Smiřice - Jiráskova ulice

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Na staré katastrální mapě je ulice označena jako Komenského třída.
V roce 1927, na plánu přejezdu vlečky, jako Školská ulice, jinde jako Školní ulice.
V ulici je 21.7.2016 evidováno 21 adres:
čp. 33, 206, 247, 266, 274, 276, 295, 315, 330, 347, 348, 349, 363, 380, 381, 382, 398, 399, 417, 418 a 419Jiráskova ulice
Foto Jiráskovy ulice z léta 2020.

Jiráskova ulice
Pohled z Fučíkovy ulice směrem k centru města. Domy popisuji podle této fotografie.
Nedatované fotografie jsou ze dne 2.9.2006.


Levá strana ulice

Jiráskova ulice 349 Jiráskova ulice 348
Čp. 349 + Čp. 348

Jiráskova ulice
Čp. 348 / 330 - 26.6.2012

Jiráskova ulice 330 Jiráskova ulice 315
Čp. 330 + Čp. 315

Jiráskova ulice 295 Jiráskova ulice 274
Čp. 295 + Čp. 274

Jiráskova ulice 391 / 247
Křížovatka s ulicemi Anežky Malé a Kapitána Jaroše (vpravo).
Vlevo stojí čp. 391, nižší dům má čp. 247. Vzadu stojí budovy školy. 31.10.2014

Jiráskova ulice
Plán domu čp. 247 rýsoval architekt Stáňa Pešina, stavitel v dubnu 1910.

Ze žádosti o povolení stavby domu čp. 247:
Volt Slavná městská rado !
   Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích na pozemku č. parc. 243/6 činžovní domek, který by byl rohovým a vedle na téže parcele domek dle nákresů ...
   Domek ten by hraničil s domem p. J. Trmala a byl by delším průčelím obrácen do ulice, kdežto činžák delším průčelím by tvořil frontu školy a kratším průčelím by byl obrácen do ulice.
Karel Volt dne 3. května 1910

Jiráskova ulice
Zadní partie domů čp. 391 a 247. - 9.5.2009

Jiráskova ulice
Celkový pohled směrem k centru města. Dům vpravo má čp. 266.

Jiráskova ulice
V roce 2015 byly provedeny úpravy ulice, vznikla zde nová parkoviště. 1.6.2015

Jiráskova ulice
Pohled, z roku 1932, dům uprostřed má čp. 266. Na prostranství vpravo dnes leží náměstí Míru.


Dláždění ulice:

Adresát:
Firma Ing. Robert Čeřovský, podnikatelství staveb, Smiřice
   Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 4. srpna t.r. zadává se Vám úprava ulice Jiráskovy od domu pana Josefa Kaubeho k vlečce (od křižovatky s Palackého ulicí k ulici Anežky Malé, na obrázku nahoře je to k domům vlevo – pozn. P.) podle Vaši nabídky ze dne 20. července t.r. za rozpočtenou částku K 15. 959.80.
   Práce dlaždické byly zadány jinému oferentovi.
   Provedení této práce podmiňuje splnění těchto podmínek:
   1./ Úprava planírky... Bude-li zjištěno, že odkopávky bylo by méně než jaké jsou vypočteny v kubatuře zemních prací, bude Vám po kolaudačním řízení účtována jen skutečná výměra.
   2./ Dohotovená planírka bude před prováděním dlažby prohlédnuta, je-li řádně provedena a bude-li bez námitek přijata podnikatelskou firmou Kořínek, Chotěboř, bude účet do 30ti dnů ode dne provedené kolaudace proplacen.
   atd.....
Městský úřad ve Smiřicích, dne 10. srpna 1939
Zdroj.: Okr. archiv HKJiráskova ulice
V době, kdy ještě žádná Jiráskova ulice nebyla a stála zde jen škola.
Dům čp. 247 za školou, začal stavět Karel Volt v roce 1910.

