Holohlavy - ulice Na Kopečku čp. 15

Zpět na hlavní stránku    Zpět na popis uliceMajitelé čp. 15: 1654 – Adam Šamšulka, 1713 – Viktorin Kotland, 1730 – Viktorin Kotland, Josef. katastr – Václav Kotlant, v čase psaní hol. kroniky František Antoš. louky: u seče
  Rod Kotlantů přišel do vsi někdy po 30leté válce, kdy se tehdejší vojáci, (jmenovitě po velkém povstání r. 1680, kdy vojsko leželo po nich) v prázdných gruntech rádi usazovali a obyčejně se přiženivše rychle se smísili se živlem domácím. Svědčí o tom křestní jméno Viktorin, které na vsi nebylo obvyklé. Jméno bylo později přetvořeno na Kotlant, ač se někteří členové psali a třeba ještě i píší s koncovkou d. Po selském povstání r. 1775, někdy po r. 1801 (kdy je v seznamu na čp. 47 Jan Propílek) přešla rodina na statek čp. 47 a chalupu ujal Jan Novák s manželkou Annou roz. Kotlantovou a staří Václav a Dorota Kotlantovi zůstali zde na výměnku (viz. sčítání r. 1813). Ale již před r. 1850 vystřídal Nováka Václav Suchánek, který chalupu po ohni 1872 prodal Františku Antošovi, obchodníku. Týž stavení r. 1877 úplně přestavěl podél cesty (dříve stálo kolmo) a zřídil si kupecký krám, těšící se dobré pověsti. Obchod i dům převzal obchodník Václav Němeček, který po zrušení obchodu krám přestavěl na byt.

---------------------

Žádost aby Vilemína Antošová *29.4.1873, (vdova po zemřelém Františku Antošovi, zemřelém dne 6.4.1943) byla umístěna do domova důchodců byla sepsána 16.6.1956

Františkem Antoš *30.12.1849 - 6.4.1943 se oženil 5.2.1918 v Holohlavech s Vilemínou Antošovou doz. Altnerovou.
Dcera Václava Němečka se provdala za pana Martinka, měli spolu dceru a syna - poz. P.
Foto z pohřbu Františka Antoše je na stránce o hol. hasičích.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Čp. 15 - výřez z pohledu.
Vpravo: Čp. 15 Na vývěsním štítě je František Antoš - výřez z pohledu.
Vrata vlevo patří čp. 14.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Čp. 15
Na vývěsním štítě je již Václav Němeček. Níž stojí domy s čp. 16 a až dole čp. 20. - výřez z pohledu.
Vpravo: Za vraty vlevo od čp. 15 stojí dům čp. 14. - 7.3.2006