Smiřice - Hradecká ulice čp. 170

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 170
Čp. 170 - 22.9.2011

Hradecká ulice 170
Foto ze dne 6.4.2006.

Karel Protokol
za povolení stavby nového domu, k žádosti Václava Karla podané dne 21. dubna 1872, byl sepsán 4. května 1872.
... jen to se připomína, že v nákresu naznačene okenko do komory k zazdění přijde ...
Já Jan Kulhánek ... nemám nic k namítání

jinde: Dům tento nově postavený byl číslem popisním 170 poznamenán.

ulice Kršovka
Nákres k vystavení nového stavení pana Václ. Karla rýsoval 17.4.1872 V. Kottland tes. mistr.

Z protokolu sepsaného 15. prosince 1875:
   Věc.
   K žádosti p. Jana Červinky ve Smiřicích ústně přednešené o prohlédnutí a přijmutí nově postaveného domku na pozemku číslo parc. 333 který Václav Karel z Habřiny v roce 1872 od obce Smiřické odkoupil přítomný domek na něm postavil a jej pak Janu Červinkovi odprodal.
   Domek tento níní p. Jánu Červinkovi patřící jest až na nepatrné změny podle ... nákresu vystavený z tvrdého staviva a přikrytý taškami.
   Změny tyto jsou
   Červinka a) že v pokoji číslo 2 toliko jedno okno zřízené bylo
   b) že nebyly z pokoje číslo 1 do pokoje číslo 2 žádné dveře zřízené a
   c) že v konírně číslo 6 projektované okno tež nebylo udělané.
   ... stavba roku 1872 započata a do roku 1875 dokončena byla a místnosti vyvedené již pronajaté jsou není žádné překážky že jíž také se obývají.

Podpis
Václava Šolína je z povolení pro stavbu domu čp. 241 ze dne 5. května 1905. Šolín