Smiřice - Hradecká ulice

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Stavba 2 bytových domů v ulici

2. března 1868 usneslo se obecní zastupitelstvo smiřické rozprodati velkou občinu (obec), směrem ke Zderazi se nalézající (na místě nynější třídy Liebigovy) a asi na 30 stavebních míst rozděliti k rozšíření města. Ve stavebním ruchu zmizel „popravní kámen“, značící místo, kde stávala šibenice o 6 sloupech. Sm. kronika

Dříve zvaná Liebigova a potom Rašínova. Ulice končí částí zvanou Zderaz.

V Hradecké ulici je v roce 2020 26 adres:

9, 18, 43, 112, 114, 161, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 176, 182, 208, 241, 248, 249, 253, 269, 272, 323, 326,
618, 633, 646, 649 a 652

Další a zbourané domy: staré čp. 18, 19, 121, 151, 160 a 164 jsou popsány na této stránce.

Klikněte pro přímý přístup k domům


Pravá strana ulice

Hradecká ulice
Levá a pravá strana. Pohled do popisované ulice ze Zemanovy ulice 10.4.2010.

Hradecká ulice Hradecká ulice
Pro pochopení mapy vlevo je foto vpravo - první dům dole na levé straně ulice má čp. 173.

Hradecká ulice
Hradeckou ulici ( dole ) vyfotografoval v červenci 1994 Petr Hošek z Holohlav.
Čp. 43

Nepostavené domy na tomto místě.

Hradecká ulice
Křižovatka s Příční ulicí. Pohled od domu čp. 201. 7.11.2013
Pohled na začátek ulice, vlevo stojí firemní budovy čp. 43. Vysoká budova vpravo (čp. 191), patří do Zemanovy ulice.

Hradecká ulice
Pohled ze dne 6.4.2006.

Nezobrazený dům čp. čp. 252, u stromu vlevo, patří do Příční ulice.Čp. 659 - původně zde stálo čp. 160

Další fotografie čp. 649

Hradecká ulice 649
Čp. 649 u křižovatky s Příční ulicí. 19.5.2019Čp. 248

Hradecká ulice
Čp. 248 - zde dříve bydlel fotograf Pádr. - 6.4.2006
Našel jsem razítko z roku 1959 ,,Fotografia závod 0619, Smiřice Rašínova 248".
Dům měl původně číslo 160/a, věnuje se mu podrobně tato stránka.

5. června 1910
o 11 hod. noční vznikl požár v dílně a obytném stavení Vojtěcha Kulhánka čp. 248 ve Smiřicích, jenž zničil dílnu i obytné místnosti. Při příjezdu a pokusu uvésti stříkačku v činnost zjištěno, že neznámý pachatel přeřezal pod provazem na ssavici kaučukové stěny, čímž čerpání znemožnil, dále v proudnici nalezeno kus skla, taktéž zlomyslně tam vraženého. Když ssavice i proudnice byly nahraženy novými, byl o 2. hodině ranní oheň zdolán. Pozdějším soudním šetřením proti neznámému pachateli nebylo zjištěno, kdo vpředu uvedené poškození hasicího nářadí způsobil.
Smiřická kronika
Čp. 165

Hradecká ulice 165
Čp. 165 - 6.4.2006

Hradecká ulice
Nová podoba zateplené fasády domu čp. 165, ze dne 7.9.2010.Čp. 182

Hradecká ulice
Bílý dům má čp. 182.Čp. 161     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 161
Čp. 161Čp. 173     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 173
Čp. 173 - 1.7.2020.Čp. 633     Další fotografie

Hradecká ulice 633
1.10.2017Hradecká ulice Hradecká ulice
Jak je vidět na starém pohledu, zde se ještě ulice jmenovala Liebigova třída.
V roce 1910 takto vypadal prostor, kde prochází Hradeckou ulicí bývalá vlečka lihovaru ( u čp. 327 ).

Hradecká ulice
Pohled od křižovatky s Nádražní ulicí směrem ke Zderazi. ( k Hradci Králové ) 1.4.2010Čp. 208

Hradecká ulice
Železniční budova čp. 208. - 6.4.2006.


Levá strana uliceČp. 646     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice
Čp. 646 - 13.12.2022

Podrobnosti o původním čp. 151 na stejném místě.Čp. 201 stojí na místě zbouraného čp. 164, patří do Příční ulice.

Hradecká ulice
Na místě, v roce 1985 zbourané budovy čp. 164, vyrostla budova nová s čp. 201. Slouží jako průmyslový objekt.

Podrobnosti o původním čp. 164 na stejném místě.Čp. 172     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 172
Čp. 172 - 6.4.2006.Čp. 241     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice
Pohled na tuto část ulice ze dne 16.11.2013.
Dům čp. 241 byl zvýšen o další patro a dostal v listopadu 2013 novou fasádu.


Čp. 170     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 170
Čp. 170 - 22.9.2011


Čp. 171     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 171
Čp. 171, bývalá hospoda ,,U Valterů" - 6.4.2006.


Čp. 176     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 176
Čp. 176 - 6.4.2006.


Čp. 253     Podrobnosti o domě

Hradecká ulice 253
Čp. 253, stojí na křižovatce s Žižkovou ulicí - 6.4.2006.


Podrobnosti o stavbě bytových domů

Hradecká ulice


Čp. 323 a 326

Hradecká ulice 323
Čp. 326 (vlevo) a čp. 323 - 6.4.2006.


Čp. 249

Hradecká ulice 249
Čp. 249 - 6.4.2006.


Čp. 269

Hradecká ulice 269
Čp. 269 - 6.4.2006.


Čp. 272

Hradecká ulice 272
Čp. 272 - 6.4.2006


Čp. 652     Další fotografie

Hradecká ulice
Čp. 652 - 17.12.2019


Čp. 18 a 618     Další fotografie tohoto místa

Hradecká ulice 18
Po rekonstrukci budovy. 22.6.2016Čp. 112 a 114

Hradecká ulice
U železničního přejezdu stojí pod úrovní silnice dvojdomek s čp. 114 a čp. 112. Přístavba vlevo měla dlouho plochou střechu. 6.4.2006
Železniční vlečka vede od nádraží k obilnému silu, tady jsou koleje ještě čisté a vlaky jezdily.
V roce 2016 je drážka v kolejích již plná nečistot.

Hradecká ulice
Smiř. archiv.

Hradecká ulice
Levá část má čp. 114.
Modrá stavba vzadu je nerealizovaná čistička u Gigantu (prasenčáku) - 23.10.2007
Čp. 9 a 164

Hradecká ulice
Na Zderazi, na pravé straně ulice stojí obilné silo, má čp. 9. Nízká budova firmy vlevo má čp. 164. - 26.4.2006
Parovod vedl z černožické teplárny do cukrovaru. Byl odstraněn v listopadu 2013.