Smiřice - Hradecká ulice čp. 241

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice
Část pohlednice ukazuje Liebigovu třídu v roce 1915, vpravo čp. 241.

Hradecká ulice 241
Před přístavbou - 6.4.2006.

Hradecká ulice
Pohled na tuto část ulice ze dne 16.11.2013.
Dům čp. 241 byl zvýšen o další patro a dostal v listopadu 2013 novou fasádu.

------------------

Hradecká ulice 241
Plán na stavbu nového domu p. Vojtěcha Kulhánka ve Smiřicích
Na plánu je text: Navrhl a kreslil Kulhánek Arnošt, pod datem 1. května 1905
je razítko a podpis Václav Holub, Úředně oprávněný, zkoušený mistr zednický v Jaroměři

polohopis čp. 241

------------------

Polohopis vlevo:
Nahoře vede dnešní Nová ulice a dole Hradecká ulice.

------------------


Protokol
za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku k domu čp. 172 patřícím, čkat. 333/8 pro Vojtěcha Kulhánka byl sepsán 5. května 1905
Soused Václav Šolín souhlasí:
Kulhánek 2) jelikož p. Vojtěch Kulhánek (podpis vpravo) k mému domu novostavbu provésti obmýšlí, dovoluji jemu zeď mého domu čp. 170 pro nyní a budoucně, pro novostavbu použiti, když zaplatí mně náklad poloviční zdi této ve výši jednoho sta korun, a poněvadž pak nový dům tento nad mé stavení vyvede, a tím mou střechu poškodí, žádám aby po dokončení stavby střecha mého domu do pořádku uvedena byla.

Stavba dne 1. června 1905 započala a dne 20. března 1906 ukončena byla.

Hradecká ulice
Plánek na postavení nové prádelny pro pana A. Kulhánka
rýsoval Karel Volt 2.3.1908.

Kulhánková Protokol k povolení stavby prádelny byl sepsán 30. března 1908. Mezující soused Václav Karpíšek čp. 181 nic k namítání neměl.

Kulhánek


Podpis Jana Kulhánka k povolení stavby pro souseda Karla z roku 1872 - viz dole.