Jiráskova ulice
Fotografie ze smiř. archivu ukazuje stav před školou v roce 1967.

Jiráskova ulice
Stejný pohled ze dne 2.9.2006.

Jiráskova ulice
Prostranství vedle školy.

Jiráskova ulice
Řada dnes zbouraných domů. Podle staré mapy jsou to zleva čp. 24 a 25. Smiř. archiv.
Tyto domy jsou popsány v Palackého ulici.

Jiráskova ulice
Bourání domů. Smiř. archiv.
Smiřická kronika:
   26. června 1970 ve schůzi pléna MNV schválena na návrh rady MNV demolice čp. 24 a 25 v důsledku rozšiřování komunikace Jiráskovy ulice. Demolici čp. 24 provedl v létě stavebník Bárnet za Kčs 4 000,-
   V téže schůzi schválen vzhledem k veřejnému zájmu i výkup domu čp. 27 (majitel Oldřich Hemelík) z prostředků ONV. V tomto domě ponechá MNV sklad prodejny Domácí potřeby, dílnu podniku Tvorba a ze zahrady a dvora zřídí prostory a sklady pro výkup sběru.

Jiráskova ulice
Po zbourání domů bylo místo upraveno. Názorná agitace ve Smiřicích v roce 1983. Smiř. archiv.

Jiráskova ulice
Prostranství při křižovatce s Palackého ulicí. Na konci roku 2014 byly stromy pokáceny.


Pravá strana ulice

Jiráskova ulice 417 Jiráskova ulice 419 / 418
Čp. 417 + Dvojdomek zleva čp. 419 a 418

Jiráskova ulice 399 Jiráskova ulice 398
Čp. 399 + Čp. 398

Jiráskova ulice 382 Jiráskova ulice 380
Čp. 382 + Čp. 380

Jiráskova ulice 382
Ing. Milan Plšek fotil dům čp. 382 dne 31.5.2017.

Jiráskova ulice 382
Sloupy elektrického vedení byly v roce 2018 z ulice odstraněny. Foto ing. Milan Plšek 14.10.2018

Jiráskova ulice 363 Jiráskova ulice
Čp. 363 - soukromý dům, potom hospoda U Křepelek, později se sem nastěhovala služebna VB a nakonec Lidová škola umění.
Vpravo: Naproti malé školní budově stála trafika, později byla přemístěna na dvůr školy, tam ji používal školník jako dílnu.
Na fotce od p. Reichové je Slávek Menger.

Jiráskova ulice 363
Čp. 363 po renovaci fasády, dozadu vede ulice Kapitána Jaroše. Foto ing. Plšek v říjnu 2017.

Jiráskova ulice 266
Čp. 266 - Obecní dům kolem r. 1930. Smiř. archiv.

Jiráskova ulice 266
Čp. 266 dne 29.10.2014

Jiráskova ulice 266
Čp. 266, před domem je odstraněn vysoký strom, který je vidět na fotce nahoře. - 19.10.2012

Jiráskova ulice 266
Čp. 266, levá strana domu. Touto cestou se přijíždí k domům ulice U Vlečky. 29.10.2014

hřiště před školou
Vl. Sladký fotil fotbálek na hřišti před školou 21.2.2010.

hřiště před školou
Foto hřiště před školou z léta 2020.

Jiráskova ulice Jiráskova ulice 33
Akce ,,Z" v ulici u Obecního domu. Smiř. archiv. + Čp. 33 - za plochou budovou velkoprodejny, již prochází Palackého ulice.

Jiráskova ulice 33
Přistavěná část na domě čp. 33 - 4.12.2014. Vložený obrázek je ze dne 3.8.2008Jiráskova ulice Jiráskova ulice
Výkopové práce na hloubkové kanalizaci v Jiráskově ulici. Práce byla zahájena na podzim roku 1969.
Roury mají průměr 120 cm. Obě fotky jsou ze smiř. archivu.