Smiřice - Jiráskova ulice čp. 247

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis uliceJiráskova ulice 391 / 247
Křižovatka s ulicemi Anežky Malé a Kapitána Jaroše (vpravo).
Vlevo stojí čp. 391, nižší dům má čp. 247. Vzadu stojí budovy školy. 31.10.2014

Jiráskova ulice
Plán domu čp. 247 rýsoval architekt Stáňa Pešina, stavitel v dubnu 1910.

Ze žádosti o povolení stavby domu čp. 247:
Volt Slavná městská rado !
   Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích na pozemku č. parc. 243/6 činžovní domek, který by byl rohovým a vedle na téže parcele domek dle nákresů ...
   Domek ten by hraničil s domem p. J. Trmala a byl by delším průčelím obrácen do ulice, kdežto činžák delším průčelím by tvořil frontu školy a kratším průčelím by byl obrácen do ulice.
Karel Volt dne 3. května 1910

Jiráskova ulice
Vpravo stojí budova školy, vzadu dům stavitele Volta.

Jiráskova ulice
Zadní partie domů čp. 391 a 247. - 9.5.2009

Jiráskova ulice
Celkový pohled směrem k centru města. Dům vpravo má čp. 266.