Smiřice - stavba bytových domů - 1. část

Ze zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 25.04.2018
... firma Jan Špatenka a syn, spol. s r. o., která zde chce vystavět dva bytové domy.
ZM přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. 1079/5 – ostatní plocha o výměře 4 m2 a pozemku p. č. 1098 – ostatní plocha o výměře 246 m2, ... za cenu stanovenou znaleckým posudkem celkem 223.730 Kč.

Zpět na hlavní stránku    Popis Hradecké ulice     Webová stránka projektu     Pokračování stavbystavba
Vjezd do ulice Sídliště. 26.9.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
Parcela je vyčištěná a vykolíkovaná. 26.9.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
Vizualizace domů, pohled z Hradecké ulice.

stavba
Pohled od ulice Sídliště. Místo vpředu zabírají zahrádky. Zdroj: www.rezidence-smirice.cz

stavba
Hradecká ulice, vjezd k domům. 1.10.2018

stavba
Místo pro dům vlevo. 5.10.2018

stavba
Místo pravého domu. 5.10.2018

stavba
6.10.2018

stavba
14.10.2018

stavba
30.10.2018

stavba
30.10.2018

stavba
Výkopy odpadů jsou zasypané a znovu se kope, tentokrát pro základy. 30.10.2018

stavba
30.10.2018

stavba
17.11.2018

stavba
Pracovníci si při drátování armatury "užili" nepříjemné počasí. 3.12.2018
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
Systém čerpání betonu. 4.12.2018

stavba
Základní deska má čerstvý beton. 12.12.2018

stavba
Široké rozpětí opěrek dopravníku. 12.12.2018

stavba
12.12.2018

stavba
V zimě je práce přerušena 18.1.2019.

stavba
Základy druhého domu jsou připravené na betonování. 27.3.2019.

stavba
Vjezd do ulice Sídliště. 16.4.2019
Kliknutím se fotografie zvětší

stavba
První řádek cihel je položený. 21.4.2019

Pokračování stavby