Holohlavy - ulice Na Kopečku

V ulici Na Kopečku je k 19.1.2019 evidováno 9 adres (1 ještě není): čp. 13, 14, 15, 16 + 19, 17 + 18, 70, 212 a 334

-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.

Zpět na hlavní stránkuNa Kopečku
Domy popisuji podle této fotografie. Vlevo stojí čp. 18. - 1.12.2006

Na Kopečku
5.5.2012

Na Kopečku
Od Zdeňka Tichého je fotografie, která ukazuje podobný pohled jako nahoře. Místo domu čp. 19 stojí ještě budova pily.
Foceno ze dvora domu čp. 31.

Na Kopečku
Uprostřed prochází popisovaná ulice. 10.6.2008

Na Kopečku
Panorama ulice Na Kopečku. Pravá strana. - 1.12.2006

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Ulice Na Kopečku vede kolmo nahoru. 4.5.2003
Vpravo: V roce 1877 bylo domovní stavení čp. 15 přestavěno podél cesty. Zde je jeho původní pozice.


Levá strana ulice

Čp. 17 a 18

Na Kopečku 18
Čp. 18 stojí na křižovatce se Smiřickou ulicí. 28.7.2006

Protokol
   Sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 9. dubna 1901
   Předmětem
   podpisy Jest komisní šetření stavebního místa k žádosti Jana Pácalta čís. 18. o nové obidelního stavení.
   Stavbu provede p. Vaclav Holub z Jaroměře, z tvrdého hmotu taškami kryté dle předpisu a předloženého plánu, pročež není z ohledu místních a policejních ničeho k namytání.
   Dále slyšení spolumezující sousede a sice: František Kotlant Marie Kabrová kteří proti stavbě této ničeho nenamýtají.
   Když více nic k vyřízení nebylo skončil se protokol tento.
   Razítko: Obecní úřad v Holohlavech Království České
   Podpisy:
   František Prokop starosta, Josef Sehnoutka radní, Josef Klouza, Václav Holub stavitel, František Kotlant, Marie Kábrová, Jan Pácalt
Zdroj: Okr. archiv HK - přepis i s chybami.


Na Kopečku 18
Plán na přístavění chléva pro p. Jos. Pácalta rýsoval Jan Skalický, úředně oprávněný mistr zednický v Rodově.
Na horní fotografii je to část s jinou střechou vlevo.
Je podepsaný starosta Andrýs Rudolf, byl starostou v letech 1919 až 1924.

Na Kopečku 18 Na Kopečku 17
Čp. 18 a Čp. 17 - 7.3.2006

Vpravo dole je nedatovaná fotografie domu čp. 18. Za foto děkuji paní Haně Musilové.
Její babička Anna Pácaltová vdaná Pfeiferová se zde narodila. Anna byla dcera Jana Pácalta a Marie roz. Špryňarové oba z Holohlav.


čp. 18 Majitelé čp. 17 a 18: 1654 – Chrištof Dvorský, 1713 – Jan Patzalt, 1730 – Jan Pácalt, Josef. katastr – Václav Pácalt, v čase psaní hol. kroniky – Václav Hroch
   Býval to úhledný statek o výměře 67 str. 2,5 věr. jak z poznámky visitace 1730 jest zřejmo. Snad z důvodů náboženských, neb odúmrtí bylo 54 str. přivtěleno k ( ? ). Rodina Pácaltova přišla již rozdělenou chalupu ( bez č. 18 ) a byla v držení na počátku 19. stol., kdy vdova po Pácaltovi vzala si Zilvara Václava vulgo Boldomíra. Od jeho syna Karla koupil ji Kotlant Fr. Z č. 47 r. 1891
   Stará stavba shořela r. 1901 s č. 18 a byla rozbourána ( domovní se stodolou ) a Kotlant opravil bývalou výměniční chaloupku ( stavení dnešní) a v r. 1902 odprodal ze zahrady stavební místo dnešního č.p. 82 Karlu Andrejskovi. V roce 1907 prodal zbytek Jos. Bergrovi z čís. 56.
   Louku již dříve koupil Jílovský ze Smiřic a pole ( špičku za příkopem ) za Zilvara koupil Valášek z čís. 43. Zbývající pole u příkopu prodal Kotlant Jos. Tučkovi č. 11, Fr. Jelínkovi č. 34.
   Dnešní pole č. kat. … přikoupil Berger a pochází z velkostatku, při stavbě Josefova bylo změněno Černožským za pozemky tamtéž a od té doby měnily často držitele( Kutík, Lorenz, Kutík, Berger ). Dosud drží vdova Bergrová ( v nové době převzaly opět stat. statky )
   Z této rodiny Pácaltů odvozují svůj původ všichni Pácaltové v obci, v Černožicích a v ( ? ), na Kopečku ve Smiřicích.
   Od vdovy Bergrové a syna Rudolfa ( hodináře ) koupili stavení r. 1928. Kateřina a Václav Hrochovi z Habřiny, domek přestavěli a zahradu znovu osázeli.
   Dle toho, jak byly pozemky rozděleny mezi statky, přišly pozemky od tohoto čísla k děkanství ( nad libní, Vrchzábnice aj. ) - hol. kronika

