Smiřice - Hradecká ulice

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 173
Čp. 173.
Konečně, se změnou majitele, který dům renovoval na více nájemních bytů,
zmizela "okrasa" této ulice. 1.7.2020

Hradecká ulice 173
Čp. 173 - 6.4.2006.

Hradecká ulice 173
Čp. 173, budova bývalé tiskárny Adolf Horák. - 6.4.2006.

Hradecká ulice 173
Stavební nákres k vystavení jednopatrového domu pro pana Frant. Klouzu bez čísla v Smiřicích.
Rýsoval z. t. mistr Valášek dne 12. prosince 1872.

Protokol o povolení stavby byl sepsán 10. března 1873.
Dohotovení stavby:
Podepsána co vlastnice domu čp. 173 v Smiřicích kladu sobě začest tímto ... uvedsti známost že vyšší patro domu mého čp: 173 v Smiřicích již uplně jest dostaveno.
V Jaroměři dne 10. srpna 1875 Františka Klouza

-----------------

Matrika oddaných Smržov str. 85:
Josef Kmínek, *21.3.1858, mistr truhlářský, bytem ve Smiřicích č. 173, rozen v Bělé, manželský syn zemřelého Jana Kmínka, chalupníka v Bělé č. 112 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Víta Hartla, rolníka ze Staré Paky č. 59
si vzal za manželku 13. října 1894 v Čibuzi
Annu Malý-ch, *8.4.1871, rozená a bytem v Smržově č. 35, manželská dcera Jana Malý-ho, zedníka v Smržově č. 35 a jeho manželky Františky, dcery Petra Uždila, chalupníka ve Vlkově č. 26

-----------------

6. června 1910
o půl 7 hod. večer vypukl oheň v domě učitele Františka Tobiáška v Liebigově třídě čp. 173. Požár, vzniklý snad zalétnuvší jiskrou z předešlého blízkého ohně u Kulhánků nalezl dosti potravy v různých hořlavinách, strávil a zničil střechu domu. Škoda byla jen částečně pojištěním kryta. Na zdolání požáru pracovaly hasičské sbory ze Smiřic, Čibuze, Černožic, Zderaze, cukrovaru a firmy Ed. Ad. Malburg. Při požáru pracující hasič Eduard Karpíšek byl popálen a upadl do bezvědomí. Lékařské pomoci poskytl mu MUDr. F. Zemek.
Smiřická kronika