Holohlavy - ulice U Jordánu

Jordán se jmenuje potok, tekoucí kolem ulice. Nedatované fotografie byly pořízeny 10.10.2010
Všechny domy ještě nemají čísla, určoval jsem je podle rozpisu čísel dole.

Zpět na hlavní stránku       Fotografie z budování ulice       Fotografie z budování hřiště U Svatýchulice U Jordánu
Roman Andrýs ulici fotografoval v létě 2020.
Kliknutím se fotografie zvětší

ulice U Jordánu
Potok Jordán teče mezi železniční tratí a domy ulice. Vzadu je vidět lávka přes potok. 29.6.2019

ulice U Jordánu
Potok Jordán při velmi vysokém stavu vody 25.2.2012, pršelo a roztál sníh.
I když je prý ulice v zátopovém pásmu, nikdy se ještě nestalo, aby voda vystoupila nad břehy.

ulice U Jordánu
Vpravo za mostem je prostor popisované ulice. Normální průtok vody v potoce Jordán je vidět.
Foceno na hasičském cvičení dětí v roce 1982 (100 let sboru). Hasičský archiv.

ulice U Jordánu
Montáž fotografií této ulice ze stránky mapy.cz. 2002 - 2011

ulice U Jordánu ulice U Jordánu
Dne 25.2.2008 je v ulici evidováno 8 adres: čp. 253, 258, 259, 266, 282, 284, 288 a 295
Ke dni 3.10.2008 je v ulici evidováno 13 adres - nová čísla jsou: čp. 254, 286, 294, 298 a 299
Ke dni 29.5.2009 je v ulici evidováno 16 adres - nová čísla jsou 255, 281 a 289
Ke dni 28.8.2009 je v ulici evidováno 19 adres - nová čísla jsou 269, 270 a 274
Ke dni 7.10.2010 je v ulici evidováno 22 adres - nová čísla jsou 277, 296 a 297
Ke dni 27.5.2011 je v ulici evidováno 24 adres - nová čísla jsou 280 a 291
Ke dni 17.2.2012 je v ulici evidováno 26 adres - nová čísla jsou 271 a 287
Ke dni 11.1.2013 je v ulici evidováno 30 adres - nová čísla jsou 265, 272, 273 a 278
Ke dni 28.2.2014 je v ulici evidováno 32 adres - nová čísla jsou 242 a 268
Ke dni 21.10.2014 je v ulici evidováno 33 adres - nové číslo je 283
Ke dni 7.9.2015 je v ulici evidováno 35 adres - nová čísla jsou 285 a 290

Ke dni 19.1.2019 je v ulici evidováno stále 35 adres.

ulice U Jordánu Nahoře:
  Ve smiřickém Zpravodaji byla otištěna mapa zastavěné plochy U Jordánu (nahoře). Plány se trochu změnily, jak je vidět podle popisných čísel ulice vpravo.

  Na obrázku dole, pod zakresleným silničním obchvatem centra Smiřic, je plánovaná další výstavba.
  Obchvat hlavní ulice ve Smiřicích od státní silnice byl plánován od 70. let. Proti tomuto obchvatu lidé bydlící u trasy sepsali petici se 600 podpisy. Zajímavé by bylo jistě porovnání, kolik podpisů by bylo pod peticí souhlasící s obchvatem a tím odstranění dopravy z Palackého ulice.
  Nakonec se změnil územní plán Holohlav a obchvat se stavět nebude.

Vpravo: prázdné pole v červnu 2002.

ulice U Jordánu
Plán plánovaného obchvatu.
Kroužek vlevo je cesta od státní silnice, zamýšlená trasa obchvatu vedla nad železniční tratí, ulicí U Jordánu,
Smiřicemi a u malého stadionu ústí do Palackého ulice (kroužek vpravo).

ulice U Jordánu
Ulice U Jordánu v pohledu z holohlavského kostela 12.2.2011. Před železniční tratí teče potok Jordán.

panorama
Pohled na ulici U Jordánu od Smiřic. 10.10.2010, 8.6.2013 a 31.10.2014

Klikni pro velký obrázek.

ulice U Jordánu
Pohled na ulici z okna panelového domu. 9.7.2013

ulice U Jordánu
Nový chodník 21.10.2014. Foto Vladimír Sladký.

ulice U Jordánu
Pohled z ulice směrem na smiřickou ulici Generála Govorova. 7.11.2014

ulice U Jordánu
Nový chodník mezi ulicí U Jordánu a smiřickou ulicí Generála Govorova. 13.12.2014
Fotky ze stavby jsou na stránce o budování.