   Podle soupisu poddaných z roku 1651 žil na statku:
starší konšel Kryštof Dvorský ( 51 ) s manželkou Alžbětou ( 48 ) a děti Salomena ( 17 ), Mikoláš ( 16 ). Dále zde žil hříbek Vavřinec ( 14 ).

   Majitelé čp. 18: 1654 – Mikuláš Charvát, 1713 – Matěj Jandík, 1730 – Matěj Jandík, Josef. katastr – Václav Chlupatý / Anna Chlupatá, v čase psaní hol. kroniky Josef Pácalt ( až do 90 let minulého století ) louky: pod smiřičky - hol. kronika

   Podle soupisu poddaných z roku 1651 žili na statku:
Mikuláš Charvát ( 50 ), zahradník, jeho manželka Marta ( 42 ) a jejich děti Dorota ( 17 ), Anna ( 7 ) a Adam ( 4 ). Ještě zde žila Kateřina Pytrová ( 24 ) vdova po nebožtíku Pytrovi, hrnčíři.

Na Kopečku

  Na webu www.sreality.cz byl umístěn 23.10.2008 tento inzerát i foto na prodej domu čp. 17:

  Nabízíme rodinný dům 4+kk v klidné části obce Holohlavy. Celková plocha pozemku činí 1.533 m2 a z toho zastavěná plocha 201 m2. K domu náleží garáž a kůlna. Na pozemku ovocné stromy: jabloně, hruška, švestky a višeň. Prostorná půda lze využít v výstavbě dalších pokojů. Dispozice: 1. nadzemní podlaží: chodba, kuchyň, 2x pokoj, koupelna, WC, spíž, schodiště do podkroví. Dále podkroví: chodba, 1x pokoj, půdní prostor. Vytápění plynový kotel,...
Zastavěná plocha 201 m2 . Užitná plocha 122 m2. Počet podlaží objektu 2. Plocha parcely 1 533 m2. Typ budovy cihlová. Stav budovy před rekonstrukcí.
Čp. 70

Na Kopečku
Neznámý průvod v dnešní ulici Na Kopečku. Vpravo je vidět stará podoba domu čp. 70.
Od Hany Týfové.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Čp. 70. Dnešní majitelé dům opravili, vchod do domu byl původně v místech schodů. - 7.3.2006
Vpravo: Fotografie od p. Bohdanecké ukazuje pravou část domu č. 70 před přestavbou.

Na Kopečku V holohlavské kronice jsou asi přehozeny popisy majitelů domovních čísel. Vedle čp. 13 dnes stojí čp. 70 i podle majitelů je to čp. 70. Číslo 71 je ve Smiřické ulici.

   V r. 1874 postavil Josef Sehnoutka bratr z čp. 31, který přiženiv se do Probluze, vrátil se do rodné obce, aby zde s manželkou užíval výměnku. Na rozdíl od jiných Sehnoutků zván byl ,,Probluzský“. Po smrti manželky zdědil Jos. Polák z Lochenic, který měl Sehnoutkovu dceru. Dědictvím opět nabyla dcera Polákova, Svatošová Marie, choť učitele ve Smiřicích. Od této koupili manželé František a Aloisie Štrumhausovi.
  Hol. kronika.
  Pamatuji jako majitelé domu čp. 70 rodinu Štrumhausovu. Pán přišel o obě nohy a jezdil po Holohlavech na tříkolovém vozíku s převodem od rukou k přednímu kolu. Jako kluci jsme mu pomáhali vytlačit vozík do kopce k domovu nebo ke škole, pro jeho ruce to musela být veliká námaha.
  Pozn. Přemek

Foto vpravo je ze dne 29.7.2009.

Čp. 13

Na Kopečku
Čp. 13. Výměna střešní krytiny 20.8.2011.


