Smiřice - Hradecká ulice čp. 172

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 172
Čp. 172 - 6.4.2006.

Z protokolu
   Kubeš k povolení stavby ;jednoho nového domku pro pana Jana Kulhánka sepsaného dne 10. srpna 1870:
   Jelikož p. Jan Kulhánek pozemek ... od zdejší obce odkoupil ... není ničeho k namítání ...
   Já Josef Kubeš co hraniční soused nemám proti řečené stavbě ničehož k namítání
  

Z protokolu
   Nidr sepsaného při prohlédnutí a přijmutí nově postaveného domu Jana Kulhánka byl sepsán 14/12 1875:
   Pozemek .... který v roku 1868 ve veřejné dražbě odkoupil. Pozemek tento jest v katastrální mapě pod číslem 333 zanešen a nenalézalo se na něm nikdy žádné stavby protože jej obec Smiřická co pastvinu užívala a pronajatý měla.
   Konečně byli vyslechnuti nájemníci kteří se pronesli takto:
   Já Václav Nidr najmul sem v postavené domku u p. Jana Kulnánka jednu sedničku za roční nájem 35 zl a přistěhoval jsem se do ní dne 15. listopadu 1875 kterou dod toho dne užívám.
  Scheibal Já Josef Scheibal najmul jsem ... malou světničku ... v listopadu 1875.

Vpravo podpisy p. Kubeše, Nidra a Schejbala(?)

Konečně se připomína, že světnice pod číslem I II v nákresu poznamenané, které Jan Kulhánek obyva a které na podzim roku 1870 částečně zřídil, avšak ale uplně k obyvani vyvedené a dokončené nebyli až teprve nyní, a tím take k obyvání za pusobene uznané
Hradecká ulice
Nákres k vystavení nového domku pro Jana Kulhánka, rýsoval 1. května 1870 stavitel Valášek