Smiřice - Hankova ulice čp. 57 a čp. 197

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hankovy ulice    Úprava zatáčky v roce 2020Hankova ulice
Čp. 57 - 1.11.2020

Hankova ulice
Čp. 57 - 22.7.2020

Hankova ulice
Úpravy na domě čp. 57 a v okolí. 11.7.2020

Hankova ulice
Čp. 57 - 20.7.2013

Hankova ulice
Město se snaží vyřešit situaci s nebezpečnou zdí okolo cesty, která se postupně rozpadá. 20.7.2013

Hankova ulice
Vzadu vlevo je vidět čp. 197. 20.7.2013

------------------------

Protokol
   k žádosti pí. Františky Mehrle podané dne 14. července 1883 za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku k čp. 57. patřící.
   Stavbu provede podnikatelství staveb S. Šámala a E. Fiala z Prahy.
   Soused Josef Michal nemá ničehož k namítání.

Hankova ulice

Mehrle Nahoře:
Plán situační a základu zahrady pro Velectěnou Paní F. Méhrlovou v Smiřicích.
Nahoře vede cesta k čís. 56, dole Hankova třída, vpravo Silnice k cukrováru.

------------------------

Pohřeb Adama Mehrleho v kronice Jana Mitisky v roce 1881.

------------------------

Z protokolu
   sepsaného dne 27. srpna 1886 k žádosti pí. Františky Mehrlové za povolení přestavby domu čp. 57.
   přísně dle přiloženého nákresu, který vyhovuje všem zákonným podmínkám staveb. řádu a upravena bude terasa, která v plánu naznačena ze strany okresní silnice z kvádroví, čímž pohled na tu zeď získá. Ostatně, jelikož stavba ta veskrz z tvrdého hmotu vystavená a břidlicí pokrytá bude, není ničehož více k připomenutí.
   ... aby stavba zvláště pak zeď terrasu byla bezpečně postavena a příchod na tu samou terrasu tak upraven, aby tím důjezd ku sklepům pivovarským nikterak nebyl porušen.
Valášek

Mehrle

Ing. Milan Plšek doplnil informace:
   Vilu nechala postavit nejspíše manželka ředitele cukrovaru Adama Mehrleho, Františka (Franziska) dcera Adama Pitzka revírníka z Dobřenic. Tam se také seznámila s manželem, který byl v té době správcem cukrovaru v Syrovátce. Adam Mehrle se narodil roku 1825 v Bavorsku, zemřel roku 1881 ve Smiřicích. Františka se narodila roku 1834 a po ovdovění si nechala postavit vilu pro bydlení své a malého syna. Rodinu finančně významně podporoval rodinný přítel baron Liebig ml.

Hankova ulice
Plán na vystavení nového domu na místě staré stavby č. d. 57 ve Smiřicích.
rýsoval Hellmann v Jaroměři dne 25. srpna 1886.


------------------------

Matrika oddaných Hubiles str. 48:
Antonín Adamíra, 36 let, strážník u železné dráhy ve Smiřicích, manželský syn Vencla Adamíry …. ze Smiřic č.p. 56 a jeho manželky Anny, roz. Josef Holič pekař v Smiřicích č.p. 57
si vzal za manželku 17. června 1877
Anna, 23 let 2 m 8 d, manželská dcera Václava Johanidesa, chalupníka v Hubilese č.p. 30 a jeho manželky Anny roz. Jan Hojný, podruh v Hubilese č.p. 16


Hankova ulice
Sklepení pod domem čp. 57 - 22.7.2020


Čp. 197

Hankova ulice
Křižovatka se smiřickou Cukrovarskou ulicí a holohlavskou Školní ulicí ( vlevo ).
Cesta do Smiřic. Vpravo stojí dům čp. 197. 16.7.2011

Hankova ulice
Vila čp. 197, bydlel zde smiřický lékař Pultr. Než byla prodána, tak vila mnoho let chátrala. - 31.3.2011

Hankova ulice
31.3.2011

Hankova ulice
Původní zdobený vchod do vily je zazděný a branka do ulice nefunkční. - 31.3.2011

Hankova ulice
31.3.2011

Hankova ulice
16.7.2011 - vila čp. 197 je prodaná.

Hankova ulice
Z důvodu padající zdi, byl zaveden střídavý provoz řízený světly. - 19.12.2020