Majitelé čp. 13: V roce 1654 byl majitel domu Jan Jambor, 1713 - Mikoláš Adamjira, 1730 - Mik. Adam Jira,
v čase Josefínského katastru Karel Adamíra č. 12, 1931 - Vojtěch Prokop

   Původní rod Adamírů, který dlouho se držel na Chalupě v mužském pokolení vymřel a vdova provdala se za Jana Prokopa, který pocházel z Čánky u Opočna a byl synem šafáře tamnějšího panství ( Šafář Prokop pocházel z rol. rodiny z Polánek u Třebechovic ). Dle verse nebyl jeho synem a proto prý přiženil se z dosahu rodiny do neznámého prostředí, což dalo by se vysvětliti tehdejší zvůlí panskou. Týž na svoji dobu inteligentní a rozumný hospodář, byl dlouholetým starostou obce a rozšířil původní menší chalupu.
   Též syn František Prokop, dlouho spravoval obec a koupí získal od č. 16 r 1883. 1 na úzský ( č.p. ... ) a r. 1885 chlumeckou. R. 1879 koupil roli na hradečnici od Batisty, mlynáře, která původně patřila k nynějšímu č. 32.
   Po finančním ztroskotání býv. starosty J. Šandery, koupil od téhož i druhou polovinu na úzský ( dříve Chmelíkovo ) a jsa sám dosti zatížen, prodal původní roli tohoto čísla Hostáňovi z Habřiny.
   Vnuk Vojtěch Prokop koupil r. 1929 roli na šafranici č. k. ... , kterou Josef Bureš, č. 16 získal od děkanství dlouholetým pachtem, ve veřejné dražbě.
   Staré dřevěné stavení shořelo r. 1872, 1. listopadu. Oheň povstal ve stodole č. p. 36, též dřevěné a spolu s č. 13 shořela i stodola u č. 15 ( vál západní vítr ). Opravený sroubek z vepřovic sloužil po ohni za obydlí. Na novostavbu páleny byly cihly na místě zhotovené v tak zvaných feltrovnách, z nichž jedna propadla se do podzemní skrýše ( v místě dnešní stodoly ). Celkem přišlo se při stavbě na 3 skrýše, které byly zasypány. Zmíněný sroubek zbořil, stavení přestavěl a doplnil ( chlév r. ) vnuk Vojtěch. Z původní stavby zůstal pouze klenutý sklípek v sadě ( býval pod stodolou ) a studna, ovšem upravená. Na Kopečku
   Jan Prokop při stavbě odprodal část zahrady Jos. Sehnoutkovi z Probluze, bratrovi Sehnoutky z č. 31, který v roce 1873 postavil tam č.p. 71 ( ? - pozn .P.) a část zahrady pro stavbu stodoly č. 36 ( K. Kučerovi ), jak vykrojení ukazuje. V této části při kopání základů našla se nádoba s penězi. V celém sadě nacházejí se kulturní jámy a učiněny byly různé nálezy, při rovnání sadu. Další syn rovněž Vojtěch, vstoupil v tomto rozsahu do J.Z.D. - Hol. Kronika

   Podle soupisu poddaných z roku 1651 žili na statku:
tesař Jan Jambor ( 60 let ), jeho manželka Anna ( 30 ), děti Kateřina ( 11 ), Anna ( 9 ), Jan ( 6 ), Mandalena ( 4 ), Ondřej ( 3 ) a Markéta ( půl roku stará ). Dále podruh Jiřík Šolc ( 40 ) s manželkou Annou ( 34 ) a dcerami Dorotou ( 4 ) a Mandalenou ( 3 )

   Vnuk Vojtěcha Prokopa provozuje, v bývalých stájích hospodářství, hostinec. - Pozn. Přemek

-------------------

Na obrázku vpravo je čp. 13 dne 7.3.2006
Na vloženém obrázku z aukce vpravo dole, je pohlednice s nalepenou známkou z roku 1936.

------------------- kříž

Potomci Adamírů:
Matrika oddaných obce Vlkov:
Josef Špaček, 31 let 6 m, kovář a chalupník, manželský syn Václava Špačka, kováře z Hubilesa č.p. 4 a jeho manželky Doroty, roz. Jan Divecky, chalupník v Hubilese č.p. 4
si vzal za manželku 22. září 1863
Anna Hynek,18 let 7 m 21 d, manželská dcera Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 102

Václav Uždil, 22 let 3 m 12 d, chalupník, manželský syn po zemřelém Karlovi Uždilovi, chalupníkovi z Vlkova čp. 52 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Rezek,chalupník ve Smržově č.p. 1
si vzal za manželku 9. listopadu 1869
Kateřina Hynek, 20 let 3 m 22 d, manželská dcera Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 118

