že je to pro občany nezáživ… Zobrazit víc

Marie Vašátková
   Děkuji za vyjádření postoje Městského úřadu. Stejně se ale nemůžu zbavit dojmu, že někdo ve Smiřicích nemá rád stromy. Dobře, vykácely se všechny smrky s odůvodněním, že mělce koření a tím jsou nebezpečné, nevhodně vysazené a pod. Teď se pokračuje s vysokými listnáči a důvod se vždycky najde. Mně ty pařezy připadají zdravé. Můžete mi sdělit, kde bude náhradní výsadba? A nebudou to takové malé stromečky jako třeba na náměstí nebo proutek u nádraží? Od samého začátku této diskuze netajím, že mi jde i o stín stromů. Projděte si cestu od nádraží do parku. Kolik je tam stromů? Pouze lípa u mostu. Já nechodím na schůze zastupitelstva, ale zápisy z nich čtu. Možná, kdyby tam vedle čísla parcely bylo i jiné vysvětlení, bylo by to takové lidštější. Nejsme všichni úředníci.

Jan Koudelka
   Dobrý den paní Vašátková, děkuji za zprávu. Náhradní výsadba je dokonce i naší povinností a snažíme se rozšiřovat zeleň nejen za vykácené stromy. Spolupracujeme s odborníky na zeleň a současně s ochránci přírody. A pochopitelně se to týká celého města. Myslíme i na nižší patra zeleně v podobě keřů a rostlin. Jen na náměstí bylo vysazeno 19 stromů za původních pár jehličnanů, které jsou v obytné zástavbě opravdu problematické. Osadil se prostor před nádražím, staré sídliště a například i park, aby měly nové stromy čas povyrůst do doby, než bude nutno vykácet další napadené jedince, čemuž bohužel velmi napomáhá současné klima. Podle odborníků odchází spousta stromů nejen u nás, ale v celé republice. A ještě doplňuji, že nejde vysazovat stromy jak nás napadne, zejména kvůli inženýrským sítím. Když se podíváte do okolních měst a vesnic, určitě mi uvěříte, že v problematice zeleně rozhodně nespíme.

Jaroslav Dytrych
   Dobrý den, děkuji za reakci. Web a zpravodaj jsou super, stejně jako hlášení rozhlasu. Přesto evidentně určité skupiny obyvatel, které zde byly zasaženy sociálními sítěmi, nepostihly. Do statistiky webu asi vidíte, takže dokážete posoudit kolik lidí kterým kanálem dokážete oslovit. Je to prostě jen nástěnka, kam člověk, na rozdíl od sociálních sítí, nechodí denně. Komunikace s obcí není špatná, pan starosta reaguje, čímž to není úplně jednostranné. Otázkou ale je, zda možnost vyjádřit se ke konkrétním tématům veřejně, k zamyšlení více lidí, do jejichž zájmů nebo specializace obecní věc míří, není víc a nerozvíjí komunikaci mezi lidmi v obci, ve které se mohou urodit zajímavé nápady jak danou věc řešit. Zájem vidíte i v této diskusi a domnívám se, že u značné části institucí již je propojení webu se sociálními sítěmi standardem. Jasně, nemusí tam být správní a majetkové věci, ale existuje důvod pro to, aby věci, které obec dává na web, nešly zároveň do sociálních sítí s větším dosahem? Využijete-li potenciál sdílení příspěvků jiných institucí a spolků, které se obyvatel Smiřic týkají, lze vytvořit zajímavý zdroj, se kterým se dá pracovat i na komunikaci po ose zastupitelstvo - obyvatel nebo spolek - obyvatel. Problémem je, že se diskusím následně někdo musí věnovat, a že informaci nelze do různých směrů obsahově modifikovat. Nepředpokládám ale, že by tu takové tendence byly. Co se "kauz" týče, přijde mi zajímavé řešení něco ve smyslu https://pid.cz/category/zmeny-podrobneji/ , tedy popis toho, co je řešeno, popis uvažovaných variant a zdůvodnění výsledného řešení. Pracné, ale na základě srozumitelného podkladu více lidí pochopí nebo se zapojí do konstruktivní diskuse s vlastními návrhy řešení. Bude-li zájem, nemám problém bezplatně přispět nějakými jednoduchými vektorovými výkresy pro lepší pochopení toho, o co tam jde, nezajistíte-li si to přímo u projektanta. Je to věc dohody. Věřím, že podobně uvažujících je v obci více. Poslední naznačuje paní Vašátková. Ne každý ze záznamu nebo z výkresové dokumentace nebo odborného textu pochopí jak se ho daná věc týká. Pokud by se na sociální sítě dostal krátký text o obsahu zasedání zastupitelstva, oproštěný o věci majetkové a smluvní, ale za to popularizovaný a srozumitelnější než strohé body zápisu, najde se i více lidí, kteří se budou ochotni s obsahem (a třeba i s obsahem záznamu, bude-li připojen obsah) seznámit + popř. se i nějak zapojit. Máte možnost vytvořit nejen zdroj informací, a i prostředí pro komunikaci bývalých, stávajících a třeba i budoucích obyvatel města. Zda jej využijete je jen na vás.

Jan Koudelka
   díky moc za info, podívám se na to a předložím kolegům na některé z příštích rad města.
   (Jan Koudelka je zastupitel a radní města Smiřice - pozn. P.)
2022
A

Govorova
Na nových parkovištích se začalo pracovat u školky. 6.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
8.4.2022.

Govorova
28.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
28.5.2022.B

Govorova
25.4.2022

Govorova
27.4.2022

Govorova
28.4.2022

Govorova
Přemístěné kontejnery a konečně v tomto úseku chodník pro chodce. 29.4.2022C

Govorova
3.5.2022

Govorova
7.5.2022

Govorova
Chodník bude skoro u domu - viz červené čáry. 21.5.2022

Govorova
21.5.2022

Govorova
31.5.2022

Govorova
14.6.2022D

Govorova
18.5.2022

Govorova
21.5.2022

Govorova
Oproti původnímu plánu, který byl vypracován ještě před skácením stromů, je parkoviště změněné.
Na připomínku obyvatel, bylo parkoviště "D" posunuto vpravo.
Tím se nové spojilo se stávajícím, chodník se zarovnal a také auta se vzdálila od domu. 26.5.2022

Govorova
31.5.2022

Govorova
U obou vchodů byl zvýšen chodník pro bezbarierový vstup do domu. Dělají se zde výtahy. 31.5.2022

Govorova
Zasazená tráva ihned vyrostla. 18.7.2022E

Na úpravě parkoviště firma Borta pracovala od 27.3. do 28.4.2023 za cenu 292.058 Kč bez DPH.

Govorova
Před úpravou 31.5.2022

Govorova
Před úpravou 22.3.2023

Govorova
4.4.2023

Govorova
5.4.2023

Govorova
6.4.2023

Govorova
12.4.2023

Govorova
21.4.2023

Govorova
24.4.2023

Govorova
28.4.2023 bylo parkoviště otevřeno.

Govorova
28.4.2023 - "malá nepravidelnost oku lahodí".F

Govorova
14.4.2022.

Govorova
27.4.2022

Govorova
1.5.2022