Holohlavy - ulice Na Kopečku čp. 13

Jsou použity materiály z hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku    Zpět na popis uliceNa Kopečku
Čp. 13. Výměna střešní krytiny 20.8.2011. Jednu dobu zde vnuk Vojtěcha Prokopa provozoval v bývalých stájích hospodářství hostinec.


Majitelé čp. 13: V roce 1654 byl majitel domu Jan Jambor, 1713 - Mikoláš Adamjira, 1730 - Mik. Adam Jira,
v čase Josefínského katastru Karel Adamíra č. 12, 1931 - Vojtěch Prokop

   Původní rod Adamírů, který dlouho se držel na Chalupě v mužském pokolení vymřel a vdova provdala se za Jana Prokopa, který pocházel z Čánky u Opočna a byl synem šafáře tamnějšího panství ( Šafář Prokop pocházel z rol. rodiny z Polánek u Třebechovic ). Dle verse nebyl jeho synem a proto prý přiženil se z dosahu rodiny do neznámého prostředí, což dalo by se vysvětliti tehdejší zvůlí panskou. Týž na svoji dobu inteligentní a rozumný hospodář, byl dlouholetým starostou obce a rozšířil původní menší chalupu.
   Též syn František Prokop, dlouho spravoval obec a koupí získal od č. 16 r 1883. 1 na úzský ( č.p. ... ) a r. 1885 chlumeckou. R. 1879 koupil roli na hradečnici od Batisty, mlynáře, která původně patřila k nynějšímu č. 32.
   Po finančním ztroskotání býv. starosty J. Šandery, koupil od téhož i druhou polovinu na úzský ( dříve Chmelíkovo ) a jsa sám dosti zatížen, prodal původní roli tohoto čísla Hostáňovi z Habřiny.
   Vnuk Vojtěch Prokop koupil r. 1929 roli na šafranici č. k. ... , kterou Josef Bureš, č. 16 získal od děkanství dlouholetým pachtem, ve veřejné dražbě.
   Staré dřevěné stavení shořelo r. 1872, 1. listopadu. Oheň povstal ve stodole č. p. 36, též dřevěné a spolu s č. 13 shořela i stodola u č. 15 ( vál západní vítr ). Opravený sroubek z vepřovic sloužil po ohni za obydlí. Na novostavbu páleny byly cihly na místě zhotovené v tak zvaných feltrovnách, z nichž jedna propadla se do podzemní skrýše ( v místě dnešní stodoly ). Celkem přišlo se při stavbě na 3 skrýše, které byly zasypány. Zmíněný sroubek zbořil, stavení přestavěl a doplnil ( chlév r. ) vnuk Vojtěch. Z původní stavby zůstal pouze klenutý sklípek v sadě ( býval pod stodolou ) a studna, ovšem upravená. Na Kopečku
   Jan Prokop při stavbě odprodal část zahrady Jos. Sehnoutkovi z Probluze, bratrovi Sehnoutky z č. 31, který v roce 1873 postavil tam č.p. 71 ( ? - pozn .P.) a část zahrady pro stavbu stodoly č. 36 ( K. Kučerovi ), jak vykrojení ukazuje. V této části při kopání základů našla se nádoba s penězi. V celém sadě nacházejí se kulturní jámy a učiněny byly různé nálezy, při rovnání sadu. Další syn rovněž Vojtěch, vstoupil v tomto rozsahu do J.Z.D. - Hol. Kronika

   Podle soupisu poddaných z roku 1651 žili na statku:
tesař Jan Jambor ( 60 let ), jeho manželka Anna ( 30 ), děti Kateřina ( 11 ), Anna ( 9 ), Jan ( 6 ), Mandalena ( 4 ), Ondřej ( 3 ) a Markéta ( půl roku stará ). Dále podruh Jiřík Šolc ( 40 ) s manželkou Annou ( 34 ) a dcerami Dorotou ( 4 ) a Mandalenou ( 3 )-------------------

Na obrázku vpravo je čp. 13 dne 7.3.2006
Na vloženém obrázku z aukce vpravo dole, je pohlednice s nalepenou známkou z roku 1936.