Jan Hynek, 27 let 7 m 19 d, chalupník, manželský syn Václava Hynka, chalupníka z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
si vzal za manželku 9. listopadu 1869
Anna Moček(?), 20 let 2 m 22 d, manželská dcera po zemřelém Václavovi Močkovi, sedláku z Vlkova č.p. 45 a jeho manželky Marye, roz. Václav Eliáš, sedlák ve Vlkově č.p. 45
str. 118

Václav Kotland, 22 let 9 m 9 d, chalupník a manželský syn Mikoláše Kotlanta, výměnkáře z Černilova č.p. 11 a jeho manželky Doroty, roz. Jiří Štěp, chalupník ve Svinarech č.p. 32
si vzal 16. září 1872 za manželku
Marye, 20 let 3 m 20 d, manželská dcera po zemřelém Václavovi Hynkovi, chalupníku z Vlkova č.p. 3 a jeho manželky Marye, roz. Mikoláš Adamíra, chalupník v Holohlavech č.p. 13
str. 127

Jiří Bouček, 31 let 6m12d, poklasný ze Skřivan, dovolenec, manželský syn po zemřelém Jiřím Boučkovi, řezníku z Vlkova č.d. 44 a jeho manželky Anny, roz. Jan Horák, chalupník z Blešna č.d. 44
si vzal za manželku 13. července 1874
Anna, 27let 3m 16d, manželská dcera Václava Andrejska z Holohlav č.d. 13 a jeho manželky Marye, roz. Jan Veselovsky, chalupník v Černilově č.d. 83
str. 132Prokopovi
Josefa, dcera Jana Prokopa, chalupníka z Holohlav č. 13 a jeho manželky Anny roz. Valášek, chalupník a kovář tamtéž č. 43 si vzala za manžela Jana Černého ze Smržova č. 24
Jejich syn František narozený 1.2.1874 Smržov 24, byl 18.2.1896 u Trotiny na trati české komerční polní dráhy Smiřice – Sádová přejetím vlakem usmrcen.
Františka Prokopová byla ještě 27.10.1876 svobodná dcera Jana Prokopa Holohlavy 13.

František Prokop, 23let 11m 14d, chalupník z Holohlav čp. 13, manželský syn Jana Prokopa, chalupníka z Holohlav č.p. 13 a jeho manželky Marye, rodem Jan Valášek z Holohlav č.p. 43
si vzal za manželku 20. listopadu 1877
Anna Pultrova, 18let 6m 14d, manželská dcera Jana Pultra, sedláka z Velké Skalice č.p. 10 a jeho manželky Anny, roz. Jiří Ferbas, sedlák ve v. Skalici č.p. 28
Matrika oddaných Skalice str. 112Dne 5.6.2007 jsem dostal tento dopis:
Dobrý den (večer) pane Andrýs !
......
  Pane Andrýs, už delší čas se zabývám rodinnou historií což v tomto případě není jednoduché, neboť léta žiji daleko. Ale díky počítači se dá ledacos vyřešit nakonec i vaše stránky jsem našla. Jmenovala jsem se za svobodna Prokopová a jak mohu dokumentovat, tak se můj otcovský rod okolo 1620 vyskytoval v ČESKÉM MEZIŘÍČÍ a postupně se otcovská větev přesouvala a já došla k předku jménem Jiří Prokop, který přebýval v Holohlavech, neboť se oženil s dcerou tamějšího Mikeše Adamíry. ( viz příloha ) Domnívám se, specielně srovnávaje data která mám k disposici, nebo když jsem prohlížela vaše fotky z dávných dob, že o příbuzenských kořenech nemůže být pochyb....Ovšem když jsem porovnávala své informace ze Zámrsku s vašimi, které jak uvádíte jste čerpal z kroniky Vojtěcha Prokopa, vyvstal mi v hlavě zmatek, podle vašich údajů z Prokopovy kroniky: na pozemek č.13 u původních Adamírových se přiženil Jan Prokop, syn nemanželský a uvádíte, že si vzal vdovu po Mikešovi, což opět podle informací ze Zámrsku neodpovídá, když se dcera Anna vdávala byl její otec Mikeš vdovcem.

   Spekuluji: Jestli se Adamíra po svatbě své dcery znovu oženil a vzal si mladší a v zápětí zemřel a tím pádem se objevil Jan Prokop a onu vdovu si vzal ??? Kolik potom se vyskytovalo Prokopových okolo Adamírů, nezdá si mi pravděpodobné, že by se vlastní a nevlastní synové kamarádili... že by spolu byli na tom samém hospodářství...