ulice U Jordánu
Lávka přes potok Jordán. 27.7.2018


Domy seřazené podle popisných čísel

ulice U Jordánu
Řada domů popsaná dole 16.6.2012
Čp. 253, 254, 255, 256, 257, 258 a vjezd do čp.259

ulice U Jordánu
Čp. 253 - tento dům byl v ulici postaven první.

ulice U Jordánu
Vlevo čp. 254, vpravo čp. 255. Vzadu jsou vidět řadové domy Jabloňové ulice. 19.5.2012

ulice U Jordánu
Domy s šedou fasádou vlevo čp. 256, vpravo čp. 257. 19.8.2015

ulice U Jordánu
Vlevo čp. 258, vpravo čp. 259.

ulice U Jordánu
Vlevo čp. 260, vpravo čp. 261. 30.9.2018.

ulice U Jordánu
Čp. 262.
Původní místo, zamýšlené pro domy s čísly 262 a 263, koupil jeden majitel. 19.8.2023

ulice U Jordánu
Druhá strana stejné části ulice.

ulice U Jordánu
První dům u cesty od Smiřic má čp. 265. 6.7.2013

ulice U Jordánu
Čp. 266 stojí také u křižovatky.

ulice U Jordánu
Odbočka do boční ulice.
Plot domu čp. 266, čp. 268 ještě chybí, žlutý dům má čp 270, nakonec stojí domy s čísly 272 a 274.

ulice U Jordánu
Dům čp. 268 byl rychle hotový 21.12.2013.
Hrubá stavba domu na vloženém obrázku je ze dne 8.6.2013.

ulice U Jordánu
Čp. 269

ulice U Jordánu
Čp. 271, uprostřed čp. 269, vzadu čp. 265. - 12.1.2013
Letní sluníčko barvy domů na fotografii zesvětlilo 19.8.2014

ulice U Jordánu
Čp. 272, vzadu čp.270.

ulice U Jordánu
Čp. 273 a čp. 271 vzadu. 19.6.2014

ulice U Jordánu
Domy s čp. 269, 271 a 273. 19.5.2012

ulice U Jordánu
Novostavba s čp. 267 - 6.9.2023

ulice U Jordánu
Zadní strana domů zleva: Čp. 273, 271 a 269. - 19.5.2012

ulice U Jordánu
Vlevo čp. 277, vpravo 274.

ulice U Jordánu
Dům čp. 275 18.10.2023

ulice U Jordánu
Čp. 278 vpravo, naproti stojí domy 277 a vzadu 274. - 12.1.2013

ulice U Jordánu
Čp. 280.
Mezi ploty obec buduje chodník, ten přes most vede do Holohlav, nebo ke smiřickému nádraží. 31.10.2014

ulice U Jordánu
Vzadu stojí dům čp.281, vpravo čp. 279 - 11.7.2023

ulice U Jordánu
Vpravo stojí čp. 277. 5.11.2020

ulice U Jordánu
Čp. 281

ulice U Jordánu
Na druhé straně této odbočky stojí domy s čp. 282, 284, 286 a u křižovatky 288.

ulice U Jordánu
Domy s čp. 283, 285, 287, 289 . - 8.8.2015

ulice U Jordánu
Čp. 288

ulice U Jordánu
Čp. 289, vzadu čp. 287

ulice U Jordánu 290
Čp. 290, vzadu 291. - 3.12.2015

ulice U Jordánu
Čp. 291 má novou barvu fasády. 8.6.2013

ulice U Jordánu
Čp. 292 - 18.11.2020

ulice U Jordánu
Čp. 294

ulice U Jordánu
Čp. 294 - 6.7.2019

ulice U Jordánu
Čp. 295

ulice U Jordánu
Čp. 296

ulice U Jordánu
Čp. 297, vzadu čp.298 a holohlavský kostel. 19.5.2012

ulice U Jordánu
Čp. 298 stojí u vjezdu do popisované ulice.

ulice U Jordánu
Čp. 299 stojí přímo u podjezdu železniční tratě (Brodek) do Holohlav.

ulice U Jordánu
Čp. 242 - 18.10.2023

ulice U Jordánu
Vjezd k čp. 243 - 18.10.2023

ulice U Jordánu
Čp. 342 stojí na konci cesty směrem do Smiřic. 8.4.2020

ulice U Jordánu
Čp. 243 - 3.4.2023