------------------- kříž

Potomci Adamírů:
Matrika oddaných obce Vlkov:
Josef Špaček, 31 let 6 m, kovář a chalupník, manželský syn Václava Špačka, kováře z Hubilesa č.p. 4 a jeho manželky Doroty, roz. Jan Divecky, chalupník v Hubilese č.p. 4
si vzal za manželku 22. září 1863
Anna Hynek,18 let 7 m 21 d, manželská dcera Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 102

Václav Uždil, 22 let 3 m 12 d, chalupník, manželský syn po zemřelém Karlovi Uždilovi, chalupníkovi z Vlkova čp. 52 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Rezek,chalupník ve Smržově č.p. 1
si vzal za manželku 9. listopadu 1869
Kateřina Hynek, 20 let 3 m 22 d, manželská dcera Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 118

Jan Hynek, 27 let 7 m 19 d, chalupník, manželský syn Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
si vzal za manželku 9. listopadu 1869
Anna Moček(?), 20 let 2 m 22 d, manželská dcera po zemřelém Václavovi Močkovi, sedláku z Vlkova č.p. 45 a jeho manželky Marye, roz. Václav Eliáš, sedlák ve Vlkově č.p. 45
str. 118

Václav Kotland, 22 let 9 m 9 d, chalupník a manželský syn Mikoláše Kotlanta, výměnkáře z Černilova č.p. 11 a jeho manželky Doroty, roz. Jiří Štěp, chalupník ve Svinarech č.p. 32
si vzal 16. září 1872 za manželku
Marye, 20 let 3 m 20 d, manželská dcera po zemřelém Václavovi Hynkovi, chalupníku z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 127

Jiří Bouček, 31 let 6m12d, poklasný ze Skřivan, dovolenec, manželský syn po zemřelém Jiřím Boučkovi, řezníku z Vlkova č.d. 44 a jeho manželky Anny, roz. Jan Horák, chalupník z Blešna č.d. 44
si vzal za manželku 13. července 1874
Anna, 27let 3m 16d, manželská dcera Václava Andrejska z Holohlav č.d. 13 a jeho manželky Marye, roz. Jan Veselovsky, chalupník v Černilově č.d. 83
str. 132Anna Křečková *21.3.1871, Holohlavy měla dceru Josefu Prokopovou *1893 a syna Václava Křečka *1896, obuvníkProkopovi
Josefa, dcera Jana Prokopa, chalupníka z Holohlav č. 13 a jeho manželky Anny roz. Valášek, chalupník a kovář tamtéž č. 43 si vzala za manžela Jana Černého ze Smržova č. 24
Jejich syn František narozený 1.2.1874 Smržov 24, byl 18.2.1896 u Trotiny na trati české komerční polní dráhy Smiřice – Sádová přejetím vlakem usmrcen.
Františka Prokopová byla ještě 27.10.1876 svobodná dcera Jana Prokopa Holohlavy 13.