   Skutečným faktem je, že můj Jiřík Prokop se za deset let po svatbě v Holohlavech objevil usazený v Horkách ( dnešní Kostelecké Horky ) kde do konce života s Annou šenkýřoval a kde vychovali 6 dětí. Dalším faktem je, že otec Jiřího Prokopa, také Jiří Prokop, byl šafářem na opočenském panství, sloužil postupně na několika místech ( Třebechovice, Trnov, Čánky, Přepychy ) a na stáří se usadil v Polance. ( viz příloha) Není pak divu že děti měl křtěné dá se říci po celém kraji.
   Vera Bier-ova, Edmonton, Alberta, Canada

Na Kopečku
Výpis z archivu v Zámrsku, který mi poslala paní Věra BierováNa KopečkuNa Kopečku Na KopečkuNa Kopečku
Pan Vojtěch Prokop ( 23.3.1886 - 18..4.1966 ), autor kroniky Holohlav, bydlel v čp. 13. Kroniku přestal psát v roce 1963.
Pan Vojtěch Prokop měl na svém parte napsáno:
,,Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou."
První díl kroniky byl ohodnocen, na první krajské přehlídce v Hradci Králové,
jako jeden z vážných ( tehdy velmi řídkých ) pokusů o řádnou historii venkovské obce.


Pravá strana ulice

Na Kopečku
Prostor u křižovatky s Dlouhou ulicí ( tam jsou také fotky ), ukazuje původní umístění kříže a zvoničky.
Z tohoto pohledu v zákrytu za sebou. Kříž byl přemístěn ke kostelu a zvonička za plot čp. 12. Více hol. kronika.
Na levé straně, mezi stodolou a domem čp. 15, jsou vrata čp. 14.

Čp. 14

Majitelé čp. 14: 1654 – Jiřík Kroupa, 1713 – Jan Holič, 1730 - - Jan Holič, Josef. Katastr – Jan Tomášek Názvy rolí – na těžký, u habřinového dubinka, louky – za lávkami

  Majitelé na této chalupě se měnili. Rodina Tomáškova vystěhovala se do Ruska. Při jejich odchodu chalupu přechodně koupil V. Valášek z. č. 43 a prodal ji Fr. Voříškovi, obuvníkovi z Lochenic. Syn František dlouholetý div. Ochotník, získal parcelací pozemek č. k. … a odstěhoval se do Černožic, kde měl obchod a hospodu ( v nájmu ) p. Jakoubka a r. 19.. přesídlil do vlastního obchodu v Sedlci.
  Původní pozemky, ještě před Tomáškem byly od čísla odtrženy, patrně s rodinou Holičovou. Stará vrata vjezdní stála dříve se zadním lícem čp. 15 a byla teprve později nová postavena v předu.
  Holič se přestěhoval do Smiřic a dlouho se tam rodina držela a odtamtud obdělávala pole ( Holičův dnes Pácaltův kopec - P.). Při ohni 1860 uvádí se ještě Jiří Tomášek. R. 1949 ( ? ) zakoupil od Voříška Josef Luňáček ze Smiřic, který dřev. stodůlku zboural a domovní přestavěl.

Matrika oddaných Smržov:
Jan Malý, 35let, chalupník a manželský syn po zemřelém Josefovi Malým, podruhu ze Smržova č.p.36 a jeho manželky Kateřiny roz, Kottland (jinde: Václava Kottlada z Vlkova, číslo 12)
si vzal za manželku 20(?). dubna 1869
Kateřina, 32 let, vlastní dcera Václava Tyče, chalupníka ze Smržova č.p. 14 a jeho manželky Marye, manželské dcery Josefa Tomáška, chalupníka z Holohlav č.p. 14
str. 44

Jan Lukášek, 27 let 9m 15d, rolník ze Smržova, manželský syn Jana Lukáška,rolníka ze Svinišťan čp. 2 a jeho manželky Marye Kraják, sedlák ze Svinišťan č.p. 3
si vzal 22.února 1876 za manželku
Anna Tyč, 25 let 3m 16 dní, manželská dcera Václava Tyče, chalupníka ze Smržova čp. 14 a jeho manželky Marye, roz. Josef Tomášek, chalupník v Holohlavech č.p. 14
Svědkové: Josef Tyč, chalupník z Černožic č.p. 21 a Josef Lukášek, svobodný syn Jana Lukáška, chalupníka ze Smržova č.p. 11
str.53


