Smiřice - Jiráskova ulice

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Na staré katastrální mapě je ulice označena jako Komenského třída.
V roce 1927, na plánu přejezdu vlečky, jako Školská ulice, jinde jako Školní ulice.
V ulici je 21.7.2016 evidováno 21 adres:
čp. 33, 206, 247, 266, 274, 276, 295, 315, 330, 347, 348, 349, 363, 380, 381, 382, 398, 399, 417, 418 a 419

Zbourané domy s čp. 24 a čp. 25Jiráskova ulice
Foto Jiráskovy ulice z léta 2020.

Jiráskova ulice
Pohled z Fučíkovy ulice směrem k centru města. Domy popisuji podle této fotografie.
Nedatované fotografie jsou ze dne 2.9.2006.


Levá strana ulice

Jiráskova ulice 349 Jiráskova ulice 348
Čp. 349 + Čp. 348

Jiráskova ulice
Čp. 348 / 330 - 26.6.2012

Jiráskova ulice 330 Jiráskova ulice 315
Čp. 330 + Čp. 315

Jiráskova ulice 295 Jiráskova ulice 274
Čp. 295 + Čp. 274

Jiráskova ulice 391 / 247
Křižovatka s ulicemi Anežky Malé a Kapitána Jaroše (vpravo).
Vlevo stojí čp. 391, nižší dům má čp. 247. Vzadu stojí budovy školy. 31.10.2014
Další informace o domě čp. 247

Jiráskova ulice
Fotografie ze smiř. archivu ukazuje stav před školou v roce 1967.

Jiráskova ulice
Bílo červená kostka má čp. 347. 2.9.2006.
Další informace o domě čp. 347 (Masarykův dům / školní jídelna)

Jiráskova ulice
V době, kdy ještě žádná Jiráskova ulice nebyla a stála zde jen škola. - Čp. 206
Další informace o smiřické škole čp. 206

Jiráskova ulice
Prostranství vedle školy.


Pravá strana ulice

Jiráskova ulice 417 Jiráskova ulice 419 / 418
Čp. 417 + Dvojdomek zleva čp. 419 a 418

Jiráskova ulice 419 a 418
Foto ze dne 12.2.2024

Jiráskova ulice 399 Jiráskova ulice 398
Čp. 399 + Čp. 398

Jiráskova ulice 382 Jiráskova ulice 380
Čp. 382 + Čp. 380

Jiráskova ulice 382
Ing. Milan Plšek fotil dům čp. 382 dne 31.5.2017.

Jiráskova ulice 382
Sloupy elektrického vedení byly v roce 2018 z ulice odstraněny. Foto ing. Milan Plšek 14.10.2018

Jiráskova ulice 363 Jiráskova ulice
Čp. 363 - soukromý dům, potom hospoda U Křepelek, později se sem nastěhovala služebna VB a nakonec Lidová škola umění.
Vpravo: Naproti malé školní budově stála trafika, později byla přemístěna na dvůr školy, tam ji používal školník jako dílnu.
Na fotce od p. Reichové je Slávek Menger.

Jiráskova ulice 363
Čp. 363 po renovaci fasády, dozadu vede ulice Kapitána Jaroše. Foto ing. Plšek v říjnu 2017.
Další fotografie čp. 363

Jiráskova ulice
Čp. 266 - V roce 2015 byly provedeny úpravy ulice, vznikla zde nová parkoviště. 1.6.2015
Další informace o domě čp. 266

hřiště před školou
Vl. Sladký fotil fotbálek na hřišti před školou 21.2.2010.

hřiště před školou
Foto hřiště před školou z léta 2020.

Jiráskova ulice Jiráskova ulice 33
Akce ,,Z" v ulici u Obecního domu. Smiř. archiv. + Čp. 33 - za plochou budovou velkoprodejny, již prochází Palackého ulice.

Jiráskova ulice 33
Přistavěná část na domě čp. 33 - 4.12.2014. Vložený obrázek je ze dne 3.8.2008Dláždění ulice:

Adresát:
Firma Ing. Robert Čeřovský, podnikatelství staveb, Smiřice
   Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 4. srpna t.r. zadává se Vám úprava ulice Jiráskovy od domu pana Josefa Kaubeho k vlečce (od křižovatky s Palackého ulicí k ulici Anežky Malé – pozn. P.) podle Vaši nabídky ze dne 20. července t.r. za rozpočtenou částku K 15. 959.80.
   Práce dlaždické byly zadány jinému oferentovi.
   Provedení této práce podmiňuje splnění těchto podmínek:
   1./ Úprava planírky... Bude-li zjištěno, že odkopávky bylo by méně než jaké jsou vypočteny v kubatuře zemních prací, bude Vám po kolaudačním řízení účtována jen skutečná výměra.
   2./ Dohotovená planírka bude před prováděním dlažby prohlédnuta, je-li řádně provedena a bude-li bez námitek přijata podnikatelskou firmou Kořínek, Chotěboř, bude účet do 30ti dnů ode dne provedené kolaudace proplacen.
   atd.....
Městský úřad ve Smiřicích, dne 10. srpna 1939
Zdroj.: Okr. archiv HK
Jiráskova ulice Jiráskova ulice
Výkopové práce na hloubkové kanalizaci v Jiráskově ulici. Práce byla zahájena na podzim roku 1969.
Roury mají průměr 120 cm. Obě fotky jsou ze smiř. archivu.