František Prokop, 23let 11m 14d, chalupník z Holohlav čp. 13, manželský syn Jana Prokopa, chalupníka z Holohlav č.p. 13 a jeho manželky Marye, rodem Jan Valášek z Holohlav č.p. 43
si vzal za manželku 20. listopadu 1877
Anna Pultrova, 18let 6m 14d, manželská dcera Jana Pultra, sedláka z Velké Skalice č.p. 10 a jeho manželky Anny, roz. Jiří Ferbas, sedlák ve v. Skalici č.p. 28
Matrika oddaných Skalice str. 112Dne 5.6.2007 jsem dostal tento dopis:
Dobrý den (večer) pane Andrýs !
......
  Pane Andrýs, už delší čas se zabývám rodinnou historií což v tomto případě není jednoduché, neboť léta žiji daleko. Ale díky počítači se dá ledacos vyřešit nakonec i vaše stránky jsem našla. Jmenovala jsem se za svobodna Prokopová a jak mohu dokumentovat, tak se můj otcovský rod okolo 1620 vyskytoval v ČESKÉM MEZIŘÍČÍ a postupně se otcovská větev přesouvala a já došla k předku jménem Jiří Prokop, který přebýval v Holohlavech, neboť se oženil s dcerou tamějšího Mikeše Adamíry. ( viz příloha ) Domnívám se, specielně srovnávaje data která mám k disposici, nebo když jsem prohlížela vaše fotky z dávných dob, že o příbuzenských kořenech nemůže být pochyb....Ovšem když jsem porovnávala své informace ze Zámrsku s vašimi, které jak uvádíte jste čerpal z kroniky Vojtěcha Prokopa, vyvstal mi v hlavě zmatek, podle vašich údajů z Prokopovy kroniky: na pozemek č.13 u původních Adamírových se přiženil Jan Prokop, syn nemanželský a uvádíte, že si vzal vdovu po Mikešovi, což opět podle informací ze Zámrsku neodpovídá, když se dcera Anna vdávala byl její otec Mikeš vdovcem.

   Spekuluji: Jestli se Adamíra po svatbě své dcery znovu oženil a vzal si mladší a v zápětí zemřel a tím pádem se objevil Jan Prokop a onu vdovu si vzal ??? Kolik potom se vyskytovalo Prokopových okolo Adamírů, nezdá si mi pravděpodobné, že by se vlastní a nevlastní synové kamarádili... že by spolu byli na tom samém hospodářství...

   Skutečným faktem je, že můj Jiřík Prokop se za deset let po svatbě v Holohlavech objevil usazený v Horkách ( dnešní Kostelecké Horky ) kde do konce života s Annou šenkýřoval a kde vychovali 6 dětí. Dalším faktem je, že otec Jiřího Prokopa, také Jiří Prokop, byl šafářem na opočenském panství, sloužil postupně na několika místech ( Třebechovice, Trnov, Čánky, Přepychy ) a na stáří se usadil v Polance. ( viz příloha) Není pak divu že děti měl křtěné dá se říci po celém kraji.
   Vera Bier-ova, Edmonton, Alberta, Canada

Na Kopečku
Výpis z archivu v Zámrsku, který mi poslala paní Věra Bierová
Paní Věra Hottmarová doplnila 14.2.2024 další informace. Děkuji.
Jak se Prokopovi dostali na čp. 13 v Holohlavech
   Trnovský šafář Jiří Prokop (1785-1851) měl mj. syna Jiřího (1815-1893), který se oženil 17.9.1844 v Holohlavech s Annou Adamírovou z čp. 13. Anna byla dcerou Mikuláše Adamíry a jeho první ženy Anny, rozené Vojtěchové z Rodova.
   Jiří Prokop se s manželkou Annou odstěhovali do Kosteleckých Horek, kde vlastnili statek a hospodu.
   Mikuláš Adamíra byl majitelem čp. 13 v Holohlavech. Poprvé se oženil 27.2.1821 s Annou Vojtěchovou z Rodova. Anna zemřela 23.2.1838.
  Mikuláš se 18.1.1842 oženil podruhé s Marií Valáškovou, dcerou kováře Jana Valáška z Holohlav čp. 43. Mikulášovi bylo 42 let, Marie byla o 18 let mladší. Manželství netrvalo dlouho, Mikuláš zemřel 7.8.1846.
   Vdova Marie se 23.11.1847 provdala za bratra Jiřího Jana Prokopa (1821-1892) a nadále hospodařili na čp. 13.Na KopečkuNa Kopečku Na KopečkuNa Kopečku
Pan Vojtěch Prokop (23.3.1886 - 18.4.1966), autor kroniky Holohlav, bydlel v čp. 13. Kroniku přestal psát v roce 1963.
Pan Vojtěch Prokop měl na svém parte napsáno:
"Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou."
První díl kroniky byl ohodnocen, na první krajské přehlídce v Hradci Králové,
jako jeden z vážných ( tehdy velmi řídkých ) pokusů o řádnou historii venkovské obce.