Čp. 15

Majitelé čp. 15: 1654 – Adam Šamšulka, 1713 – Viktorin Kotland, 1730 – Viktorin Kotland, Josef. katastr – Václav Kotlant, v čase psaní hol. kroniky František Antoš. louky: u seče
  Rod Kotlantů přišel do vsi někdy po 30leté válce, kdy se tehdejší vojáci, (jmenovitě po velkém povstání r. 1680, kdy vojsko leželo po nich) v prázdných gruntech rádi usazovali a obyčejně se přiženivše rychle se smísili se živlem domácím. Svědčí o tom křestní jméno Viktorin, které na vsi nebylo obvyklé. Jméno bylo později přetvořeno na Kotlant, ač se někteří členové psali a třeba ještě i píší s koncovkou d. Po selském povstání r. 1775, někdy po r. 1801 (kdy je v seznamu na čp. 47 Jan Propílek) přešla rodina na statek čp. 47 a chalupu ujal Jan Novák s manželkou Annou roz. Kotlantovou a staří Václav a Dorota Kotlantovi zůstali zde na výměnku (viz. sčítání r. 1813). Ale již před r. 1850 vystřídal Nováka Václav Suchánek, který chalupu po ohni 1872 prodal Františku Antošovi, obchodníku. Týž stavení r. 1877 úplně přestavěl podél cesty (dříve stálo kolmo) a zřídil si kupecký krám, těšící se dobré pověsti. Obchod i dům převzal obchodník Václav Němeček, který po zrušení obchodu krám přestavěl na byt.

Žádost aby Vilemína Antošová *29.4.1873, (vdova po zemřelém Františku Antošovi, zemřelém dne 6.4.1948) byla umístěna do domova důchodců byla sepsána 16.6.1956
Dcera Václava Němečka se provdala za pana Martinka, měli spolu dceru a syna - poz. P.
  Foto z pohřbu Františka Antoše je na stránce o hol. hasičích.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Čp. 15 - výřez z pohledu.
Vpravo: Čp. 15
Na vývěsním štítě je František Antoš - výřez z pohledu.
Vrata vlevo patří čp. 14.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Čp. 15
Na vývěsním štítě je již Václav Němeček. Níž stojí domy s čp. 16 a až dole čp. 20. - výřez z pohledu.
Vpravo: Za vraty vlevo od čp. 15 stojí dům čp. 14. - 7.3.2006Čp. 16 a 19

Na Kopečku 16 Na Kopečku 19
Čp. 16 + Čp. 19 - 7.3.2006

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Majitel pily František Bohdanecký s manželkou.
Vpravo: Oba již v důchodě. Fotografie mám okopírované od p. Bohdanecké.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Svoz dřeva pro pilu pana Bohdaneckého.
Vpravo: Jeden ze synů - František Bohdanecký. Hrál ochotnické i loutkové divadlo v Holohlavech.
Jeho bratr Ladislav ( známý myslivec ) je vyfocen na stránce o holohlavské ulici U Trati.

Na Kopečku Majitelé čp. 16: 1654 - Martin Šust, 1713 - Mikoláš Chmelík, 1730 - Jan Chmelík, Jos. Katastr - Václav Chmelík, v čase psaní hol. kroniky František Bohdanecký

   Rod Chmelíků hospodařil na tomto statku od doby protireformační a hrál význačnou roli v osudech obce ( rychtáři, konšelé ). Uvolněním poddanství upadl v hospodářskou zkázu. Poslední mužský potomek Václav Chmelík byl významnou osobou svými podniky a různými veselými i prostopášnými kousky. Chtěl k. př. ve výhodně položené zahradě s použitím tamního pramenu, jemuž přikládaná léčivá moc založiti lázně, byl štědrým mecenášem divadla, masopustních mumrajů a j. a stále obklopen známými kumpány. Rozprodával poměrně značný majetek, až byl nucen vystěhovati a na St. Plese zemřel ( oběsil se ). Jinak byl povahy dobré a na svůj čas vzdělaný ( studoval ).
   As. p. 1882 koupil Juliš, Smiřice „suchou“, 1883 Šandera „chmelničku“ a s Prokopem na „vysoký“, ( názvy luk ) 1885 Tuček Jan č. 10, Hofmann J. č. 8, Vítek, Sehnoutka, Knejp, Zilvar 37, Klouza 41, Prokop, Skořepa Habřina – „havlovskou, na houbách, chlumeckou, na vysoký a část na široký“ ( názvy rolí ).
   Zbytek koupil r. 1889 Kamil Kučera z č. 36 a v dražbě, zbývající pozemky přivtělil k hospodě a stavení s pozemkem v lukách ( který asi původně nepatřil ke základnímu statku a byl snad později přikoupen ) prodal synovci děkana Nývlta Ant. Burešovi původem z Úpice téhož roku. Na Kopečku Po jeho brzké smrti 1893 následkem úrazu, hospodařil starší syn Bureš Josef, který držel i část děkanských pozemků se statkem a zahradou č. 84. Týž r. 1912 v č. 16 zřídil pilu, pustil hospodářství a prodal pole v lukách Macháňovi a Černému z Černožic. Vlivem poválečných poměrů koupil zase v dražbě pilu s loukou Bureš Antonín a Rejchrt Frant., dlouholetým pachtem vydržený pozemek č. p. … ( dříve děkanský ) Prokop Vojtěch č. 13.
   R. 1929 koupil pilu nynější majitel František Bohdanecký. Bývalý statek se úplně rozpadl a ani stavení přestavěné by dřívější Chmelíkové nepoznali, oni sami část ( stáje a kůlny ) zbořili a stodola 2 dvakrát vyhořela a byla zbořena.
   Pila Frant. Bohdaneckého v č.p. 16 byla K.N.V. v Hradci Králové zrušena. Zaměstnanci přešli do výroby ( Krkonošský lesní průmysl a Čs. Automobilový dráhy ). Tím zastaven byl i odprodej odpadků dřeva a pilin v místě. - Hol. kronika.

