Smiřice - Jiráskova ulice, zbourané domy čp. 24 a 25

Jsou použity materiály ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku    Popis uliceJiráskova ulice
Řada dnes zbouraných domů. Podle staré mapy jsou to zleva čp. 24 a 25.
Tyto domy jsou popsány také v Palackého ulici.

Jiráskova ulice
Bourání domů.

Jiráskova ulice

Smiřická kronika:
   26. června 1970 ve schůzi pléna MNV schválena na návrh rady MNV demolice čp. 24 a 25 v důsledku rozšiřování komunikace Jiráskovy ulice. Demolici čp. 24 provedl v létě stavebník Bárnet za Kčs 4 000,-
   V téže schůzi schválen vzhledem k veřejnému zájmu i výkup domu čp. 27 (majitel Oldřich Hemelík) z prostředků ONV. V tomto domě ponechá MNV sklad prodejny Domácí potřeby, dílnu podniku Tvorba a ze zahrady a dvora zřídí prostory a sklady pro výkup sběru.

Jiráskova ulice
Po zbourání domů bylo místo upraveno. Stěna názorné agitace v r. 1975.

Jiráskova ulice
1983

Jiráskova ulice
Prostranství při křižovatce s Palackého ulicí.
Stejné místo jako na horním obrázku. Na konci roku 2014 byly stromy pokáceny.