Smiřice - Hradecká ulice čp. 176

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 176
Čp. 176 - 6.4.2006.

Hradecká ulice
Fotografie od p. Miroslava Škvrny ukazuje dům čp. 176.
Na fotografii, z časů před vznikem naší republiky, je tabulka s nápisem Liebigova třída.

čp. 176 Protokol za povolení k postavení nového domu pro Josefa Antoše na pozemku pod číslem par. 333 byl sepsán dne 11. dubna 1874.

------------------

Nákres k vystavení nového domku pro Josefa Antoše rýsoval Valášek 22. února 1874.

------------------

Protokol na přijmutí nově postaveného domu Josefa Antoše byl sepsán dne 7. října 1874.
... na jeho vlastním pozemku, který v r. 1872 od zdejší obce ve veřejné dražbě ukoupil
Ignac Matějiček, co hraniční soused ...
....místnosti k obývání dokončené jsou a že dnem 20. září 1874 se obývají.
nájemníci, Jan Kodytek platil od 20. září 1874 30 zl. ročně, Jan ...anek(?) 26. září 1874 platil 32 zl. ročně, Josef Souček od 29. září 1874 platil 34 zl. ročně. Jedna světnice je doposud prázdná. Antoš 1874

------------------

Podpisy Josef Antoš z roku 1874 a 1878 dole

------------------

Ze žádosti:
Antoš 1878 .. zamýšlím při mém domě v Smiřicích přistavěti jednu světnici a chlév ...
Smiřicích 6. března 1878 Josef Antoš

Z povolení pro stavbu světnice, chléva a kulny.:
Já Jan Červinka co hraniční soused se vyjadřuji, že nemám ... nic k namítání.
Konečně se vyjádřil žadatel Josef Antoš, že zednickou práci bude p. Andrejsek Josef a tesařskou práci p. Kotland Václav řídit

Hradecká ulice 176
Polohopis z plánu, narýsovaného 3. března 1879 panem J. Andrejskem.