  Podle soupisu poddaných z roku 1651 žili na statku:
konšel Martin Šust ( 35 ) s manželkou Martou ( 31 ), dcerami Dorotou ( 12 ) a Alžbětou ( 6 ). Také zde žil čeledín - hříbek Jan N. ( 12 let ).

  František Bohdanecký měl dva syny, Františka a Ladislava, oba bydleli v dlouhém domě ( dnešním čp. 19 ), rodiče do své smrti v dnešním čp. 16. ( vše původně jedno hospodářství čp. 16 ). Číslo 19 bylo převzato při dělení majetku ze sousední již zbourané chalupy ( dnes na jeho místě stojí čp. 212 ). - Pozn. Přemek

Vpravo jsou fotografie převzaté z hol. kroniky, které ukazují pilu a sklad dřeva po požáru. Vzadu stojí smiřický kostel.

Na Kopečku 16 Na Kopečku 16
Plán na rekonstrukci budovy pily Františka Bohdaneckého. Rýsoval architekt a stavitel Josef Hájek, Smiřice v dubnu 1934.
U půdorysu zleva je u dvou místností popis Strosovna(?), uprostřed Dílnice, vpravo Kancelář.

Na Kopečku 16
Z této budovy bylo vytvořeno čp. 19.

plán prostoru pily u čp. 16 Šest dcer Františka Fouska

V matrice oddaných obce Oujezd:
František Balcar, 21let 7m 29d starý, manželský syn Jiřího Balcara, výměnkáře z Oujezda č.p. 13 a jeho manželky Marye roz. Mikoláš Nídr, sedlák na malem Plese č.p. 2
si bral za manželku 2. července 1876
Josefa Fouskova, 20let 8 m 3 dne, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka z V. Skalice č. p. 23 a jeho manželky Františky, manželské dcery zemřelého Václava Chmelíka z Holohlav č.p. 16.

Matrika oddaných Skalice (Velká Skalice)
Václav Novotný, 23let 3m 10d, chalupník ze Svinar č. 10, manželský syn Františka Novotného, chalupníka tutéž a jeho manželky Anny, roz. Jan Weifs, domkař z Malšové Lhoty č. 23
si vzal za manželku 18. listopadu 1879
Anna, 20let 10m 20d, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, roz. Václav Chmelík, sedlák v Holohlavech č. 16

Jan Kratěna, 24let 7m5d, truhlář a chalupník z Klení č. 16, okresu Česko Skalického, manželský syn zemřelého Jana Kratěny, chalupníka ze Serče č. 18 a jeho manželky Anny, roz. Matěj Kačer, zahradník ze Spíty(?) č. 7, hejtm. Novo-Měst.
si vzal 14. listopadu 1880 za manželku
Františka Fouskova, 23let 4m 22d, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, roz. Václav Chmelík v Holohlavech č. 16

Ulík Josef, *30.1.1864, chalupník v Klení č. 22, manželský syn Josefa Ulíka,chalupníka v Klení č. 22 a jeho manželky Josefy, dcery Ignáce Šubrta, chalupníka v Zblovém č. 6 (16 ?)
si vzal za manželku 15. února 1887
Marie Fouskova, *22.3.1862, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery zemřelého Václava Chmelíka z Holohlav č. 16

Jožek Josef, *20.12.1864, mistr krejčovský ze Zvoli č. 23, manželský syn Jana Ježka, chalupníka ze zvoli č. 23 a jeho manželky Kateřiny, dcery Josefa Romofa, chalupníka ze Šestovic č. 56
si vzal za manželku 4. února 1890
Antonie Fouskova, *17.9.1865, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka z Holohlav č. 16

Václav Valášek,*13.8.1868, mistr kovářský v Holohlavech č. 68, rozen v Černožicích č. 43, vdovec, manželský syn zemřelého Václava Valáška, kováře v Předměřicích č. 18 a jeho manželky Marie, dcery Josefa Křováka, tesaře z Pohřebačky č. 7
si vzal za manželku 5. května 1894 v Čibuzi
Žofie Fouskova, *29.8.1871, rodem a bytem ve Velké Skalici č. 23, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka v Holohlavech č. 16


František Rychter *3.4(?).1866, řezník v Nových Holicích č. 141, rozen v Nových Holicích, manželský syn Vincence Rychter-a obuvníka v Nových Holicích č. 141 a jeho manželky Magdaleny, dcery Františka Ročka, domkaře z Ceradic č. 2
si vzal za manželku 6. listopadu 1893 v Čibuzi
Kateřina Fouskova, *27.3 (7?).1868, rodem a bytem ve Velké Skalici č. 23, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka v Holohlavech č. 16
Svědek: Václav Valášek, kovář Holohlavy č. 61, Jan Pultr, hostinský ve Velké Skalici č. 64Čp. 334

Na Kopečku
Mezi čp. 16 a 19 vznikl rozdělením majetku rodiny pruh pozemku 1133 m2 oplocený z obou stran.
Dědička majetku pozemek prodala, později byl znovu prodán. Další prodej probíhá ( 4.5.2012 je cena 1 180 000 Kč ).
Rovná plocha příjezdové cesty se na obrázku svažuje k zahradám domů Smiřické ulice. 28.4.2012

Na Kopečku
Na pozemku vyfoceném nahoře majitel buduje dřevěný domek. 12.12.2015

Na Kopečku
Čp. 334 - 13.2.2016.

Na Kopečku
17.9.2016 foceno od kostela.

Na Kopečku
19.1.2019 foceno ze Smiřické ulice.
Na Kopečku

Čp. 212
dříve na tomto místě stál dům s čp. 19

Majitelé zbouraného čp. 19: 1654 – Jan Balcar, 1713 - Pavel Hořinka, 1730 – Pavel Hořinka, Josef. katastr – Václav Martinec, v čase psaní hol. kroniky Václav Jaroš.

V obci Rtyně je na domě připevněna pamětní deska s tímto textem:
"V tomto domě narodil se v roce 1852 Jan Jaroš, poslanec, starosta okresu, čestný občan a člen mnoha obcí, spolků a.t.d. Zemřel - roku 1903 v Holohlavech".
Jiné Jaroše jsem v Holohlavech neznal. Z kopečku před domem jsme sáňkovali, říkalo se tady ,,Na Jarošáku".

V Katolické pamětní knize je ale zapsáno jiné bydliště:
Úmrtí poslance Jan Jaroše 1903
Dne 28. listopadu 1903 zemřel říšský a zemský poslanec náš, p. Jan Jaroš, rolník z Čáslavek č. 10, přifařenec zdejší. ku slavnému pohřbu jeho zavítalo několik poslanců, mezi nimi p. poslanec veld. p. Stojan, Moravan a 12 duchovních. U domu řečnil p. dr. Posler, člen okr. zastupitelstva z Jaroměře, před kostelem jeden p. učitel z Chrudimi a na hřbitově p. poslanec Formánek z Pardubic. Konečně i místní děkan krátce promluvil. Kondukt a slavné Requiem měl p. dr. Stojan. ....

-----------------

Foto vpravo:
Na místě bývalého čp. 19 dnes stojí dům čp. 212. Je také vidět v Smiřické ulici. - 7.3.2006

-----------------

Žádost o povolení důjezdu.
Jaroš P.P. Obecnímu zastupitelstvu v Holohlavech !
Níže podepsaný žádá o povolení k probrání důjezdu k. parc. čís. 19. přes obecní pozemek. Jelikož důjezd do onoho čísla jest velice těžký ba skoro nemožný....
V Holohlavech 23. května 1923
Jaroš Václav rotm podm.. (?)

Na Kopečku Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Jan Jaroš říšský poslanec.
Část korespondenčního lístku odeslaného v roce 1898. Vydal: 28. Edv. Beaufort, Praha.
Foto z holohlavské kroniky bylo umístěno u popisu čp. 19, bez udání jména člověka.Na Kopečku
Pod kopcem se ulice spojuje s ulicí Smiřickou. - 18.9.2005